Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
małopolskie
A4 Katowice-Kraków kier. Kraków
01-06-2021
31-07-2021
Roboty drogowe
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami : prawym i awaryjnym.
0.4 km
A4
małopolskie
Katowice-Kraków kier. Katowice
16-05-2021
30-07-2021
Roboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
0.6 km
A4
małopolskie
jezdnia prawa - kier. Kraków
15-06-2021
30-07-2021
Roboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami.
0.5 km
A4
małopolskie
jezdnia lewa - kier. Katowice
15-06-2021
30-07-2021
Roboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami.
0.4 km
A4
małopolskie
Balice - Targowisko
18-06-2021
15-07-2021
Roboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego. Prace realizowane w godzinach 20:00-6:00. w trakcie prac w zależności od miejsca prowadzonych robót zajęty lewy lub prawy pas ruchu. organicznie prędkości do 80km/h.
Ograniczenie prędności: 80
43.96 km
A4
małopolskie
w.Balice I - S52c
07-07-2021
16-07-2021
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z wymianą nawierzchni drogi, prace prowadzone naprzemiennie po prawym lub lewym pasie ruchu w kierunku do Katowic. Wprowadzone zwężenie do jednego pasa ruchu, ograniczenie prędkości do 80km/h. Prace uzależnione od warunków pogodowych
Ograniczenie prędności: 80
0.4 km
A4
małopolskie
Kraków - Targowisko
07-06-2021
16-07-2021
Roboty drogowe
REMONT WIADUKTU: III etap (2-14 lipca 2021 r.) Zamknięta prawa jezdnia autostrady A4 w kierunku Rzeszowa. Ruch prowadzony lewą jezdnią w kierunku Krakowa, w układzie pasów ruchu: dwa w kierunku Krakowa oraz jeden w kierunku Rzeszowa. Obowiązujące prędkości wynoszą: 60 km/h oraz 80 km/h w kierunku Rzeszowa i 80 km/h w kierunku Krakowa. Odcinek A4 od km 431+600 do km 434+100. IV etap (14-16 lipca 2021 r.) Likwidacja przejazdu awaryjnego (przełączka między jezdniami) od strony Rzeszowa. W trakcie likwidacji tymczasowego przejazdu zamknięte dla ruchu zostaną lewe pasy na obu jezdniach autostrady A4. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h. Odcinek A4 od km 433+300 do km 434+000. Całkowite przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 16 lipca 2021 r
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
2.5 km
A4
małopolskie
węzeł Targowisko - węzeł Tarnów Centrum
14-06-2021
11-07-2021
Roboty drogowe
Koszenie trawy w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące, prowadzone naprzemiennie po stronie prawej lub lewej. W zależności od miejsca prowadzonych prac zwężenie prawostronne - zajęty pas awaryjny lub zwężenie lewostronne - zajęty lewy pas ruchu. Ograniczenie prędkości do 80 km/h.
Ograniczenie prędności: 80
57.79 km
A4
małopolskie
węzeł Targowisko - węzeł Tarnów Centrum
01-07-2021
15-07-2021
Roboty drogowe
Roboty związane z utrzymaniem czystości na obiektach mostowych. Zajęcie pasa awaryjnego oraz lewego i prawego pasa ruchu naprzemiennie. Prace szybko postępujące. Ograniczenie prędkości do 80 km/h.
Ograniczenie prędności: 80
57.79 km
S7b
małopolskie
Myślenice - Pcim
01-07-2021
19-07-2021
Roboty drogowe
Wymiana nawierzchni na drodze S-7b, w dniach 14.06 - 23.06 prace prowadzone na jezdni prawej (relacja Kraków - Chyżne), w dniach 23.06 - 01.07 prace prowadzone na jezdni lewej (relacja Chyżne - Kraków), zajęcie poszczególnych pasów ruchu, ograniczenie prędkości do 80 km/h.
Ograniczenie prędności: 80
1.2 km
S52c
małopolskie
węzeł Modlniczka - węzeł Balice I
02-07-2021
23-07-2021
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z wymianą nawierzchni drogi, prace prowadzone naprzemiennie po prawe lub lewej stronie na kierunku do w. Balice I. Wprowadzone zwężenie do jednego pasa ruchu, ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Prace uzależnione od warunków pogodowych.
3.4 km
S52c
małopolskie
węzeł Balice I - węzeł Modlniczka
02-07-2021
23-07-2021
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z wymianą nawierzchni drogi, prace prowadzone naprzemiennie po lewej lub prawej stronie drogi na kierunku do w. Balice I. Zwężenie do jednego pasa ruchu, ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Prace uzależnione od warunków pogodowych.
