Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
małopolskie
A4 jezdnia prawa
17-12-2018
20-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięty pas lewy i prawy . Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz pasem lewym jezdni przeciwnej. ( remont obiektu mostowego)
Ograniczenie prędności: 50
1.1 km
A4
małopolskie
A4 jezdnia lewa
20-12-2018
20-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięty pas lewy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym (remont obiektu mostoweg
Ograniczenie prędności: 60
1.05 km
A4
małopolskie
A4 jezdnia lewa kier. Katowice
15-04-2019
31-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięty prawy i lewy pas. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz lewym jezdni przeciwnej.
0.8 km
A4
małopolskie
A4 jezdnia prawa kier. Kraków
15-04-2019
31-12-2019
Roboty drogowe
Zamnkięty lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnym.
0.8 km
A4
małopolskie
A4 Katowice-Kraków. Jezdnia prawa
25-08-2019
31-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnym. ( poszerzanie wjazdu na PPO Balice )
0.6 km
A4
małopolskie
A4 Katowice-Kraków. Jezdnia lewa
27-08-2019
31-12-2019
Roboty drogowe
Zamnięty lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnymm (poszerzanie wjazdu na PPO Balice)
0.5 km
A4
małopolskie
w. Targowisko - w. Tarnów Centrum
14-10-2019
20-10-2019
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na utrzymaniu czystości na obiektach mostowych. Zajęcie pasa awaryjnego po stronie lewej i prawej naprzemiennie. Ograniczenie prędkości do 110 km/h. Prace szybko postępujące.
Ograniczenie prędności: 110
57.79 km
A4
małopolskie
w. Brzesko - w. Tarnów Mościce
14-10-2019
25-10-2019
Roboty drogowe
Prace drogowe polegające na odnowieniu oznakowania poziomego. Zajęcie lewego i prawego pasa ruchu jezdni lewej i prawej naprzemiennie. Ograniczenie prędkości do 80 km/h. Odnowa oznakowania również na Węźle Tarnów Mościce. Prace szybko postępujące
Ograniczenie prędności: 80
20.8 km
7
małopolskie
Wesoła
16-10-2019
23-10-2019
Roboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania, budowa zatok autobusowych, brak oznakowania poziomego po wykonanym remoncie nawierzchni. Zawężenie prawo lub lewostronne drogi, ograniczenie prędkości do 50 km/h. Prace wykonywane w godz. 7:00-18:00
Ograniczenie prędności: 50
0.5 km
7
małopolskie
w.Modlniczka - Kraków
17-10-2019
26-10-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem nawierzchni drogi, ograniczenie prędkości do 60 km/h, możliwe ręczne sterownie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Prace prowadzone w godzinach od 20:00 do 6:00
Ograniczenie prędności: 60
0.6 km
7
małopolskie
Gaj - Libertów
17-10-2019
19-10-2019
Roboty drogowe
Likwidacja spękań nawierzchni. Prace prowadzone na jezdni lewej (kierunek Kraków). W miejscu prowadzonych robót zwężenie prawostronne - zajęty prawy pas ruchu. Ograniczenie prędkości do 60km/h.
Ograniczenie prędności: 60
3.5 km
7
małopolskie
Tenczyn - Krzeczów
10-09-2019
30-10-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika po stronie prawej, zwężenie prawostronne jezdni.
Ograniczenie prędności: 60
1.35 km
28
małopolskie
Rudze - Trzebieńczyce
02-09-2019
31-10-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową zatok autobusowych. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.3 km
28
małopolskie
Jordanów
24-09-2019
19-10-2019
Roboty drogowe
Remont nawierzchni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. W dniu 24.09.2019 r. frezowanie warstw bitumicznych
Ruch wahadłowy: Tak
1.2 km
28
małopolskie
Limanowa
14-10-2019
13-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięcie rynku w Limanowej na czas prowadzenia robót związanych z rewitalizacją Rynku tj. przebudową nawierzchni wokół Rynku - objazd prowadzony drogami miejskimi (ul. Mordarskiego, Łazarskiego, Józefa Marka) i drogą powiatową ( ul. Z. Augusta). Prace skoordynowane z robotami związanymi z rewitalizacją płyty rynku oraz zagospodarowania przestrzeni wokół jezdni rynku (Inwestor Miasto Limanowa)
Droga zamknięta
1.4 km
28
małopolskie
Limanowa - Nowy Sącz
07-10-2019
24-10-2019
Roboty drogowe
Remont i odmulenie rowów - jednostronne zawężenie jezdni, ręczne kierowanie ruchem, ograniczenie prędkości do 60 km/h poza ter. zab.
