Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
małopolskie
węzeł Targowisko - w. Kraków Bieżanów
08-01-2020
05-02-2020
Roboty drogowe
Budowa oświetlenia w/c autostrady A4 od km 434+870 do km 435+275. Zwężenie prawostronne, zajęty pas awaryjny. Organicznie prędkości do 110km/h
Ograniczenie prędności: 110
0.5 km
7
małopolskie
Miechów
17-01-2020
10-02-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem chodnika. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zawężony pas ruchu w kierunku Krakowa.
Ograniczenie prędności: 50
0.2 km
7
małopolskie
Szczepanowice
06-11-2019
30-11-2020
Roboty drogowe
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7
Ograniczenie prędności: 50
1 km
7
małopolskie
Widoma
18-11-2019
30-11-2020
Roboty drogowe
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7 na odcinku od km 644+800 do 645+100.
Ograniczenie prędności: 50
1 km
28
małopolskie
Maków Podhalański
23-01-2020
30-01-2020
Roboty drogowe
Awaryjny remont odwodnienia, strona prawa. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.2 km
44
małopolskie
Oświęcim
23-12-2019
31-01-2020
Roboty drogowe
Budowa zatok autobusowych po stronie lewej i prawej oraz budowa chodnika. Zajęcie pobocza w zależności od etapu robót. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Przerwa w pracach do 06.01.2020 r.
0.4 km
44
małopolskie
Spytkowice
27-01-2020
29-01-2020
Roboty drogowe
Naprawa umocnienia rowu po szkodzie komunikacyjnej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.2 km
52
małopolskie
Wadowice
13-01-2020
31-08-2020
Roboty drogowe
Remont mostu. Zawężenie chodnika po prawej stronie jezdni
0.09 km
52
małopolskie
Wadowice
12-11-2019
13-08-2020
Roboty drogowe
Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach. Etap 3: Zawężenie pasa ruchu z 7 do 6 metrów po stronie prawej drogi (kierunek Wadowice->Kalwaria Zebrzydowska). Przerwa w pracach od 20.12.2019 do 07.01.2020 roku.
Ruch wahadłowy: Tak
0.4 km
52
małopolskie
Klecza Dolna
26-08-2019
31-07-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową 2 obiektów inżynierskich. Ruch dwukierunkowy poprowadzony po drodze objazdowej.
0.18 km
75
małopolskie
Kurów
22-07-2019
29-10-2021
Roboty drogowe
1.85 km
75
małopolskie
Nowa Wieś
27-11-2019
04-08-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Ograniczenie prędności: 50
0.1 km
79
małopolskie
Nowe Brzesko - Piotrowice
23-01-2020
31-01-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na ścinaniu drzew. Zajęcie pobocza oraz częściowo pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie. W razie konieczności ręczne kierowanie ruchem. Ograniczenie prędkości do 60km/h.
21.15 km
94
małopolskie
Czajowice
05-09-2019
31-01-2020
Roboty drogowe
Budowa chodnika, strona prawa, prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza.
0.38 km
94
małopolskie
Szyce
04-12-2019
29-05-2020
Roboty drogowe
Budowa chodnika po stronie prawej, prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza
0.24 km
94
małopolskie
Modlnica
06-05-2019
06-05-2020
Roboty drogowe
Przebudową DK 94 na odcinku od km 325+329 do km 326+043, wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2123K w formie ronda. Zmiana organizacji ruchu: etap III oznakowania robót, polegający na poprowadzeniu dwukierunkowego ruchu na DK94, po wykonanym dotychczas nowym odcinku jezdni, w tym po wykonanej części ronda od strony wschodniej. Ponadto, zmiana organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu na DK94 ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zakazach wyprzedzania. Przystanki autobusowe zostaną przesunięte poza zakres prac. Ruch pieszych będzie utrzymany na całym zakresie prowadzonych robót, utrzymane pozostaną wydzielone uprzednio dwa tymczasowe przejścia dla pieszych (przy ul. Ulubionej w Modlnicy oraz przy wjeździe na Plac Wspólny Urzędu Gminy Wielka Wieś w Szycach). Wlot skrzyżowania z ul. Ojcowskiej w Modlnicy pozostanie zamknięty jak do tej pory. W związku z powyższym utrzymane zostaną wprowadzone uprzednio objazdy, tj.: - Objazd od strony ul. W. Łokietka został poprowadzony do skrzyżowania ul. W. Łokietka z ul. Gaik, następnie ul. Gaik do DK94 gdzie jest koniec objazdu. - Objazd od strony DK94, zarówno od strony Modlnicy oraz Wielkiej Wsi, został poprowadzony ulicami Wesołą, Młynarską do skrzyżowania z DW794, następnie DW794 w Januszowicach do skrzyżowania z ulicą Podwikle oraz Św. Idziego do Giebułtowa gdzie jest koniec objazdu. Szacowany okres oznakowania robót wg w/w etapu oznakowania potrwa do maja 2020 r
Ograniczenie prędności: 40
0.7 km
94g
małopolskie
Wieliczka
27-01-2020
27-01-2020
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 50
0.3 km
A4
Odcinek
małopolskie
węzeł Targowisko - w. Kraków Bieżanów
Czas trwania  
08-01-2020
05-02-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa oświetlenia w/c autostrady A4 od km 434+870 do km 435+275. Zwężenie prawostronne, zajęty pas awaryjny. Organicznie prędkości do 110km/h
Skutki
Ograniczenie prędności: 110
Długość
0.5 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Miechów
Czas trwania  
17-01-2020
10-02-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem chodnika. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zawężony pas ruchu w kierunku Krakowa.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.2 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Szczepanowice
Czas trwania  
06-11-2019
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Widoma
Czas trwania  
18-11-2019
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7 na odcinku od km 644+800 do 645+100.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Maków Podhalański
Czas trwania  
23-01-2020
30-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Awaryjny remont odwodnienia, strona prawa. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.2 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Oświęcim
Czas trwania  
23-12-2019
31-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa zatok autobusowych po stronie lewej i prawej oraz budowa chodnika. Zajęcie pobocza w zależności od etapu robót. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Przerwa w pracach do 06.01.2020 r.