3.4 km
7
małopolskie
Moczydło
17-03-2021
31-08-2021
Roboty drogowe
W dniu 17.03.2021r. zostaną usunięte wysepki w ciągu DK7. W dniu 09.04.2021r. wprowadzono zawężenie jezdni i odsunięto tor jazdy w ciągu drogi krajowej nr 7 na kierunku do Warszawy. Wprowadzenie ww. zmiany związane jest z przystąpieniem do robót budowlanych na jezdni lewej realizowanej drogi S7 w rejonie granicy z woj. świętokrzyskim. W strefie robót obowiązuje ograniczenie prędkości na DK7 do 50 km/h.
Ograniczenie prędności: 50
1.95 km
7
małopolskie
Szczepanowice
06-11-2020
31-08-2021
Roboty drogowe
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu, ograniczenie prędkości do 50 km/h. W dniu 01.02.2021r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu w miejscowości Wielki Dół (przełożenie ruchu z funkcjonującego bypass-a na przebudowany ciąg DK7).
Ograniczenie prędności: 50
1 km
7
małopolskie
Widoma
18-11-2019
31-08-2021
Roboty drogowe
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu od km 644+800 do 645+100. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch w obu kierunkach odbywa się przebudowanym ciągiem DK7.
Ograniczenie prędności: 50
1 km
7
małopolskie
Węgrzce
15-07-2020
30-11-2023
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową oraz funkcjonowaniem wyjazdów z budowy drogi ekspresowej S52c (odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - Węzeł Mistrzejowice) w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7. W miejscu utrudnień będzie występowało zawężenie obustronne poboczy bitumicznych oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Ograniczenie prędności: 60
0.3 km
7
małopolskie
Mogilany
07-07-2021
09-07-2021
Roboty drogowe
Wykonanie robót naprawczo-konserwacyjnych kładki dla pieszych.
0.1 km
7
małopolskie
Głogoczów - Myślenice
07-07-2021
19-07-2021
Roboty drogowe
Prace związane z odnową oznakowania poziomego, lokalne zajęcie poszczególnych pasów ruchu oraz ograniczenie prędkości do 70 km/h. Część pracy prowadzonych w porze nocnej.
Ograniczenie prędności: 70
13.75 km
7
małopolskie
Naprawa - Skomielna Biała
07-07-2021
19-07-2021
Roboty drogowe
Prace związane z odnową oznakowania poziomego, prace szybko postępujące, lokalne zajęcie poboczy i poszczególnych pasów ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h. W razie potrzeby ręczne kierowanie ruchem
Ograniczenie prędności: 60
3.55 km
28
małopolskie
Skomielna Biała
08-06-2021
30-07-2021
Roboty drogowe
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28, strona lewa. Roboty będą prowadzone na poboczu, częściowo zawężenie lewego pasa ruch, w razie potrzeby ruch regulowany ręcznie.
0.4 km
28
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
05-07-2021
09-07-2021
Roboty drogowe
Remont umocnień rowów, zwężenie jednostronne na długości 50 m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
-
28
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
02-07-2021
17-07-2021
Roboty drogowe
7 km
28
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
02-07-2021
17-07-2021
Roboty drogowe
Odnowa poziomego oznakowania, roboty szybko postępujące, zajęcie części jezdni.
1.5 km
28
małopolskie
Zator - Wadowice
07-07-2021
14-07-2021
Roboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym ręcznie i mechanicznie.
13.4 km
28a
małopolskie
Nowy Sącz Biecz
02-07-2021
17-07-2021
Roboty drogowe
Odnowa poziomego oznakowania, roboty szybko postępujące, zajęcie części jezdni.
1.9 km
28b
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
02-07-2021
17-07-2021
Roboty drogowe
Odnowa poziomego oznakowania, roboty szybko postępujące, zajęcie części jezdni.
4.6 km
44
małopolskie
Babice - Zator
02-07-2021
10-07-2021
Roboty drogowe
Wykaszanie traw w pasie drogowym mechanicznie i recznie.
22.5 km
44
małopolskie
Przeciszów
08-07-2021
14-07-2021
Roboty drogowe
Poprawa odwodnienia drogi. Montaż barier energochłonnych. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.1 km
44
małopolskie
Jaśkowice
29-03-2021
31-07-2021
Roboty drogowe
Budowa chodnika. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Ruch wahadłowy: Tak
-
44
małopolskie
Jaśkowice
29-03-2021
31-07-2021
Roboty drogowe
Budowa chodnika. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Ruch wahadłowy: Tak
-
49
małopolskie
Nowy Targ
04-05-2021
06-08-2021
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem mostu. Ruch wahadłowy
Ruch wahadłowy: Tak
0.15 km
52
małopolskie
Barwałd Średni
02-07-2021
15-07-2021
Roboty drogowe
Prace związane z zabezpieczeniem osuwiska. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.2 km
73
małopolskie
Lubasz
12-07-2021
23-07-2021
Roboty drogowe
Remont nawierzchni drogi - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie - ruch wahadłowy (ręczne kierowanie ruchem).
