Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
S3a
lubuskie
MOP Popowo Wschód
09-07-2021
01-09-2021
Roboty drogowe
Budowa stacji paliw i restauracji na terenie MOP Popowo Wschód
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
-
S3a
lubuskie
Świebodzin - Zielona Góra
25-06-2021
11-07-2021
Roboty drogowe
4081/27/2018 z dnia 08.05.2018r., schemat nr 1. Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
Ograniczenie skrajni poziomej: 7.0
Ograniczenie prędności: 90
39.77 km
S3a
lubuskie
Sulechów - Nowe Miasteczko
14-06-2021
16-07-2021
Roboty drogowe
Wykonywane roboty: zmiana i uzupełnienie stałej organizacji robót, montaż barier ochronnych, zmiana lokalizacji niektórych znaków pionowcych, korekta oznakowania poziomego.
Ograniczenie skrajni poziomej: 7.0
Ograniczenie prędności: 90
43.99 km
2b
lubuskie
granica Państwa - węzeł Świecko
11-05-2021
30-09-2021
Roboty drogowe
Roboty drogowe po stronie niemieckiej. Na jezdni prawej oraz lewej wyznaczono dwa pasy ruchu na pasie prawym oraz pasie awaryjnym. Lewe pasy zamknięte dla ruchu (dopuszczony ruch tylko dla pojazdów obsługujących budowę - wyznaczony pas do zawracania oraz pas włączania).
Ograniczenie prędności: 40
0.5 km
12
lubuskie
Żary - Marszów most Złota Struga
03-03-2021
03-09-2021
Roboty drogowe
Budowa przepustu z rozbiórką mostu na rzece Złota Struga. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ruch kierowany ręcznie odbywa się wahadłowo obiektem czasowym. W porze nocnej i poza zmianą roboczą ruch kierowany sygnalizacją świetlną.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 40
0.21 km
12
lubuskie
m. Marszów
17-05-2021
30-09-2021
Roboty drogowe
Przebudowa drogi. Zwężenie jezdni. Ruch kierowany ręcznie. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne ruch kierowany sygnalizacją świetlną. Uwaga !! Możliwe wylatujące spod kół kamienie, wykopy przy krawędzi jezdni.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 40
0.4 km
18
lubuskie
w. Olszyna - w. Zary Zachód - w. Żary Południe
29-09-2020
27-09-2022
Roboty drogowe
Przebudowa drogi krajowej nr 18. Dostosowanie drogi do parametrów autostrady. Zamknięcie jezdni południowej.Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią północną.Pasy ruchu odseparowane barierą czasową w osi jezdni Zamknięcie łącznicy południowej na węźle Olszyna i węźle Żary Zachód. Ruch na węzłach w obu kierunkach odbywa się przez ronda czasowe na łącznicy północnej. Ograniczenie prędkości do 60 km/h na wysokości zjazdów na budowę do 40 km/h.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 5.7
Ograniczenie prędności: 60
10.1 km
18
lubuskie
w. Żary Zachód - w. Iłowa
18-06-2020
01-09-2022
Roboty drogowe
Przebudowa jezdni południowej - dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią północną. Pasy ruchu rozdzielone barierą czasową. Zamknięta łącznica południowa na węźle Żary Południe. Ruch na węźle odbywa się łącznicą północną przez rondo czasowe. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 60 km/h - lokalnie przy wyjazdach z budowy ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie jezdni do 3,00 m. Na wysokości przejścia dla zwierząt w km 14+000 dodatkowe zwężenie jezdni-ruch odbywa się po nawierzchni czasowej.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 5.2
Ograniczenie prędności: 60
25.4 km
18
lubuskie
w. Żary Południe - w. Iłowa
18-05-2021
18-11-2022
Roboty drogowe
Dostosowanie drogi krajowej do parametrów autostrady. Wyjazdy z budowy przy obiektach mostowych. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Na odcinku z wyjazdami z budowy występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 40
0.9 km
18
lubuskie
w. Iłowa
19-04-2021
19-04-2023
Roboty drogowe
Zjazd do zaplecza materiałowo - sprzętowego. Zwężenie jezdni.
Ograniczenie prędności: 40
-
18
lubuskie
węzeł Iłowa - węzeł Luboszów
01-01-2016
28-12-2021
Inne zdarzenie
Wyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Uszkodzony most
Ruch dwukierunkowy
Droga zamknięta
1.1 km
18
lubuskie
w. Iłowa - w. Luboszów
15-04-2021
14-04-2023
Roboty drogowe
Przebudowa jezdni południowej - dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią północną. Pasy ruchu rozdzielone barierą czasową. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 60 km/h - lokalnie przy wyjazdach z budowy ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie jezdni do 3,00 m.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 5.7
Ograniczenie prędności: 60
