Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
opolskie
węzeł Opole Zachód - węzeł Krapkowice Kierunek Katowice
08-06-2017
30-06-2017
Roboty drogowe
Roboty związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na jezdni południowej na odcinku: węzeł Opole Zach. - węzeł Krapkowice. (wraz z węzłem Opole Płd.) Nastąpiło przełożenie ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną od km.240+500 do km 249+260 w terminie od dnia 08.06.2017 do 30 czerwca 2017 r. Ruch odbywa się jezdnią północną dwukierunkowowo przy ograniczonej prędkości do 80 km/godz. W związku z powyższymi robotami zostały zamknięte łącznice południowe węzła Opole Płd. Ruch wjazdowy i wyjazdowy z A4 z tych łącznic zostanie skierowany drogą krajową nr 45 i drogami wojewódzkimi nr 409 i 423. Utrudnienia występują przez całą dobę.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.8
Ograniczenie prędności: 80
8.76 km
A4
opolskie
węzeł Opole Południe węzeł Opole Zachód kierunek Wrocław
19-06-2017
28-06-2017
Roboty drogowe
W związku z   wykonaniem  wymiany  nawierzchni warstwy ścieralnej w obrębie węzła Opole Płd. w dniu dzisiejszym 19.06.2017 o godzinie 07:50 węzeł został  całkowicie zamknięty   dla ruchu ( tj. z autostrady A4 nie można zjechać i wjechać  na tym węźle). Ruch po czynnej  jezdni  północnej  autostrady A4 odbywa się  w obu kierunkach, ponieważ z ruchu wyłączona jest jezdnia południowa. Planowane zamknięcie węzła  do 28.06.2017 do godz. 20:00. Utrudnienia trwają przez całą dobe.
-
39
opolskie
m. Książkowice
18-04-2017
31-07-2017
Roboty drogowe
Przebudowa mostu
Ograniczenie prędności: 50
1.1 km
39
opolskie
Kamienna - gr. Rejonu
17-06-2017
27-06-2017
Roboty drogowe
Koszenie poboczy. Roboty Szybko postępujące
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.0
7.34 km
39
opolskie
Kamienna -Bukowa Śląska
25-04-2017
31-07-2017
Roboty drogowe
Przebudowa wiaduktu w km 85+775
Ograniczenie prędności: 50
0.4 km
42
opolskie
m . Wierzbica Górna
10-05-2017
30-06-2017
Roboty drogowe
Remont mostu - utrudnienia w ruchu
0.4 km
42
opolskie
m. Kluczbork
24-06-2017
27-06-2017
Roboty drogowe
naprawa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej
Ograniczenie skrajni poziomej: 4.0
1 km
42
opolskie
Kamienna - Gr. Powiatu
22-06-2017
27-06-2017
Roboty drogowe
Koszenie poboczy- roboty szybko postępujące.
12.9 km
43
opolskie
m. Jaworzno- m. Julianpol (granica województwa)
22-06-2017
15-11-2017
Roboty drogowe
Przebudowa drogi krajowej nr 43 na odcinku m. Jaworzno- m. Julianpol (gr. województwa) od km 21+000 do km 23+300 o dł. 2,300 km. GDDKiA Oddział Opole informuje o utrudnieniu w związku z przygotowaniem oznakowania tymczasowego dla przebudowy drogi krajowej nr 43 na odcinku m. Jaworzno- m. Julianpol. Pragniemy poinformować, że w czasie remontu DK 43 dojdzie do jej zamknięcia na wskazanym powyżej odcinku. O dokładnym terminie poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie. W chwili zamknięcia DK 43 wyznaczony zostanie objazd (mapka): Objazd dla kierunku od Kłobucka do Wielunia prowadzony jest DW nr 492 do miejscowości Łobodno, następnie DW nr 491 do miejscowości Działoszyn a następnie DK 42 do Jaworzna. Koniec objazdu o długości 48 km przewidziano na skrzyżowaniu DK42 z DK43 w m. Jaworzno. Objazd dla kierunku od Jaworzna do Częstochowy. Objazd rozpoczyna się w miejscowości Jaworzno na skrzyżowaniu DK42 z DK43, następnie prowadzony jest DK 42 do Działoszyna. Z Działoszyna DW nr 491 do miejscowości Łobodno. Z Łobodna droga wojewódzką nr 492 do Kłobucka, gdzie na skrzyżowaniu z DK 42 kończy się objazd do Częstochowy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 15.11.2017.
2.3 km
46
opolskie
Niemodlin - Opole
24-06-2017
26-06-2017
Roboty drogowe
GDDKiA Oddział Opole informuje, że w dniu 24.06.2017r.od godz 16:50 wprowadzona została zastępcza organizacja ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na DK nr 46
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
-
46
opolskie
MIEJSCOWOŚĆ GRODZIEC
20-06-2017
30-06-2017
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Ograniczenie szerokości: 3.5
2.2 km
94
opolskie
m. Sucha- m. Strzelce Opolskie
23-06-2017
31-10-2017
Roboty drogowe
Remont drogi krajowej nr 94 na odcinku m. Sucha- m. Strzelce Opolskie od km 208+000 do km 217+700 o dł. 9,700 km. GDDKiA Oddział Opole informuje, że od dnia 23.06.2017r. wprowadzona zostanie zastępcza organizacja ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na DK nr 94 na odcinku Sucha- Strzelce Opolskie. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.10.2017.
Ruch wahadłowy: Tak
9.7 km
A4
Odcinek
opolskie
węzeł Opole Zachód - węzeł Krapkowice Kierunek Katowice
Czas trwania  
08-06-2017
30-06-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni na jezdni południowej na odcinku: węzeł Opole Zach. - węzeł Krapkowice. (wraz z węzłem Opole Płd.) Nastąpiło przełożenie ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną od km.240+500 do km 249+260 w terminie od dnia 08.06.2017 do 30 czerwca 2017 r. Ruch odbywa się jezdnią północną dwukierunkowowo przy ograniczonej prędkości do 80 km/godz. W związku z powyższymi robotami zostały zamknięte łącznice południowe węzła Opole Płd. Ruch wjazdowy i wyjazdowy z A4 z tych łącznic zostanie skierowany drogą krajową nr 45 i drogami wojewódzkimi nr 409 i 423. Utrudnienia występują przez całą dobę.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.8
Ograniczenie prędności: 80
Długość
8.76 km
 
