Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
dolnośląskie
Węzeł Pietrzykowice
21-08-2018
30-10-2018
Roboty drogowe
Zamknięty Węzeł Pietrzykowice do strony jezdni południowej Brak możliwości zjazdu z drogi A4 od strony Legnicy oraz wjazdu na A4 od drogi wojewódzkiej 348 objazd poprowadzony przez Węzeł Południe, drogę S8, dk 35 i dk 35a
0.1 km
A8e
dolnośląskie
w. Wrocław Stadion - w. Wrocław Północ
14-09-2018
22-10-2018
Roboty drogowe
Zamknięcie prawego oraz awaryjnego pasa ruchu na odc. 16+500- 17+520 j. prawa, k. Warszawa związanego z naprawą dylatacji w km 17+450
Ograniczenie prędności: 80
Ograniczenie szerokości: 7.5
1.02 km
3
dolnośląskie
Węzeł Kaźmierzów
13-10-2016
30-11-2018
Roboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3 w obrębie węzła Kaźmierzów.
Ograniczenie prędności: 50
0.5 km
3
dolnośląskie
Polkowice - Lubin
04-11-2016
30-11-2018
Roboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd prawą jezdnią drogi nr 3 i dalej drogą obsługującą DO do drogi krajowej nr 3 i drogi ekspresowej S-3.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
7 km
3
dolnośląskie
Bolków - Jeżów
11-09-2018
23-10-2018
Roboty drogowe
Roboty drogowe związane z włączeniem Obwodnicy Bolkowa do drogi nr 3
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
0.3 km
8
dolnośląskie
Szczytna -Duszniki Zdrój
05-10-2018
20-10-2018
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 40
4 km
8
dolnośląskie
Kłodzko
01-10-2018
31-10-2018
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 40
0.69 km
30
dolnośląskie
Lubań - Jelenia Góra
04-09-2018
25-10-2019
Roboty drogowe
Remont nawierzchni z poszerzeniem
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 40
1.6 km
34
dolnośląskie
miejscoowść Świebodzice
07-08-2018
19-10-2018
Roboty drogowe
Zamknięty jeden pas ruchu na ul.Wałbrzyskiej - objazd drogami wojewódzkimi i gminnymi
Ograniczenie prędności: 40
1.33 km
36
dolnośląskie
m. Ścinawa
04-09-2018
31-10-2018
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 40
0.25 km
36
dolnośląskie
m. Ścinawa
05-04-2018
31-12-2018
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie nośności: 15.0
Ograniczenie prędności: 40
0.4 km
94
dolnośląskie
m.Turów
12-09-2018
20-10-2018
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 40
8.07 km
A4
Odcinek
dolnośląskie
Węzeł Pietrzykowice
Czas trwania  
21-08-2018
30-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty Węzeł Pietrzykowice do strony jezdni południowej Brak możliwości zjazdu z drogi A4 od strony Legnicy oraz wjazdu na A4 od drogi wojewódzkiej 348 objazd poprowadzony przez Węzeł Południe, drogę S8, dk 35 i dk 35a
Skutki
Długość
0.1 km
 
A8e
Odcinek
dolnośląskie
w. Wrocław Stadion - w. Wrocław Północ
Czas trwania  
14-09-2018
22-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięcie prawego oraz awaryjnego pasa ruchu na odc. 16+500- 17+520 j. prawa, k. Warszawa związanego z naprawą dylatacji w km 17+450
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Ograniczenie szerokości: 7.5
Długość
1.02 km
 
3
Odcinek
dolnośląskie
Węzeł Kaźmierzów
Czas trwania  
13-10-2016
30-11-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi ekspresowej S-3 w obrębie węzła Kaźmierzów.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.5 km
 
3
Odcinek
dolnośląskie
Polkowice - Lubin
Czas trwania  
04-11-2016
30-11-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd prawą jezdnią drogi nr 3 i dalej drogą obsługującą DO do drogi krajowej nr 3 i drogi ekspresowej S-3.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
Długość
7 km
 
3
Odcinek
dolnośląskie
Bolków - Jeżów
Czas trwania  
11-09-2018
23-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe związane z włączeniem Obwodnicy Bolkowa do drogi nr 3
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Długość
0.3 km
 
8
Odcinek
dolnośląskie
Szczytna -Duszniki Zdrój
Czas trwania  
05-10-2018
20-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
4 km
 
8
Odcinek
dolnośląskie
Kłodzko
Czas trwania  
01-10-2018
31-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.69 km
 
30
Odcinek
dolnośląskie
Lubań - Jelenia Góra
Czas trwania  
04-09-2018
25-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni z poszerzeniem
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 40
Długość
1.6 km
 
34
Odcinek
dolnośląskie
miejscoowść Świebodzice
Czas trwania  
07-08-2018
19-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty jeden pas ruchu na ul.Wałbrzyskiej - objazd drogami wojewódzkimi i gminnymi
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
1.33 km
 
36
Odcinek
dolnośląskie
m. Ścinawa
Czas trwania  
04-09-2018
31-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.25 km
 
36
Odcinek
dolnośląskie
m. Ścinawa
Czas trwania  
05-04-2018
31-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie nośności: 15.0
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.4 km
 
94
Odcinek
dolnośląskie
m.Turów
Czas trwania  
12-09-2018
20-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
8.07 km
 

Mapa utrudnień na drogach