9.25 km
18
lubuskie
w. Iłowa - w. Luboszów
01-07-2021
01-07-2023
Roboty drogowe
Przebudowa jezdni południowej - dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią północną. Pasy ruchu rozdzielone barierą czasową. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 60 km/h - lokalnie przy wyjazdach z budowy ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie jezdni do 3,00 m.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 5.2
Ograniczenie prędności: 60
3.2 km
22
lubuskie
Słońsk - Karkoszów - Krzeszyce
30-06-2021
15-07-2021
Roboty drogowe
Koszenia pasa drogowego
Ograniczenie prędności: 60
2.49 km
22
lubuskie
Krzeszyce - Prądocin
23-06-2021
14-07-2021
Roboty drogowe
koszenie poboczy
Ograniczenie prędności: 60
25.19 km
22
lubuskie
skrzyżowanie dr. kraj. nr 22 z dr. powiatową nr 1278F Kołczyn - Sulęcin
20-05-2021
15-10-2021
Roboty drogowe
rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Kołczyn - Sulęcin
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
0.68 km
22
lubuskie
Gorzów Wlkp- Stare Osieczno
23-06-2021
14-07-2021
Roboty drogowe
Koszenie poboczy
Ograniczenie prędności: 60
54.84 km
22
lubuskie
Dobiegniew - Stare Osieczno
08-06-2021
20-07-2021
Roboty drogowe
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 112+164 do km 112+230 w miejscowości Wołogoszcz zamknięcie pasa ruchu od strony drogi powiatowej nr 1369F
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 50
0.07 km
22
lubuskie
granica państwa - Kostrzyn n Odrą - Słońsk
30-06-2021
15-07-2021
Roboty drogowe
Koszenie pasa drogowego
Ograniczenie prędności: 60
14.73 km
22a
lubuskie
Prądocin - Gorzów Wlkp.
23-06-2021
14-07-2021
Roboty drogowe
koszenie trawy na poboczu
Ograniczenie prędności: 60
3.16 km
22b
lubuskie
Słońsk - Karkoszów
30-06-2021
15-07-2021
Roboty drogowe
Koszenia pasa drogowego
Ograniczenie prędności: 60
11.01 km
24
lubuskie
gr.wojew. lubuskiego - węzeł Skwierzyna Południe
23-06-2021
14-07-2021
Roboty drogowe
Koszenie poboczy
Ograniczenie prędności: 60
21.97 km
24
lubuskie
Przytoczna - Wierzbno
30-06-2021
10-07-2021
Roboty drogowe
Remont przejazdu kolejowego.Ruch kierowany ręcznie, po południu sterowany sygnalizacją świetlną.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 30
-
24
lubuskie
skrzyżowanie DK24a- skrzyżowanie DK22 Wałdowice
23-06-2021
14-07-2021
Roboty drogowe
Koszenie poboczy
Ograniczenie prędności: 60
14.99 km
27
lubuskie
węzeł Żary Południe
06-04-2020
01-09-2022
Roboty drogowe
"Wyjazd z budowy" do bazy materiałowo - sprzętowej, docelowo OUA - etap II. Zakaz wjazdu dla nieuprawnionych użytkowników zjazdu.Obowiązuje zakaz wyprzedzania.
Ograniczenie prędności: 70
0.3 km
31
lubuskie
Drzeniów - Gęstowice
07-07-2021
10-07-2021
Roboty drogowe
Wycinka drzew.
Ograniczenie prędności: 60
2 km
31
lubuskie
Słubice-Kostrzyn-Granica województwa
23-06-2021
15-07-2021
Roboty drogowe
koszenie pasa drogowego
Ograniczenie prędności: 60
34.46 km
32
lubuskie
Granica Państwa - m. Łagów
28-06-2021
15-07-2021
Roboty drogowe
Koszenie poboczy. Ograniczenie prędkości do 60 km/h
Ograniczenie prędności: 60
46.09 km
92b
lubuskie
Węzeł Rzepin - Boczów
23-03-2021
30-07-2021
Roboty drogowe
Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 92b na odcinku Węzeł Rzepin - Boczów. Ruch wahadłowy stosowany sporadycznie w ramach występujących potrzeb.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 40
Ograniczenie szerokości: 3.5
1.67 km
92b
lubuskie
Torzym - Trzciel
21-06-2021
15-07-2021
Roboty drogowe
Koszenie trawy na poboczach.
Ograniczenie prędności: 60
62.48 km
92b
lubuskie
Torzym - Koryta
06-07-2021
30-07-2021
Roboty drogowe
Ścinka pobocza
Ograniczenie prędności: 60
4.52 km
92b
lubuskie
Stok - Bucze
28-04-2021
30-09-2021
Roboty drogowe
Remont drogi krajowej nr 92 Stok - Bucze.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
3.19 km
92b
lubuskie
Brójce- Lutol Suchy
17-09-2020
30-09-2021
Roboty drogowe
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa drogi krajowej.
Ograniczenie prędności: 60
1.8 km
92b
lubuskie
Lutol Suchy - Trzciel
21-04-2021
30-09-2021
Roboty drogowe
Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Lutol Suchy - Trzciel
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
1.27 km
S3a
Odcinek
lubuskie
MOP Popowo Wschód
Czas trwania  
09-07-2021
01-09-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa stacji paliw i restauracji na terenie MOP Popowo Wschód
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
-
 