-
28
małopolskie
Grybów
15-10-2019
31-10-2019
Roboty drogowe
Remont chodnika, zwężenie prawostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 km/h. Roboty prowadzone w godz. 8:00-17:00.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
0.4 km
28
małopolskie
Gródek
08-10-2019
31-10-2019
Roboty drogowe
Remont korpusu drogi w miejscowości Gródek, zwężenie lewostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h. Prace prowadzone w godz. 8:00-17:00.
0.1 km
44
małopolskie
Oświęcim
04-10-2019
30-11-2019
Roboty drogowe
Budowa zatok autobusowych po stronie lewej i prawej oraz odcinka chodnika. Zajęcie pobocza w zależności od etapu robót. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.4 km
44
małopolskie
Oświęcim
14-10-2019
31-10-2019
Roboty drogowe
Prace związane z budową ścieżki rowerowej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.1 km
44
małopolskie
Oświęcim - Włosienica
03-10-2019
30-11-2019
Roboty drogowe
Roboty związane z budową chodnika lewostronnego wraz z kanalizacją. Zajęcie pobocza. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
1 km
44
małopolskie
Ryczów
16-09-2019
25-10-2019
Roboty drogowe
Wymiana nawierzchni chodnika na kierunku Brzeźnica - Spytkowice. Zwężenie jezdni. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.3 km
44
małopolskie
Półwieś - Kossowa
23-09-2019
31-10-2019
Roboty drogowe
Prace związane z remontem zjazdów, poboczy i elementów odwodnienia
1.5 km
44
małopolskie
Borek Szlachecki - Skawina
28-03-2019
19-10-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika po stronie prawej i lewej z budową zatoki autobusowej po stronie prawej. Zwężenie pasa ruchu. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.8 km
47
małopolskie
Zakopane
15-05-2019
30-11-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch dwukierunkowy poprowadzony drogą objazdową wraz z obiektem tymczasowym.
Ograniczenie prędności: 40
0.1 km
47
małopolskie
Zakopane
01-10-2019
31-10-2019
Roboty drogowe
Remont chodnika z prawej strony. Zawężenie prawego pasa ruchu, w razie konieczności ruch kierowany ręcznie.
0.4 km
49
małopolskie
Białka Tatrzańska
01-10-2019
31-10-2019
Roboty drogowe
Remont chodnika z prawej strony. Prawostronne zawężenie jezdni, w razie potrzeby ruch kierowany ręcznie.
0.5 km
52
małopolskie
Andrychów
14-10-2019
19-10-2019
Roboty drogowe
Remont chodnika po prawej lewej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.9 km
52
małopolskie
Andrychów
14-10-2019
19-10-2019
Roboty drogowe
Remont chodnika po stronie lewej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.1 km
52
małopolskie
Klecza Dolna
26-08-2019
31-07-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową 2 obiektów inżynierskich. Ruch dwukierunkowy poprowadzony po drodze objazdowej.
0.18 km
73
małopolskie
Dąbrowa Tarnowska
10-10-2019
10-12-2019
Roboty drogowe
W związku z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73, od czwartku 10.10.2019 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy, w godz. od 06:00-18:00 ruch sterowany będzie ręcznie, natomiast w godz.18:00-06:00 ruch sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Wprowadzona organizacja ruchu związana jest z rozpoczęciem przebudowy istniejącego fragmentu drogi, na odcinku od budowanego mostu na potoku Bagienica do stacji paliw.
Ruch wahadłowy: Tak
0.4 km
75
małopolskie
Kurów
22-07-2019
31-12-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h przy wyjazdach z budowy
1.85 km
75
małopolskie
Nawojowa
16-10-2019
15-11-2019
Roboty drogowe
Wymiana krawężnika - roboty prowadzone z zajęciem części jezdni (lewy pas ruchu), ruch wahadłowy, w razie potrzeby sterowany ręcznie. Roboty prowadzone odcinkami po 100 m w obszarze zabudowanym. Zwężenie lewostronne, zakaz wyprzedzania.
