Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
małopolskie
A4 jezdnia prawa
17-12-2018
20-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięty pas lewy i prawy . Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz pasem lewym jezdni przeciwnej. ( remont obiektu mostowego)
Ograniczenie prędności: 50
1.1 km
A4
małopolskie
A4 jezdnia lewa
20-12-2018
20-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięty pas lewy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym (remont obiektu mostoweg
Ograniczenie prędności: 60
1.05 km
A4
małopolskie
A4 jezdnia prawa kier. Kraków
15-04-2019
31-12-2019
Roboty drogowe
Zamnkięty lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnym.
0.8 km
A4
małopolskie
A4 jezdnia lewa kier. Katowice
15-04-2019
31-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięty prawy i lewy pas. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz lewym jezdni przeciwnej.
0.8 km
A4
małopolskie
węzeł Balice I - w. Kraków Południe
24-07-2019
31-08-2019
Roboty drogowe
Likwidacja spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Prace szybko postępujące. W trakcie prac zajęty prawy pas ruchu. Organicznie prędkości do 80km/h. Prace prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych tj. 20:00-6:00.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 80
17.2 km
A4
małopolskie
węzeł Balice I - ul. kąpielowa
05-08-2019
25-08-2019
Roboty drogowe
Koszenie trawy w pasie drogowym. Prace szybko postepujące. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót. Prace w pasie rozdziału - zajęty lewy pas ruchu prowadzone w godzinach nocnych tj. 20:00 - 6:00 W miejscu prowadzonych robót ogranicznie prędkości do 80km/h. Prace na poboczu - zajęty pas awaryjny. W miejscu prowadzonych robót ogranicznie prędkości do 110km/h.
Ograniczenie prędności: 80
17.13 km
S7b
małopolskie
Myślenice - Pcim
04-07-2019
26-09-2019
Roboty drogowe
Prace konserwacyjno - utrzymaniowe murów oporowych przy jezdni prawej, w rejonie poszczególnych obiektów lokalne zajęcie pasa awaryjnego.
Ograniczenie prędności: 80
8 km
7
małopolskie
Moczydło - Węgrzce
16-08-2019
25-08-2019
Roboty drogowe
Koszenie trawy, prace szybkopostępujące.
54 km
7
małopolskie
Wesoła
14-08-2019
03-10-2019
Roboty drogowe
Przebudowa zatok autobusowych, budowa lewoskrętu oraz remont nawierzchni asfaltowej. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót.
Ograniczenie prędności: 50
0.4 km
7
małopolskie
Głogoczów
15-07-2019
31-08-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową pasa prawoskrętnego na jezdni prawej w km 681+800. W miejscu prowadzonych robót zwężenie prawostronne. Ogranicznie prędkości do 50km/h.
Ograniczenie prędności: 50
0.2 km
28
małopolskie
Maków Podhalański
21-08-2019
26-08-2019
Roboty drogowe
Remont nawierzchni, frezowanie. Ruch wahadłowy, ręczne sterowanie ruchem. Po wykonaniu nawierzchni remonty zjazdów, pobocza, elementów odwodnienia.
Ruch wahadłowy: Tak
1 km
28
małopolskie
Siekierczyna
21-06-2019
30-08-2019
Roboty drogowe
Przebudowa skrzyzowania z drogą powiatową - budowa lewoskrętu zwężenie prawo- i lewostronne, ograniczenie prędkości do 60 km/h, ręczne kierowanie ruchem.
Ograniczenie prędności: 60
0.3 km
28
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
12-08-2019
30-08-2019
Roboty drogowe
Remont poboczy, zwężenie jednostronne na długości do 100m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości 50/60 km/h. Roboty są wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00
32 km
28
małopolskie
Szymbark
04-07-2019
31-08-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika, ograniczenie prędkości do 60 km/h, zwężenie jednostronne na długości 100 m, ruch wahadłowy, prace wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -17.00
Ograniczenie prędności: 60
0.5 km
28
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
12-08-2019
30-08-2019
Roboty drogowe
Remont poboczy, zwężenie jednostronne na długości do 100m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości 50/60 km/h. Roboty są wykonywane w dni robocze w godzinach od 8 do 18.