S3a
Odcinek
lubuskie
Świebodzin - Zielona Góra
Czas trwania  
25-06-2021
11-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
4081/27/2018 z dnia 08.05.2018r., schemat nr 1. Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty prowadzone odcinkami.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 7.0
Ograniczenie prędności: 90
Długość
39.77 km
 
S3a
Odcinek
lubuskie
Sulechów - Nowe Miasteczko
Czas trwania  
14-06-2021
16-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wykonywane roboty: zmiana i uzupełnienie stałej organizacji robót, montaż barier ochronnych, zmiana lokalizacji niektórych znaków pionowcych, korekta oznakowania poziomego.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 7.0
Ograniczenie prędności: 90
Długość
43.99 km
 
2b
Odcinek
lubuskie
granica Państwa - węzeł Świecko
Czas trwania  
11-05-2021
30-09-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe po stronie niemieckiej. Na jezdni prawej oraz lewej wyznaczono dwa pasy ruchu na pasie prawym oraz pasie awaryjnym. Lewe pasy zamknięte dla ruchu (dopuszczony ruch tylko dla pojazdów obsługujących budowę - wyznaczony pas do zawracania oraz pas włączania).
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.5 km
 
12
Odcinek
lubuskie
Żary - Marszów most Złota Struga
Czas trwania  
03-03-2021
03-09-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa przepustu z rozbiórką mostu na rzece Złota Struga. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ruch kierowany ręcznie odbywa się wahadłowo obiektem czasowym. W porze nocnej i poza zmianą roboczą ruch kierowany sygnalizacją świetlną.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.21 km
 
