Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
opolskie
Węzeł Opole Południe - Węzeł Krapkowice
13-04-2018
30-10-2018
Roboty drogowe
Roboty związane z remontem jezdni północnej autostrady A4 na odcinku od węzła Opole Południe do przejazdu awaryjnego za obiektem mostowym na Odrze (od km 240+500 do km 249+260). Nastąpiło przełożenie ruchu z jezdni północnej na jezdnię południową ( odc. od km.240+500 do 249+260).Ruch odbywa się jezdnią południową dwukierunkowo przy ograniczonej prędkości do 80km/h. Łącznice północne węzła Opole Południe zostały zamknięte. Kierowcy jadący z Katowic do Opola/Raciborza/Krapkowic (DK45) oraz z Opola/Raciborza/Krapkowic (DK45) do Wrocławia (A4) nie będą mogli korzystać z węzła Opole Południe (w obrębie SPO Dąbrówka). Do 28 czerwca kierowcy mogą korzystać z objazdu przez Krapkowice drogami: DK45 i DW409 do węzła Krapkowice. Utrudnienie występuje całą dobę.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 80
8.76 km
38
opolskie
Karniów (CZ) - Głubczyce (PL)
28-05-2018
31-08-2018
Roboty drogowe
Na czas realizacji zadania :Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice od 0+000 do km. 2+750" aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego został poprowadzony objazd następującymi drogami: powiatowymi nr 1290 1218 przez m. Braciszów (od km 1+270 do km.4+200). Na każdym etapie robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowy i technicznym.
Droga zamknięta
1.48 km
38
opolskie
m. Reńska Wieś
10-05-2018
31-07-2018
Roboty drogowe
Roboty ziemne na poboczach.Rozbudowa drogi krajowej nr 45 W miejscu prowadzonych robót ograniczona skrajnia pozioma do jednego pasa ruchu. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywanych prac. Ograniczenia nie obowiązują w godzinach od 18.00 do 8.00.
Ograniczenie skrajni poziomej: 6.0
0.19 km
39
opolskie
m. Brzeg ul. Włościańska
17-04-2018
22-06-2018
Roboty drogowe
Remont kanalizacji
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Ograniczenie szerokości: 4.0
0.63 km
40
opolskie
odcinek Wierzbiec - Łąka Prudnicka
18-06-2018
22-06-2018
Roboty drogowe
Odmulenie rowu
0.75 km
40
opolskie
Prudnik ul. Stefana Batorego
24-04-2018
30-11-2018
Roboty drogowe
GDDKiA Oddział Opole informuje o zamknięciu odcinka DK 40 w m. Prudnik w związku z przebudową obiektu mostowego w dniu 24.04.2018 od godziny 08:00. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.11.2018. Na okres zamknięcia wyżej opisanego odcinka DK 40 został wyznaczone 2 objazdy: Objazd dla pojazdów o ciężarze do 30 ton (mapka nr 1) przez: ul. Kolejową, ul. Nyską, ul. Piastowską (Pl. Wolności). Objazd dla pojazdów o ciężarze powyżej 30 ton (mapka nr 2) przez: DK 41, m. Niemysłowice, m. Rudziczka, m. Piorunkowice, m. Wierzbięcice, m. Niwnica, m. Nysa, DW 411, m Podkamień, m. Przełęk, m. Polski Świętów, m. Nowy Świętów, m. Bodzanów, m. Głuchołazy, DK 40, m. Charbielin, m. Wierzbiec, m. Łąka Prudnicka, m. Prudnik.
Droga zamknięta
0.3 km
40
opolskie
odcinek Nowy Browiniec - Mochów
18-06-2018
19-06-2018
Roboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni jezdni. Utrudnienia lokalne.
7 km
40
opolskie
m. Kędzierzyn - Koźle
14-06-2018
20-06-2018
Roboty drogowe
Remont nawierzchni chodnika wraz z wymianą krawężników. . Powstałe ograniczenia w ruchu pieszych obowiązują tylko w trakcie wykonywanych robót. Utrudnienia nie obowiązują w godzinach od 16.00 do 7.00.
0.2 km
41
opolskie
m. Rudziczka
20-04-2018
29-06-2018
Roboty drogowe
Budowa kanalizacji deszczowej
0.1 km
42
opolskie
m. Kluczbork
18-06-2018
20-06-2018
Roboty drogowe
Remont chodnika i skarp nasypu - utrudnienia w ruchu
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
1.1 km
42
opolskie
Ligota Górna - Bogdańczowice
21-05-2018
22-06-2018
Roboty drogowe
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - utrudnienia w ruchu
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
2.22 km
42
opolskie
odc. Praszka - Strojec
18-06-2018
20-06-2018
Roboty drogowe
Mechaniczne koszenie pasa drogowego - utrudnienia w ruchu
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
10.5 km
45
opolskie
Racibórz - Opole
28-05-2018
31-10-2019
Roboty drogowe
Na czas realizacji zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr. 45 na odc. Reńska Wieś - Większyce - Poboroszów" aby zapewnić płynny ruch na trasie Racibórz - Opole został poprowadzony objazd następującymi drogami: krajową nr. 40 i wojewódzkimi nr. 414 i 429. Na każdym etapie robót. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowym i technicznym.
Droga zamknięta
6.54 km
45
opolskie
JEŁOWA - BIERDZANY
15-06-2018
30-06-2018
Roboty drogowe
RUCH WAHADŁOWY STEROWNY RĘCZNIE
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
2.3 km
45
opolskie
Trzebiszyn
07-05-2018
22-06-2018
Roboty drogowe
Budowa chodnika - utrudnienia w ruchu.
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
0.5 km
45
opolskie
odc. Praszka - Kowale
18-06-2018
20-06-2018
Roboty drogowe
Mechaniczne koszenie pasa drogowego - utrudnienia w ruchu
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
4.65 km
46
opolskie
odcinek Śtary Paczków - Ścibórz
18-06-2018
19-06-2018
Roboty drogowe
Utrudnienia spowodowane pracami przy wykaszaniu traw z pasa drogowego. Roboty na krótkich odcinkach.
8 km
46
opolskie
Brzęczkowice - Niemodlin
05-06-2018
22-06-2018
Roboty drogowe
Remont nawierzchni jezdni - ruch wahadłowy - zwężenie jezdni Kierowanie ruchem
Ruch wahadłowy: Tak
1.6 km
46
opolskie
OPOLE - GRANICA Z WOJEWÓDZTWEM ŚLASKIM
15-06-2018
30-06-2018
Roboty drogowe
Wykaszanie pasa drogowego. Roboty szybko postepujące.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
9.59 km
94
opolskie
Gr. woj. - Łosiów
18-06-2018
20-06-2018
Roboty drogowe
Roboty szybkopostępujące - koszenie poboczy.
16.23 km
94
opolskie
m. Żłobizna
09-05-2018
30-06-2018
Roboty drogowe
Budowa sygnalizacji świetlnej.
Ograniczenie prędności: 60
0.4 km
94
opolskie
BUSZYCE - SKOROGOSZCZ
05-03-2018
20-06-2018
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
0.4 km
A4
Odcinek
opolskie
Węzeł Opole Południe - Węzeł Krapkowice
Czas trwania  
13-04-2018
30-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty związane z remontem jezdni północnej autostrady A4 na odcinku od węzła Opole Południe do przejazdu awaryjnego za obiektem mostowym na Odrze (od km 240+500 do km 249+260). Nastąpiło przełożenie ruchu z jezdni północnej na jezdnię południową ( odc. od km.240+500 do 249+260).Ruch odbywa się jezdnią południową dwukierunkowo przy ograniczonej prędkości do 80km/h. Łącznice północne węzła Opole Południe zostały zamknięte. Kierowcy jadący z Katowic do Opola/Raciborza/Krapkowic (DK45) oraz z Opola/Raciborza/Krapkowic (DK45) do Wrocławia (A4) nie będą mogli korzystać z węzła Opole Południe (w obrębie SPO Dąbrówka). Do 28 czerwca kierowcy mogą korzystać z objazdu przez Krapkowice drogami: DK45 i DW409 do węzła Krapkowice. Utrudnienie występuje całą dobę.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 80
Długość
8.76 km
 
