Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
5
kujawsko-pomorskie
Droga Krajowa nr.5 Świecie -Bolków. Odcinki przekazane wykonawcy:61,050 do62,980, 63,450 do 63,770,64,130 do 64,200,64,880 do 65,610, 66,850 do 70,950
14-10-2017
30-12-2017
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 60
9.89 km
5
kujawsko-pomorskie
Droga Krajoea nr.5.Odcinek Kowalewo -Jaroszewo. Budowa S-5
01-09-2017
30-12-2017
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 60
11.36 km
5
kujawsko-pomorskie
Droga Krajowa-Świecie Bolków. Budowa S-5 na odcinkach przekazanych wykonawcy,96,832 do 97,054,98,394 do 98,465, 104,640 do 105,159,105,900do105,929,108,262 do 108,490,108,575 do 110,153, 111,428 do 111,850, 112,530 do 112,823,12,986 do 113,695, 116,017 do 116,23,16,589 do 118,183
14-10-2017
30-12-2017
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 60
15.99 km
5b
kujawsko-pomorskie
Droga Krajowa 5b. Obwodnica Szubina. Dudowa S-5
01-09-2017
30-12-2017
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 60
4.72 km
10
kujawsko-pomorskie
Lubicz - Blinno
29-09-2017
29-10-2017
Roboty drogowe
Mechaniczne i ręczne koszenie traw i chwastów. Roboty postępujące.
Ograniczenie prędności: 60
59.94 km
10
kujawsko-pomorskie
Lubicz-Blinno m. Kikół wieś
01-07-2017
31-10-2017
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
0.51 km
15
kujawsko-pomorskie
Rogówko - Małki
11-10-2017
31-10-2017
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
41.05 km
55
kujawsko-pomorskie
grudziądz - stolno
16-10-2017
21-10-2017
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 40
0.6 km
91
kujawsko-pomorskie
Stolno - Toruń
16-10-2017
20-10-2017
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 60
31.98 km
5
Odcinek
kujawsko-pomorskie
Droga Krajowa nr.5 Świecie -Bolków. Odcinki przekazane wykonawcy:61,050 do62,980, 63,450 do 63,770,64,130 do 64,200,64,880 do 65,610, 66,850 do 70,950
Czas trwania  
14-10-2017
30-12-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
9.89 km
 
5
Odcinek
kujawsko-pomorskie
Droga Krajoea nr.5.Odcinek Kowalewo -Jaroszewo. Budowa S-5
Czas trwania  
01-09-2017
30-12-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
11.36 km
 
5
Odcinek
kujawsko-pomorskie
Droga Krajowa-Świecie Bolków. Budowa S-5 na odcinkach przekazanych wykonawcy,96,832 do 97,054,98,394 do 98,465, 104,640 do 105,159,105,900do105,929,108,262 do 108,490,108,575 do 110,153, 111,428 do 111,850, 112,530 do 112,823,12,986 do 113,695, 116,017 do 116,23,16,589 do 118,183
Czas trwania  
14-10-2017
30-12-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
15.99 km
 
5b
Odcinek
kujawsko-pomorskie
Droga Krajowa 5b. Obwodnica Szubina. Dudowa S-5
Czas trwania  
01-09-2017
30-12-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
4.72 km
 
10
Odcinek
kujawsko-pomorskie
Lubicz - Blinno
Czas trwania  
29-09-2017
29-10-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Mechaniczne i ręczne koszenie traw i chwastów. Roboty postępujące.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
59.94 km
 
10
Odcinek
kujawsko-pomorskie
Lubicz-Blinno m. Kikół wieś
Czas trwania  
01-07-2017
31-10-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Długość
0.51 km
 
15
Odcinek
kujawsko-pomorskie
Rogówko - Małki
Czas trwania  
11-10-2017
31-10-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
41.05 km
 
55
Odcinek
kujawsko-pomorskie
grudziądz - stolno
Czas trwania  
16-10-2017
21-10-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 40
Długość
0.6 km
 
91
Odcinek
kujawsko-pomorskie
Stolno - Toruń
Czas trwania  
16-10-2017
20-10-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
31.98 km
 

Mapa utrudnień na drogach