Ruch wahadłowy: Tak
1.32 km
73
małopolskie
Radwan
07-07-2021
23-07-2021
Roboty drogowe
Remont nawierzchni drogi - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie - ruch wahadłowy (ręczne kierowanie ruchem).
Ruch wahadłowy: Tak
0.82 km
73
małopolskie
Lisia Góra
05-07-2021
16-07-2021
Roboty drogowe
Remont nawierzchni drogi - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie - ruch wahadłowy (ręczne kierowanie ruchem).
Ruch wahadłowy: Tak
1.14 km
75
małopolskie
Witowice Dolne
05-07-2021
17-07-2021
Roboty drogowe
Uzupełnienie i umocnienie skarpy korpusu drogi. Zajęcie lewego pasa ruchu na odcinku 100 m (odcinkami po 25 m). Zwężenie lewostronne, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
0.1 km
75
małopolskie
Kurów
22-07-2019
29-04-2022
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch dwukierunkowy po drodze objazdowej od strony Brzeska. W dniach 08.06 - 26.07.2021 na odcinku ok.90 m okresowo będą zamykane pojedyncze pasy ruchu i wprowadzany ruch wahadłowy.
1.85 km
75
małopolskie
Kurów
20-07-2020
31-12-2021
Roboty drogowe
Przeniesienie ruchu z ciągu DK 75 na drogę technologiczną/objazdową w związku z budową mostu na rzece Dunajec. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oznakowanie tymczasowe.
Ograniczenie prędności: 50
0.53 km
75
małopolskie
Wytrzyszczka - Nowy Sącz
29-06-2021
10-07-2021
Roboty drogowe
Remont nawierzchni i poboczy w miejscowości Kurów, zwężenie obustronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 km/h
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
1 km
75
małopolskie
Frycowa
06-07-2021
30-10-2021
Roboty drogowe
Budowa chodnika. Zajęcie części lewego pasa ruchu. Zwężenie lewostronne, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz wyprzedzania.
0.85 km
75
małopolskie
Maciejowa
22-06-2021
31-08-2021
Roboty drogowe
Poprawa odwodnienia. Zajęcie lewego pasa ruchu i pobocza. Zwężenie lewostronne, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h , zakaz wyprzedzania. Ruch pieszych przechodzących na drugą stronę drogi.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
0.35 km
75
małopolskie
Mochnaczka Niżna
15-06-2021
31-07-2021
Roboty drogowe
oprawa odwodnienia. Zajecie lewego pasa ruchu, ruch wahadłowy. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz wyprzedzania. Zajęcie pobocza, skierowanie pieszych na drugą stronę drogi.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
0.65 km
75
małopolskie
Tylicz
10-05-2021
30-07-2021
Roboty drogowe
Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem. Zajęcie prawego i lewego pasa ruchu na przemian odcinkami po około 80,00m. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz wyprzedzania. Skierowanie ruchu pieszego na drugą stronę jezdni.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
1.05 km
75
małopolskie
przejście graniczne Muszynka - Kurov
05-07-2021
30-06-2022
Inne zdarzenie
Zamknięte przejście graniczne Muszynka - Kurov po stronie słowackiej z powodów związanych z Covid-19
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Uszkodzony most
Ruch dwukierunkowy
Droga zamknięta
-
79
małopolskie
Wawrzeńczyce
05-07-2021
12-07-2021
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegajace na likwidacji skutków ulewnych deszczy. Zajęcie pobocza, po stronie prawej i lewej. Prace szybko postępujące
0.55 km
79
małopolskie
Kraków - Chrzanów
02-07-2021
21-07-2021
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z odnową oznakowania poziomego, prace prowadzone naprzemiennie po obu stronach drogi. Ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Prace uzależnione od warunków pogodowych, praca prowadzone w porze nocnej.
37.76 km
79
małopolskie
Kraków - Chrzanów
12-07-2021
23-07-2021
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem cząstkowym nawierzchni, prace prowadzone naprzemiennie po obu stronach drogi. Ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Prace uzależnione od warunków pogodowych.