38
Odcinek
opolskie
Karniów (CZ) - Głubczyce (PL)
Czas trwania  
28-05-2018
31-08-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Na czas realizacji zadania :Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice od 0+000 do km. 2+750" aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego został poprowadzony objazd następującymi drogami: powiatowymi nr 1290 1218 przez m. Braciszów (od km 1+270 do km.4+200). Na każdym etapie robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowy i technicznym.
Skutki
Droga zamknięta
Długość
1.48 km
 
38
Odcinek
opolskie
m. Reńska Wieś
Czas trwania  
10-05-2018
31-07-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty ziemne na poboczach.Rozbudowa drogi krajowej nr 45 W miejscu prowadzonych robót ograniczona skrajnia pozioma do jednego pasa ruchu. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywanych prac. Ograniczenia nie obowiązują w godzinach od 18.00 do 8.00.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 6.0
Długość
0.19 km
 
39
Odcinek
opolskie
m. Brzeg ul. Włościańska
Czas trwania  
17-04-2018
22-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont kanalizacji
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Ograniczenie szerokości: 4.0
Długość
0.63 km
 
40
Odcinek
opolskie
odcinek Wierzbiec - Łąka Prudnicka
Czas trwania  
18-06-2018
22-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Odmulenie rowu
Skutki
Długość
0.75 km
 