Ruch wahadłowy: Tak
6.7 km
28a
małopolskie
Obwodnica Gorlic
08-08-2019
30-08-2019
Roboty drogowe
Remont poboczy, zwężenie jednostronne na długości do 100m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości 50/60 km/h. Roboty są wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00
1.3 km
44
małopolskie
Borek Szlachecki - Skawina
28-03-2019
31-08-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika po stronie prawej i lewej z budową zatoki autobusowej po stronie prawej. Zwężenie pasa ruchu. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie
0.8 km
47
małopolskie
Zakopane
15-05-2019
30-11-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch dwukierunkowy poprowadzony drogą objazdową wraz z obiektem tymczasowym.
Ograniczenie prędności: 40
0.1 km
52
małopolskie
Klecza Dolna
26-08-2019
31-07-2020
Roboty drogowe
0.18 km
75
małopolskie
Niepołomice
31-08-2018
30-09-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch przełożony na drogę objazdową z tymczasowym mostem. Ruch dwukierunkowy.
Ograniczenie prędności: 50
0.15 km
75
małopolskie
Tęgoborze
23-07-2018
31-08-2019
Roboty drogowe
Rozbudowa drogi. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i odwodnienie osuwiska. W dniu 21.12.2018r ruch został przywrócony z zakazem wyprzedzania dla wszystkich pojazdów, ograniczeniem prędkości do 40km/h oraz ograniczeniem tonażowym do 8t/oś. W dniach 08.05.2019 – 09.08.2019 droga krajowa nr 75 w m. Tęgoborze będzie zamknięta. Objazd zostanie poprowadzony drogą powiatową 1553K Tęgoborze – Wronowice i 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne o dopuszczalnym nacisku 80kN/oś. Zalecane objazdy dla samochodów ciężarowych: - z Krakowa do Nowego Sącza - od węzła Kraków Południe ciągiem dk7-S7-dk28, czyli Kraków - Myślenice - Skomielna Biała - Limanowa - Nowy Sącz, - z Dębicy do Nowego Sącza - od węzła Dębica Pustynia dk94-dk73-dk28, czyli Dębica - Pilzno - Jasło - Gorlice - Nowy Sącz.
Droga zamknięta
Ograniczenie nacisku: 8.0
Ograniczenie prędności: 40
1.4 km
75
małopolskie
Kurów
22-07-2019
31-12-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h przy wyjazdach z budowy
1.85 km
79
małopolskie
Hebdóe - Nowe Brzesko
30-06-2019
30-09-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz w razie konieczności części pasa ruchu po stronie prawej drogi
1.09 km
79
małopolskie
Trzebinia
12-02-2018
10-09-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem wiaduktu. Ruch poprowadzony dwukierunkowo, ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Ograniczenie prędności: 40
-
79
małopolskie
Chrzanów - Jaworzno
01-07-2019
30-11-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem DK-79 m. Chrzanów Kąty, zajęta naprzemiennie prawa i lewa strona drogi, możliwy ruch wahadłowy, ręczne sterowanie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu.
1.8 km
94
małopolskie
Sławków - Modlnica
08-08-2019
30-08-2019
Roboty drogowe
Koszenie terenów zielonych. Prace szybko postepujące. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót.
42.46 km
94
małopolskie
Biały Kościół
20-03-2019
30-09-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika w miejscowości Biały Kościół w km 321+556 - km 321+921 strona lewa. Zajęcie pobocza
0.37 km
94
małopolskie
Wielka Wieś
13-05-2019
30-09-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika w m. Wielka Wieś w km 322+242 - 322+960 strona lewa , prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza.