0.5 km
79
małopolskie
Nowe Brzesko
17-10-2019
31-10-2019
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na remoncie skarpy i pobocza. Zajęcie częściowo pasa ruchu oraz pobocza. kierowanie ruchem ręcznie. Ograniczenie prędkości do 40 km/h
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 40
0.1 km
79
małopolskie
Chrzanów - Jaworzno
01-07-2019
30-11-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem DK-79 m. Chrzanów Kąty, zajęta naprzemiennie prawa i lewa strona drogi, możliwy ruch wahadłowy, ręczne sterowanie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu.
1.8 km
94
małopolskie
Czajowice
05-09-2019
31-10-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika w m.Czajowice, km 317+287-317+668 strona prawa, prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza.
0.38 km
94
małopolskie
Wielka Wieś
04-10-2019
31-10-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika w m.Wielka Wieś, km 322+552-322+767 strona prawa, prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza.
0.3 km
94
małopolskie
Modlnica
06-05-2019
30-11-2019
Roboty drogowe
Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z DP 2132K wraz z rozbudową odcinka DK 94 , budowa dróg dojazdowych. W związku z przebudową DK94 i budową ronda w Modlnicy, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski w dniu 13.05.2019r. zostały wprowadzone zmiany organizacji ruchu. W związku z planowanymi do realizacji pracami w ciągu DK94 został zamknięty wlot skrzyżowania z ul. Ojcowskiej w Modlnicy. Wprowadzono objazdy: - Objazd od strony ul. Łokietka został poprowadzony do skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Gaik, następnie ul. Gaik do DK94. - Objazd od strony DK94, zarówno od strony Modlnicy oraz Wielkiej Wsi, został poprowadzony ulicami Wesołą, Młynarską do skrzyżowania z DW794, następnie DW794 w Januszowicach do skrzyżowania z ulicą Podwikle oraz Św. Idziego do Giebułtowa gdzie jest koniec objazdu. Ponadto zmiana organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu drugiego etapu oznakowania robót, polegającego na wprowadzeniu na DK94 ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zakazach wyprzedzania. Przystanki autobusowe zostaną przesunięte poza zakres prac. Ruch pieszych będzie utrzymany na całym zakresie prowadzonych robót prawą stroną drogi po istniejącym chodniku oraz po przygotowanym ciągu pieszym (w miejscach brakującego chodnika), dodatkowo dla pieszych zostaną wydzielone dwa tymczasowe przejścia dla pieszych (przy ul. Ulubionej w Modlnicy oraz przy wjeździe na Plac Wspólny Urzędu Gminy Wielka Wieś w Szycach). Zmiany te potrwają około czterech miesięcy. W tym czasie budowana będzie lewa jezdnia DK94, chodniki, pobocza, część ronda na skrzyżowaniu DK94 z ulicą Ojcowską w Modlnicy oraz fragment ulicy Ojcowskiej.
Ograniczenie prędności: 40
0.71 km
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia prawa
Czas trwania  
17-12-2018
20-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas lewy i prawy . Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz pasem lewym jezdni przeciwnej. ( remont obiektu mostowego)
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1.1 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia lewa
Czas trwania  
20-12-2018
20-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas lewy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym (remont obiektu mostoweg
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
1.05 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia lewa kier. Katowice
Czas trwania  
15-04-2019
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty prawy i lewy pas. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz lewym jezdni przeciwnej.
Skutki
Długość
0.8 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia prawa kier. Kraków
Czas trwania  
15-04-2019
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamnkięty lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnym.
Skutki
Długość
0.8 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 Katowice-Kraków. Jezdnia prawa
Czas trwania  
25-08-2019
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnym. ( poszerzanie wjazdu na PPO Balice )
Skutki
Długość
0.6 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 Katowice-Kraków. Jezdnia lewa
Czas trwania  
27-08-2019
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamnięty lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnymm (poszerzanie wjazdu na PPO Balice)
Skutki
Długość
0.5 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
w. Targowisko - w. Tarnów Centrum
Czas trwania  
14-10-2019
20-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na utrzymaniu czystości na obiektach mostowych. Zajęcie pasa awaryjnego po stronie lewej i prawej naprzemiennie. Ograniczenie prędkości do 110 km/h. Prace szybko postępujące.