12
Odcinek
lubuskie
m. Marszów
Czas trwania  
17-05-2021
30-09-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa drogi. Zwężenie jezdni. Ruch kierowany ręcznie. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne ruch kierowany sygnalizacją świetlną. Uwaga !! Możliwe wylatujące spod kół kamienie, wykopy przy krawędzi jezdni.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.4 km
 
18
Odcinek
lubuskie
w. Olszyna - w. Zary Zachód - w. Żary Południe
Czas trwania  
29-09-2020
27-09-2022
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa drogi krajowej nr 18. Dostosowanie drogi do parametrów autostrady. Zamknięcie jezdni południowej.Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią północną.Pasy ruchu odseparowane barierą czasową w osi jezdni Zamknięcie łącznicy południowej na węźle Olszyna i węźle Żary Zachód. Ruch na węzłach w obu kierunkach odbywa się przez ronda czasowe na łącznicy północnej. Ograniczenie prędkości do 60 km/h na wysokości zjazdów na budowę do 40 km/h.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 5.7
Ograniczenie prędności: 60
Długość
10.1 km
 
18
Odcinek
lubuskie
w. Żary Zachód - w. Iłowa
Czas trwania  
18-06-2020
01-09-2022
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa jezdni południowej - dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią północną. Pasy ruchu rozdzielone barierą czasową. Zamknięta łącznica południowa na węźle Żary Południe. Ruch na węźle odbywa się łącznicą północną przez rondo czasowe. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 60 km/h - lokalnie przy wyjazdach z budowy ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie jezdni do 3,00 m. Na wysokości przejścia dla zwierząt w km 14+000 dodatkowe zwężenie jezdni-ruch odbywa się po nawierzchni czasowej.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 5.2
Ograniczenie prędności: 60
Długość
25.4 km
 
18
Odcinek
lubuskie
w. Żary Południe - w. Iłowa
Czas trwania  
18-05-2021
18-11-2022
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Dostosowanie drogi krajowej do parametrów autostrady. Wyjazdy z budowy przy obiektach mostowych. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Na odcinku z wyjazdami z budowy występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.9 km
 
18
Odcinek
lubuskie
w. Iłowa
Czas trwania  
19-04-2021
19-04-2023
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zjazd do zaplecza materiałowo - sprzętowego. Zwężenie jezdni.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
-
 
18
Odcinek
lubuskie
węzeł Iłowa - węzeł Luboszów
Czas trwania  
01-01-2016
28-12-2021
Rodzaj
Inne zdażenie
Informacje
Wyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Uszkodzony most
Ruch dwukierunkowy
Droga zamknięta
Długość
1.1 km
 
18
Odcinek
lubuskie
w. Iłowa - w. Luboszów
Czas trwania  
15-04-2021
14-04-2023
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa jezdni południowej - dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią północną. Pasy ruchu rozdzielone barierą czasową. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 60 km/h - lokalnie przy wyjazdach z budowy ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie jezdni do 3,00 m.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 5.7
Ograniczenie prędności: 60
Długość
9.25 km
 
18
Odcinek
lubuskie
w. Iłowa - w. Luboszów
Czas trwania  
01-07-2021
01-07-2023
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa jezdni południowej - dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią północną. Pasy ruchu rozdzielone barierą czasową. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 60 km/h - lokalnie przy wyjazdach z budowy ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie jezdni do 3,00 m.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie skrajni poziomej: 5.2
Ograniczenie prędności: 60
Długość
3.2 km
 
22
Odcinek
lubuskie
Słońsk - Karkoszów - Krzeszyce
Czas trwania  
30-06-2021
15-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenia pasa drogowego
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
2.49 km
 
22
Odcinek
lubuskie
Krzeszyce - Prądocin
Czas trwania  
23-06-2021
14-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
koszenie poboczy
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
25.19 km
 
22
Odcinek
lubuskie
skrzyżowanie dr. kraj. nr 22 z dr. powiatową nr 1278F Kołczyn - Sulęcin
Czas trwania  
20-05-2021
15-10-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Kołczyn - Sulęcin
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.68 km
 