Skutki
Długość
0.4 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Spytkowice
Czas trwania  
27-01-2020
29-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Naprawa umocnienia rowu po szkodzie komunikacyjnej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.2 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Wadowice
Czas trwania  
13-01-2020
31-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont mostu. Zawężenie chodnika po prawej stronie jezdni
Skutki
Długość
0.09 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Wadowice
Czas trwania  
12-11-2019
13-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach. Etap 3: Zawężenie pasa ruchu z 7 do 6 metrów po stronie prawej drogi (kierunek Wadowice->Kalwaria Zebrzydowska). Przerwa w pracach od 20.12.2019 do 07.01.2020 roku.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.4 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Klecza Dolna
Czas trwania  
26-08-2019
31-07-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową 2 obiektów inżynierskich. Ruch dwukierunkowy poprowadzony po drodze objazdowej.
Skutki
Długość
0.18 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Kurów
Czas trwania  
22-07-2019
29-10-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
1.85 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowa Wieś
Czas trwania  
27-11-2019
04-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.1 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Nowe Brzesko - Piotrowice
Czas trwania  
23-01-2020
31-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na ścinaniu drzew. Zajęcie pobocza oraz częściowo pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie. W razie konieczności ręczne kierowanie ruchem. Ograniczenie prędkości do 60km/h.
Skutki
Długość
21.15 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Czajowice
Czas trwania  
05-09-2019
31-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika, strona prawa, prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza.
Skutki
Długość
0.38 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Szyce
Czas trwania  
04-12-2019
29-05-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika po stronie prawej, prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza
Skutki
Długość
0.24 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Modlnica
Czas trwania  
06-05-2019
06-05-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudową DK 94 na odcinku od km 325+329 do km 326+043, wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2123K w formie ronda. Zmiana organizacji ruchu: etap III oznakowania robót, polegający na poprowadzeniu dwukierunkowego ruchu na DK94, po wykonanym dotychczas nowym odcinku jezdni, w tym po wykonanej części ronda od strony wschodniej. Ponadto, zmiana organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu na DK94 ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zakazach wyprzedzania. Przystanki autobusowe zostaną przesunięte poza zakres prac. Ruch pieszych będzie utrzymany na całym zakresie prowadzonych robót, utrzymane pozostaną wydzielone uprzednio dwa tymczasowe przejścia dla pieszych (przy ul. Ulubionej w Modlnicy oraz przy wjeździe na Plac Wspólny Urzędu Gminy Wielka Wieś w Szycach). Wlot skrzyżowania z ul. Ojcowskiej w Modlnicy pozostanie zamknięty jak do tej pory. W związku z powyższym utrzymane zostaną wprowadzone uprzednio objazdy, tj.: - Objazd od strony ul. W. Łokietka został poprowadzony do skrzyżowania ul. W. Łokietka z ul. Gaik, następnie ul. Gaik do DK94 gdzie jest koniec objazdu. - Objazd od strony DK94, zarówno od strony Modlnicy oraz Wielkiej Wsi, został poprowadzony ulicami Wesołą, Młynarską do skrzyżowania z DW794, następnie DW794 w Januszowicach do skrzyżowania z ulicą Podwikle oraz Św. Idziego do Giebułtowa gdzie jest koniec objazdu. Szacowany okres oznakowania robót wg w/w etapu oznakowania potrwa do maja 2020 r
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.7 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Wieliczka
Czas trwania  
27-01-2020
27-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.3 km
 

Mapa utrudnień na drogach