40
Odcinek
opolskie
Prudnik ul. Stefana Batorego
Czas trwania  
24-04-2018
30-11-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
GDDKiA Oddział Opole informuje o zamknięciu odcinka DK 40 w m. Prudnik w związku z przebudową obiektu mostowego w dniu 24.04.2018 od godziny 08:00. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.11.2018. Na okres zamknięcia wyżej opisanego odcinka DK 40 został wyznaczone 2 objazdy: Objazd dla pojazdów o ciężarze do 30 ton (mapka nr 1) przez: ul. Kolejową, ul. Nyską, ul. Piastowską (Pl. Wolności). Objazd dla pojazdów o ciężarze powyżej 30 ton (mapka nr 2) przez: DK 41, m. Niemysłowice, m. Rudziczka, m. Piorunkowice, m. Wierzbięcice, m. Niwnica, m. Nysa, DW 411, m Podkamień, m. Przełęk, m. Polski Świętów, m. Nowy Świętów, m. Bodzanów, m. Głuchołazy, DK 40, m. Charbielin, m. Wierzbiec, m. Łąka Prudnicka, m. Prudnik.
Skutki
Droga zamknięta
Długość
0.3 km
 
40
Odcinek
opolskie
odcinek Nowy Browiniec - Mochów
Czas trwania  
18-06-2018
19-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont cząstkowy nawierzchni jezdni. Utrudnienia lokalne.
Skutki
Długość
7 km
 
40
Odcinek
opolskie
m. Kędzierzyn - Koźle
Czas trwania  
14-06-2018
20-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni chodnika wraz z wymianą krawężników. . Powstałe ograniczenia w ruchu pieszych obowiązują tylko w trakcie wykonywanych robót. Utrudnienia nie obowiązują w godzinach od 16.00 do 7.00.
Skutki
Długość
0.2 km
 
41
Odcinek
opolskie
m. Rudziczka
Czas trwania  
20-04-2018
29-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa kanalizacji deszczowej
Skutki
Długość
0.1 km
 
42
Odcinek
opolskie
m. Kluczbork
Czas trwania  
18-06-2018
20-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika i skarp nasypu - utrudnienia w ruchu
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
1.1 km
 
42
Odcinek
opolskie
Ligota Górna - Bogdańczowice
Czas trwania  
21-05-2018
22-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - utrudnienia w ruchu
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Długość
2.22 km
 
42
Odcinek
opolskie
odc. Praszka - Strojec
Czas trwania  
18-06-2018
20-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Mechaniczne koszenie pasa drogowego - utrudnienia w ruchu
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Długość
10.5 km
 
45
Odcinek
opolskie
Racibórz - Opole
Czas trwania  
28-05-2018
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Na czas realizacji zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr. 45 na odc. Reńska Wieś - Większyce - Poboroszów" aby zapewnić płynny ruch na trasie Racibórz - Opole został poprowadzony objazd następującymi drogami: krajową nr. 40 i wojewódzkimi nr. 414 i 429. Na każdym etapie robót. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowym i technicznym.
Skutki
Droga zamknięta
Długość
6.54 km
 
45
Odcinek
opolskie
JEŁOWA - BIERDZANY
Czas trwania  
15-06-2018
30-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
RUCH WAHADŁOWY STEROWNY RĘCZNIE
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
Długość
2.3 km
 
45
Odcinek
opolskie
Trzebiszyn
Czas trwania  
07-05-2018
22-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika - utrudnienia w ruchu.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
0.5 km
 
45
Odcinek
opolskie
odc. Praszka - Kowale
Czas trwania  
18-06-2018
20-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Mechaniczne koszenie pasa drogowego - utrudnienia w ruchu
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Długość
4.65 km
 
46
Odcinek
opolskie
odcinek Śtary Paczków - Ścibórz
Czas trwania  
18-06-2018
19-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia spowodowane pracami przy wykaszaniu traw z pasa drogowego. Roboty na krótkich odcinkach.
Skutki
Długość
8 km
 
46
Odcinek
opolskie
Brzęczkowice - Niemodlin
Czas trwania  
05-06-2018
22-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni jezdni - ruch wahadłowy - zwężenie jezdni Kierowanie ruchem
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
1.6 km
 
46
Odcinek
opolskie
OPOLE - GRANICA Z WOJEWÓDZTWEM ŚLASKIM
Czas trwania  
15-06-2018
30-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wykaszanie pasa drogowego. Roboty szybko postepujące.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Długość
9.59 km
 
94
Odcinek
opolskie
Gr. woj. - Łosiów
Czas trwania  
18-06-2018
20-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty szybkopostępujące - koszenie poboczy.
Skutki
Długość
16.23 km
 
94
Odcinek
opolskie
m. Żłobizna
Czas trwania  
09-05-2018
30-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa sygnalizacji świetlnej.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.4 km
 
94
Odcinek
opolskie
BUSZYCE - SKOROGOSZCZ
Czas trwania  
05-03-2018
20-06-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
Długość
0.4 km
 

Mapa utrudnień na drogach