A4
Odcinek
opolskie
węzeł Opole Południe węzeł Opole Zachód kierunek Wrocław
Czas trwania  
19-06-2017
28-06-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
W związku z   wykonaniem  wymiany  nawierzchni warstwy ścieralnej w obrębie węzła Opole Płd. w dniu dzisiejszym 19.06.2017 o godzinie 07:50 węzeł został  całkowicie zamknięty   dla ruchu ( tj. z autostrady A4 nie można zjechać i wjechać  na tym węźle). Ruch po czynnej  jezdni  północnej  autostrady A4 odbywa się  w obu kierunkach, ponieważ z ruchu wyłączona jest jezdnia południowa. Planowane zamknięcie węzła  do 28.06.2017 do godz. 20:00. Utrudnienia trwają przez całą dobe.
Skutki
Długość
-
 
39
Odcinek
opolskie
m. Książkowice
Czas trwania  
18-04-2017
31-07-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa mostu
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1.1 km
 
39
Odcinek
opolskie
Kamienna - gr. Rejonu
Czas trwania  
17-06-2017
27-06-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie poboczy. Roboty Szybko postępujące
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.0
Długość
7.34 km
 
39
Odcinek
opolskie
Kamienna -Bukowa Śląska
Czas trwania  
25-04-2017
31-07-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa wiaduktu w km 85+775
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.4 km
 
42
Odcinek
opolskie
m . Wierzbica Górna
Czas trwania  
10-05-2017
30-06-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont mostu - utrudnienia w ruchu
Skutki
Długość
0.4 km
 
42
Odcinek
opolskie
m. Kluczbork
Czas trwania  
24-06-2017
27-06-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
naprawa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 4.0
Długość
1 km
 
42
Odcinek
opolskie
Kamienna - Gr. Powiatu
Czas trwania  
22-06-2017
27-06-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie poboczy- roboty szybko postępujące.
Skutki
Długość
12.9 km
 
43
Odcinek
opolskie
m. Jaworzno- m. Julianpol (granica województwa)
Czas trwania  
22-06-2017
15-11-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa drogi krajowej nr 43 na odcinku m. Jaworzno- m. Julianpol (gr. województwa) od km 21+000 do km 23+300 o dł. 2,300 km. GDDKiA Oddział Opole informuje o utrudnieniu w związku z przygotowaniem oznakowania tymczasowego dla przebudowy drogi krajowej nr 43 na odcinku m. Jaworzno- m. Julianpol. Pragniemy poinformować, że w czasie remontu DK 43 dojdzie do jej zamknięcia na wskazanym powyżej odcinku. O dokładnym terminie poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie. W chwili zamknięcia DK 43 wyznaczony zostanie objazd (mapka): Objazd dla kierunku od Kłobucka do Wielunia prowadzony jest DW nr 492 do miejscowości Łobodno, następnie DW nr 491 do miejscowości Działoszyn a następnie DK 42 do Jaworzna. Koniec objazdu o długości 48 km przewidziano na skrzyżowaniu DK42 z DK43 w m. Jaworzno. Objazd dla kierunku od Jaworzna do Częstochowy. Objazd rozpoczyna się w miejscowości Jaworzno na skrzyżowaniu DK42 z DK43, następnie prowadzony jest DK 42 do Działoszyna. Z Działoszyna DW nr 491 do miejscowości Łobodno. Z Łobodna droga wojewódzką nr 492 do Kłobucka, gdzie na skrzyżowaniu z DK 42 kończy się objazd do Częstochowy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 15.11.2017.
Skutki
Długość
2.3 km
 
46
Odcinek
opolskie
Niemodlin - Opole
Czas trwania  
24-06-2017
26-06-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
GDDKiA Oddział Opole informuje, że w dniu 24.06.2017r.od godz 16:50 wprowadzona została zastępcza organizacja ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na DK nr 46
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Długość
-
 
46
Odcinek
opolskie
MIEJSCOWOŚĆ GRODZIEC
Czas trwania  
20-06-2017
30-06-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Ograniczenie szerokości: 3.5
Długość
2.2 km
 
94
Odcinek
opolskie
m. Sucha- m. Strzelce Opolskie
Czas trwania  
23-06-2017
31-10-2017
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont drogi krajowej nr 94 na odcinku m. Sucha- m. Strzelce Opolskie od km 208+000 do km 217+700 o dł. 9,700 km. GDDKiA Oddział Opole informuje, że od dnia 23.06.2017r. wprowadzona zostanie zastępcza organizacja ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na DK nr 94 na odcinku Sucha- Strzelce Opolskie. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.10.2017.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
9.7 km
 

Mapa utrudnień na drogach