Skutki
Ograniczenie prędności: 110
Długość
57.79 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
w. Brzesko - w. Tarnów Mościce
Czas trwania  
14-10-2019
25-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace drogowe polegające na odnowieniu oznakowania poziomego. Zajęcie lewego i prawego pasa ruchu jezdni lewej i prawej naprzemiennie. Ograniczenie prędkości do 80 km/h. Odnowa oznakowania również na Węźle Tarnów Mościce. Prace szybko postępujące
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
20.8 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Wesoła
Czas trwania  
16-10-2019
23-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa skrzyżowania, budowa zatok autobusowych, brak oznakowania poziomego po wykonanym remoncie nawierzchni. Zawężenie prawo lub lewostronne drogi, ograniczenie prędkości do 50 km/h. Prace wykonywane w godz. 7:00-18:00
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.5 km
 
7
Odcinek
małopolskie
w.Modlniczka - Kraków
Czas trwania  
17-10-2019
26-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem nawierzchni drogi, ograniczenie prędkości do 60 km/h, możliwe ręczne sterownie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Prace prowadzone w godzinach od 20:00 do 6:00
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.6 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Gaj - Libertów
Czas trwania  
17-10-2019
19-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Likwidacja spękań nawierzchni. Prace prowadzone na jezdni lewej (kierunek Kraków). W miejscu prowadzonych robót zwężenie prawostronne - zajęty prawy pas ruchu. Ograniczenie prędkości do 60km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
3.5 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Tenczyn - Krzeczów
Czas trwania  
10-09-2019
30-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika po stronie prawej, zwężenie prawostronne jezdni.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
1.35 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Rudze - Trzebieńczyce
Czas trwania  
02-09-2019
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową zatok autobusowych. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.3 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Jordanów
Czas trwania  
24-09-2019
19-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. W dniu 24.09.2019 r. frezowanie warstw bitumicznych
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
1.2 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Limanowa
Czas trwania  
14-10-2019
13-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięcie rynku w Limanowej na czas prowadzenia robót związanych z rewitalizacją Rynku tj. przebudową nawierzchni wokół Rynku - objazd prowadzony drogami miejskimi (ul. Mordarskiego, Łazarskiego, Józefa Marka) i drogą powiatową ( ul. Z. Augusta). Prace skoordynowane z robotami związanymi z rewitalizacją płyty rynku oraz zagospodarowania przestrzeni wokół jezdni rynku (Inwestor Miasto Limanowa)
Skutki
Droga zamknięta
Długość
1.4 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Limanowa - Nowy Sącz
Czas trwania  
07-10-2019
24-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont i odmulenie rowów - jednostronne zawężenie jezdni, ręczne kierowanie ruchem, ograniczenie prędkości do 60 km/h poza ter. zab.
Skutki
Długość
-
 
28
Odcinek
małopolskie
Grybów
Czas trwania  
15-10-2019
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika, zwężenie prawostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 km/h. Roboty prowadzone w godz. 8:00-17:00.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
0.4 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Gródek
Czas trwania  
08-10-2019
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont korpusu drogi w miejscowości Gródek, zwężenie lewostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h. Prace prowadzone w godz. 8:00-17:00.
Skutki
Długość
0.1 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Oświęcim
Czas trwania  
04-10-2019
30-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa zatok autobusowych po stronie lewej i prawej oraz odcinka chodnika. Zajęcie pobocza w zależności od etapu robót. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.4 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Oświęcim
Czas trwania  
14-10-2019
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z budową ścieżki rowerowej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.1 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Oświęcim - Włosienica
Czas trwania  
03-10-2019
30-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty związane z budową chodnika lewostronnego wraz z kanalizacją. Zajęcie pobocza. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
1 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Ryczów
Czas trwania  
16-09-2019
25-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wymiana nawierzchni chodnika na kierunku Brzeźnica - Spytkowice. Zwężenie jezdni. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.3 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Półwieś - Kossowa
Czas trwania  
23-09-2019
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z remontem zjazdów, poboczy i elementów odwodnienia
Skutki
Długość
1.5 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Borek Szlachecki - Skawina
Czas trwania  
28-03-2019
19-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika po stronie prawej i lewej z budową zatoki autobusowej po stronie prawej. Zwężenie pasa ruchu. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.8 km
 
47
Odcinek
małopolskie
Zakopane
Czas trwania  
15-05-2019
30-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch dwukierunkowy poprowadzony drogą objazdową wraz z obiektem tymczasowym.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.1 km
 
47
Odcinek
małopolskie
Zakopane
Czas trwania  
01-10-2019
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika z prawej strony. Zawężenie prawego pasa ruchu, w razie konieczności ruch kierowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.4 km
 
49
Odcinek
małopolskie
Białka Tatrzańska
Czas trwania  
01-10-2019
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika z prawej strony. Prawostronne zawężenie jezdni, w razie potrzeby ruch kierowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.5 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Andrychów
Czas trwania  
14-10-2019
19-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika po prawej lewej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.9 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Andrychów
Czas trwania  
14-10-2019
19-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika po stronie lewej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.1 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Klecza Dolna
Czas trwania  
26-08-2019
31-07-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową 2 obiektów inżynierskich. Ruch dwukierunkowy poprowadzony po drodze objazdowej.