22
Odcinek
lubuskie
Gorzów Wlkp- Stare Osieczno
Czas trwania  
23-06-2021
14-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie poboczy
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
54.84 km
 
22
Odcinek
lubuskie
Dobiegniew - Stare Osieczno
Czas trwania  
08-06-2021
20-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 112+164 do km 112+230 w miejscowości Wołogoszcz zamknięcie pasa ruchu od strony drogi powiatowej nr 1369F
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.07 km
 
22
Odcinek
lubuskie
granica państwa - Kostrzyn n Odrą - Słońsk
Czas trwania  
30-06-2021
15-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie pasa drogowego
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
14.73 km
 
22a
Odcinek
lubuskie
Prądocin - Gorzów Wlkp.
Czas trwania  
23-06-2021
14-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
koszenie trawy na poboczu
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
3.16 km
 
22b
Odcinek
lubuskie
Słońsk - Karkoszów
Czas trwania  
30-06-2021
15-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenia pasa drogowego
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
11.01 km
 
24
Odcinek
lubuskie
gr.wojew. lubuskiego - węzeł Skwierzyna Południe
Czas trwania  
23-06-2021
14-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie poboczy
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
21.97 km
 
24
Odcinek
lubuskie
Przytoczna - Wierzbno
Czas trwania  
30-06-2021
10-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont przejazdu kolejowego.Ruch kierowany ręcznie, po południu sterowany sygnalizacją świetlną.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 30
Długość
-
 
24
Odcinek
lubuskie
skrzyżowanie DK24a- skrzyżowanie DK22 Wałdowice
Czas trwania  
23-06-2021
14-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie poboczy
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
14.99 km
 
27
Odcinek
lubuskie
węzeł Żary Południe
Czas trwania  
06-04-2020
01-09-2022
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
"Wyjazd z budowy" do bazy materiałowo - sprzętowej, docelowo OUA - etap II. Zakaz wjazdu dla nieuprawnionych użytkowników zjazdu.Obowiązuje zakaz wyprzedzania.
Skutki
Ograniczenie prędności: 70
Długość
0.3 km
 
31
Odcinek
lubuskie
Drzeniów - Gęstowice
Czas trwania  
07-07-2021
10-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wycinka drzew.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
2 km
 
31
Odcinek
lubuskie
Słubice-Kostrzyn-Granica województwa
Czas trwania  
23-06-2021
15-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
koszenie pasa drogowego
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
34.46 km
 
32
Odcinek
lubuskie
Granica Państwa - m. Łagów
Czas trwania  
28-06-2021
15-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie poboczy. Ograniczenie prędkości do 60 km/h
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
46.09 km
 
92b
Odcinek
lubuskie
Węzeł Rzepin - Boczów
Czas trwania  
23-03-2021
30-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 92b na odcinku Węzeł Rzepin - Boczów. Ruch wahadłowy stosowany sporadycznie w ramach występujących potrzeb.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 40
Ograniczenie szerokości: 3.5
Długość
1.67 km
 
92b
Odcinek
lubuskie
Torzym - Trzciel
Czas trwania  
21-06-2021
15-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie trawy na poboczach.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
62.48 km
 
92b
Odcinek
lubuskie
Torzym - Koryta
Czas trwania  
06-07-2021
30-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Ścinka pobocza
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
4.52 km
 
92b
Odcinek
lubuskie
Stok - Bucze
Czas trwania  
28-04-2021
30-09-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont drogi krajowej nr 92 Stok - Bucze.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
Długość
3.19 km
 
92b
Odcinek
lubuskie
Brójce- Lutol Suchy
Czas trwania  
17-09-2020
30-09-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa drogi krajowej.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
1.8 km
 
92b
Odcinek
lubuskie
Lutol Suchy - Trzciel
Czas trwania  
21-04-2021
30-09-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Lutol Suchy - Trzciel
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Długość
1.27 km
 

Mapa utrudnień na drogach