Ograniczenie prędności: 50
0.72 km
94
małopolskie
Modlnica
06-05-2019
30-11-2019
Roboty drogowe
Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z DP 2132K wraz z rozbudową odcinka DK 94 , budowa dróg dojazdowych. W związku z przebudową DK94 i budową ronda w Modlnicy, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski w dniu 13.05.2019r. zostały wprowadzone zmiany organizacji ruchu. W związku z planowanymi do realizacji pracami w ciągu DK94 został zamknięty wlot skrzyżowania z ul. Ojcowskiej w Modlnicy. Wprowadzono objazdy: - Objazd od strony ul. Łokietka został poprowadzony do skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Gaik, następnie ul. Gaik do DK94. - Objazd od strony DK94, zarówno od strony Modlnicy oraz Wielkiej Wsi, został poprowadzony ulicami Wesołą, Młynarską do skrzyżowania z DW794, następnie DW794 w Januszowicach do skrzyżowania z ulicą Podwikle oraz Św. Idziego do Giebułtowa gdzie jest koniec objazdu. Ponadto zmiana organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu drugiego etapu oznakowania robót, polegającego na wprowadzeniu na DK94 ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zakazach wyprzedzania. Przystanki autobusowe zostaną przesunięte poza zakres prac. Ruch pieszych będzie utrzymany na całym zakresie prowadzonych robót prawą stroną drogi po istniejącym chodniku oraz po przygotowanym ciągu pieszym (w miejscach brakującego chodnika), dodatkowo dla pieszych zostaną wydzielone dwa tymczasowe przejścia dla pieszych (przy ul. Ulubionej w Modlnicy oraz przy wjeździe na Plac Wspólny Urzędu Gminy Wielka Wieś w Szycach). Zmiany te potrwają około czterech miesięcy. W tym czasie budowana będzie lewa jezdnia DK94, chodniki, pobocza, część ronda na skrzyżowaniu DK94 z ulicą Ojcowską w Modlnicy oraz fragment ulicy Ojcowskiej.
Ograniczenie prędności: 40
0.71 km
94g
małopolskie
Obwodnica m. Tarnowa
13-06-2019
16-09-2019
Roboty drogowe
Wymiana dylatacji i remont przyczółków. Wyłączenie z ruchu prawej jezdni na długości 2km(od 07.08.2019 do 16.09.2019 wyłaczeniu z ruchu lewej jezdni) Ruch odbywać się będzie w obu kierunkach po lewej jezdni obwodnicy od 07.08.2019 ruch w obu kierunkach po prawej jezdni).
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 50
-
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia prawa
Czas trwania  
17-12-2018
20-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas lewy i prawy . Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz pasem lewym jezdni przeciwnej. ( remont obiektu mostowego)
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1.1 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia lewa
Czas trwania  
20-12-2018
20-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas lewy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym (remont obiektu mostoweg
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
1.05 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia prawa kier. Kraków
Czas trwania  
15-04-2019
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamnkięty lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnym.
Skutki
Długość
0.8 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia lewa kier. Katowice
Czas trwania  
15-04-2019
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty prawy i lewy pas. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz lewym jezdni przeciwnej.
Skutki
Długość
0.8 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
węzeł Balice I - w. Kraków Południe
Czas trwania  
24-07-2019
31-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Likwidacja spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Prace szybko postępujące. W trakcie prac zajęty prawy pas ruchu. Organicznie prędkości do 80km/h. Prace prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych tj. 20:00-6:00.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 80
Długość
17.2 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
węzeł Balice I - ul. kąpielowa
Czas trwania  
05-08-2019
25-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie trawy w pasie drogowym. Prace szybko postepujące. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót. Prace w pasie rozdziału - zajęty lewy pas ruchu prowadzone w godzinach nocnych tj. 20:00 - 6:00 W miejscu prowadzonych robót ogranicznie prędkości do 80km/h. Prace na poboczu - zajęty pas awaryjny. W miejscu prowadzonych robót ogranicznie prędkości do 110km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
17.13 km
 
S7b
Odcinek
małopolskie
Myślenice - Pcim
Czas trwania  
04-07-2019
26-09-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace konserwacyjno - utrzymaniowe murów oporowych przy jezdni prawej, w rejonie poszczególnych obiektów lokalne zajęcie pasa awaryjnego.