Skutki
Długość
0.18 km
 
73
Odcinek
małopolskie
Dąbrowa Tarnowska
Czas trwania  
10-10-2019
10-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
W związku z budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73, od czwartku 10.10.2019 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy, w godz. od 06:00-18:00 ruch sterowany będzie ręcznie, natomiast w godz.18:00-06:00 ruch sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Wprowadzona organizacja ruchu związana jest z rozpoczęciem przebudowy istniejącego fragmentu drogi, na odcinku od budowanego mostu na potoku Bagienica do stacji paliw.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.4 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Kurów
Czas trwania  
22-07-2019
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h przy wyjazdach z budowy
Skutki
Długość
1.85 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nawojowa
Czas trwania  
16-10-2019
15-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wymiana krawężnika - roboty prowadzone z zajęciem części jezdni (lewy pas ruchu), ruch wahadłowy, w razie potrzeby sterowany ręcznie. Roboty prowadzone odcinkami po 100 m w obszarze zabudowanym. Zwężenie lewostronne, zakaz wyprzedzania.
Skutki
Długość
0.5 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Nowe Brzesko
Czas trwania  
17-10-2019
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na remoncie skarpy i pobocza. Zajęcie częściowo pasa ruchu oraz pobocza. kierowanie ruchem ręcznie. Ograniczenie prędkości do 40 km/h
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 40
Długość
0.1 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Chrzanów - Jaworzno
Czas trwania  
01-07-2019
30-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem DK-79 m. Chrzanów Kąty, zajęta naprzemiennie prawa i lewa strona drogi, możliwy ruch wahadłowy, ręczne sterowanie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu.
Skutki
Długość
1.8 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Czajowice
Czas trwania  
05-09-2019
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika w m.Czajowice, km 317+287-317+668 strona prawa, prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza.
Skutki
Długość
0.38 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Wielka Wieś
Czas trwania  
04-10-2019
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika w m.Wielka Wieś, km 322+552-322+767 strona prawa, prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza.
Skutki
Długość
0.3 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Modlnica
Czas trwania  
06-05-2019
30-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z DP 2132K wraz z rozbudową odcinka DK 94 , budowa dróg dojazdowych. W związku z przebudową DK94 i budową ronda w Modlnicy, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski w dniu 13.05.2019r. zostały wprowadzone zmiany organizacji ruchu. W związku z planowanymi do realizacji pracami w ciągu DK94 został zamknięty wlot skrzyżowania z ul. Ojcowskiej w Modlnicy. Wprowadzono objazdy: - Objazd od strony ul. Łokietka został poprowadzony do skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Gaik, następnie ul. Gaik do DK94. - Objazd od strony DK94, zarówno od strony Modlnicy oraz Wielkiej Wsi, został poprowadzony ulicami Wesołą, Młynarską do skrzyżowania z DW794, następnie DW794 w Januszowicach do skrzyżowania z ulicą Podwikle oraz Św. Idziego do Giebułtowa gdzie jest koniec objazdu. Ponadto zmiana organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu drugiego etapu oznakowania robót, polegającego na wprowadzeniu na DK94 ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zakazach wyprzedzania. Przystanki autobusowe zostaną przesunięte poza zakres prac. Ruch pieszych będzie utrzymany na całym zakresie prowadzonych robót prawą stroną drogi po istniejącym chodniku oraz po przygotowanym ciągu pieszym (w miejscach brakującego chodnika), dodatkowo dla pieszych zostaną wydzielone dwa tymczasowe przejścia dla pieszych (przy ul. Ulubionej w Modlnicy oraz przy wjeździe na Plac Wspólny Urzędu Gminy Wielka Wieś w Szycach). Zmiany te potrwają około czterech miesięcy. W tym czasie budowana będzie lewa jezdnia DK94, chodniki, pobocza, część ronda na skrzyżowaniu DK94 z ulicą Ojcowską w Modlnicy oraz fragment ulicy Ojcowskiej.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.71 km
 

Mapa utrudnień na drogach