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
8 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Moczydło - Węgrzce
Czas trwania  
16-08-2019
25-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie trawy, prace szybkopostępujące.
Skutki
Długość
54 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Wesoła
Czas trwania  
14-08-2019
03-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa zatok autobusowych, budowa lewoskrętu oraz remont nawierzchni asfaltowej. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.4 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Głogoczów
Czas trwania  
15-07-2019
31-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową pasa prawoskrętnego na jezdni prawej w km 681+800. W miejscu prowadzonych robót zwężenie prawostronne. Ogranicznie prędkości do 50km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.2 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Maków Podhalański
Czas trwania  
21-08-2019
26-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni, frezowanie. Ruch wahadłowy, ręczne sterowanie ruchem. Po wykonaniu nawierzchni remonty zjazdów, pobocza, elementów odwodnienia.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
1 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Siekierczyna
Czas trwania  
21-06-2019
30-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa skrzyzowania z drogą powiatową - budowa lewoskrętu zwężenie prawo- i lewostronne, ograniczenie prędkości do 60 km/h, ręczne kierowanie ruchem.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.3 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
Czas trwania  
12-08-2019
30-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont poboczy, zwężenie jednostronne na długości do 100m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości 50/60 km/h. Roboty są wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00
Skutki
Długość
32 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Szymbark
Czas trwania  
04-07-2019
31-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika, ograniczenie prędkości do 60 km/h, zwężenie jednostronne na długości 100 m, ruch wahadłowy, prace wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -17.00
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.5 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
Czas trwania  
12-08-2019
30-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont poboczy, zwężenie jednostronne na długości do 100m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości 50/60 km/h. Roboty są wykonywane w dni robocze w godzinach od 8 do 18.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
6.7 km
 
28a
Odcinek
małopolskie
Obwodnica Gorlic
Czas trwania  
08-08-2019
30-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont poboczy, zwężenie jednostronne na długości do 100m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości 50/60 km/h. Roboty są wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00
Skutki
Długość
1.3 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Borek Szlachecki - Skawina
Czas trwania  
28-03-2019
31-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika po stronie prawej i lewej z budową zatoki autobusowej po stronie prawej. Zwężenie pasa ruchu. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie
Skutki
Długość
0.8 km
 
47
Odcinek
małopolskie
Zakopane
Czas trwania  
15-05-2019
30-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch dwukierunkowy poprowadzony drogą objazdową wraz z obiektem tymczasowym.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.1 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Klecza Dolna
Czas trwania  
26-08-2019
31-07-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
0.18 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Niepołomice
Czas trwania  
31-08-2018
30-09-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch przełożony na drogę objazdową z tymczasowym mostem. Ruch dwukierunkowy.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.15 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Tęgoborze
Czas trwania  
23-07-2018
31-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa drogi. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i odwodnienie osuwiska. W dniu 21.12.2018r ruch został przywrócony z zakazem wyprzedzania dla wszystkich pojazdów, ograniczeniem prędkości do 40km/h oraz ograniczeniem tonażowym do 8t/oś. W dniach 08.05.2019 – 09.08.2019 droga krajowa nr 75 w m. Tęgoborze będzie zamknięta. Objazd zostanie poprowadzony drogą powiatową 1553K Tęgoborze – Wronowice i 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne o dopuszczalnym nacisku 80kN/oś. Zalecane objazdy dla samochodów ciężarowych: - z Krakowa do Nowego Sącza - od węzła Kraków Południe ciągiem dk7-S7-dk28, czyli Kraków - Myślenice - Skomielna Biała - Limanowa - Nowy Sącz, - z Dębicy do Nowego Sącza - od węzła Dębica Pustynia dk94-dk73-dk28, czyli Dębica - Pilzno - Jasło - Gorlice - Nowy Sącz.
Skutki
Droga zamknięta
Ograniczenie nacisku: 8.0
Ograniczenie prędności: 40
Długość
1.4 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Kurów
Czas trwania  
22-07-2019
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h przy wyjazdach z budowy
Skutki
Długość
1.85 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Hebdóe - Nowe Brzesko
Czas trwania  
30-06-2019
30-09-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz w razie konieczności części pasa ruchu po stronie prawej drogi
Skutki
Długość
1.09 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Trzebinia
Czas trwania  
12-02-2018
10-09-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem wiaduktu. Ruch poprowadzony dwukierunkowo, ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
-
 
79
Odcinek
małopolskie
Chrzanów - Jaworzno
Czas trwania  
01-07-2019
30-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem DK-79 m. Chrzanów Kąty, zajęta naprzemiennie prawa i lewa strona drogi, możliwy ruch wahadłowy, ręczne sterowanie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu.
Skutki
Długość
1.8 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Sławków - Modlnica
Czas trwania  
08-08-2019
30-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie terenów zielonych. Prace szybko postepujące. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót.
Skutki
Długość
42.46 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Biały Kościół
Czas trwania  
20-03-2019
30-09-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika w miejscowości Biały Kościół w km 321+556 - km 321+921 strona lewa. Zajęcie pobocza
Skutki
Długość
0.37 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Wielka Wieś
Czas trwania  
13-05-2019
30-09-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika w m. Wielka Wieś w km 322+242 - 322+960 strona lewa , prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.72 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Modlnica
Czas trwania  
06-05-2019
30-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z DP 2132K wraz z rozbudową odcinka DK 94 , budowa dróg dojazdowych. W związku z przebudową DK94 i budową ronda w Modlnicy, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski w dniu 13.05.2019r. zostały wprowadzone zmiany organizacji ruchu. W związku z planowanymi do realizacji pracami w ciągu DK94 został zamknięty wlot skrzyżowania z ul. Ojcowskiej w Modlnicy. Wprowadzono objazdy: - Objazd od strony ul. Łokietka został poprowadzony do skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Gaik, następnie ul. Gaik do DK94. - Objazd od strony DK94, zarówno od strony Modlnicy oraz Wielkiej Wsi, został poprowadzony ulicami Wesołą, Młynarską do skrzyżowania z DW794, następnie DW794 w Januszowicach do skrzyżowania z ulicą Podwikle oraz Św. Idziego do Giebułtowa gdzie jest koniec objazdu. Ponadto zmiana organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu drugiego etapu oznakowania robót, polegającego na wprowadzeniu na DK94 ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zakazach wyprzedzania. Przystanki autobusowe zostaną przesunięte poza zakres prac. Ruch pieszych będzie utrzymany na całym zakresie prowadzonych robót prawą stroną drogi po istniejącym chodniku oraz po przygotowanym ciągu pieszym (w miejscach brakującego chodnika), dodatkowo dla pieszych zostaną wydzielone dwa tymczasowe przejścia dla pieszych (przy ul. Ulubionej w Modlnicy oraz przy wjeździe na Plac Wspólny Urzędu Gminy Wielka Wieś w Szycach). Zmiany te potrwają około czterech miesięcy. W tym czasie budowana będzie lewa jezdnia DK94, chodniki, pobocza, część ronda na skrzyżowaniu DK94 z ulicą Ojcowską w Modlnicy oraz fragment ulicy Ojcowskiej.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.71 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Obwodnica m. Tarnowa
Czas trwania  
13-06-2019
16-09-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wymiana dylatacji i remont przyczółków. Wyłączenie z ruchu prawej jezdni na długości 2km(od 07.08.2019 do 16.09.2019 wyłaczeniu z ruchu lewej jezdni) Ruch odbywać się będzie w obu kierunkach po lewej jezdni obwodnicy od 07.08.2019 ruch w obu kierunkach po prawej jezdni).
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 50
Długość
-
 

Mapa utrudnień na drogach