36.3 km
79
małopolskie
Chrzanów
16-04-2021
30-11-2021
Roboty drogowe
Zamknięcie jezdni oraz chodnika dla pieszych, związane z przebudową wiaduktu kolejowego nad DK-79 ul. Krakowska m. Chrzanów Objazd prowadzony jest ulicami: Trzebińską, Europejską, Księdza Jakuba Kamieńskiego, Balińską, Księdza Jana Skorupki do ul. Śląskiej
Droga zamknięta
0.05 km
94
małopolskie
Olkusz
29-06-2021
12-10-2021
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem wiaduktu. Zamknięcie jezdni prawej (w kierunku Krakowa) i wprowadzenie ruchu dwukierunkowego po nitce lewej. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
0.47 km
94
małopolskie
Modlnica
28-09-2020
31-12-2021
Roboty drogowe
W związku z rozbudową jednojezdniowej drogi krajowej nr 94 na odcinku od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów, w podkrakowskiej gminie Wielka Wieś, od 9.10.2020 r. zamknięty wschodni pas jezdni, czyli pas od Krakowa w kierunku Olkusza. Ruch w dwóch kierunkach odbywa się po pasie zachodnim i poboczem, zgodnie z wymalowanymi liniami. Prędkość pojazdów ograniczona do 50 km/godz., wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK94 i ul. Jurajskiej oraz ul. Polnej. Zamknięty wlot ul. Lipowej w Modlnicy do DK94. Objazd wyznaczony jest ul. św. Wojciecha. W DNIU 24.04 w godzinach 8:00- 13:00 - RUCH WAHADŁOWY sterowany ręcznie
Ograniczenie prędności: 50
1.5 km
94g
małopolskie
Brzesko
05-07-2021
31-07-2021
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na remoncie obiektu mostowego. Zajęcie pobocza po stronie prawej i lewej naprzeminnie.
0.5 km
94g
małopolskie
Pogórksa Wola - Zgłobice
02-07-2021
10-07-2021
Roboty drogowe
Roboty związane z utrzymaniem czystości na obiektach mostowych. Zajęcie pobocza lewego i prawego naprzeminnie. Prace szybko postepujące
22.56 km
A4
Odcinek
małopolskie
A4 Katowice-Kraków kier. Kraków
Czas trwania  
01-06-2021
31-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami : prawym i awaryjnym.
Skutki
Długość
0.4 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
Katowice-Kraków kier. Katowice
Czas trwania  
16-05-2021
30-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
Skutki
Długość
0.6 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
jezdnia prawa - kier. Kraków
Czas trwania  
15-06-2021
30-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas awaryjny i część prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami.
Skutki
Długość
0.5 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
jezdnia lewa - kier. Katowice
Czas trwania  
15-06-2021
30-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas awaryjny i część prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami.
Skutki
Długość
0.4 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
Balice - Targowisko
Czas trwania  
18-06-2021
15-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Odnowa oznakowania poziomego. Prace realizowane w godzinach 20:00-6:00. w trakcie prac w zależności od miejsca prowadzonych robót zajęty lewy lub prawy pas ruchu. organicznie prędkości do 80km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
43.96 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
w.Balice I - S52c
Czas trwania  
07-07-2021
16-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z wymianą nawierzchni drogi, prace prowadzone naprzemiennie po prawym lub lewym pasie ruchu w kierunku do Katowic. Wprowadzone zwężenie do jednego pasa ruchu, ograniczenie prędkości do 80km/h. Prace uzależnione od warunków pogodowych
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
0.4 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
Kraków - Targowisko
Czas trwania  
07-06-2021
16-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
REMONT WIADUKTU: III etap (2-14 lipca 2021 r.) Zamknięta prawa jezdnia autostrady A4 w kierunku Rzeszowa. Ruch prowadzony lewą jezdnią w kierunku Krakowa, w układzie pasów ruchu: dwa w kierunku Krakowa oraz jeden w kierunku Rzeszowa. Obowiązujące prędkości wynoszą: 60 km/h oraz 80 km/h w kierunku Rzeszowa i 80 km/h w kierunku Krakowa. Odcinek A4 od km 431+600 do km 434+100. IV etap (14-16 lipca 2021 r.) Likwidacja przejazdu awaryjnego (przełączka między jezdniami) od strony Rzeszowa. W trakcie likwidacji tymczasowego przejazdu zamknięte dla ruchu zostaną lewe pasy na obu jezdniach autostrady A4. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h. Odcinek A4 od km 433+300 do km 434+000. Całkowite przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 16 lipca 2021 r
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
Długość
2.5 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
węzeł Targowisko - węzeł Tarnów Centrum
Czas trwania  
14-06-2021
11-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie trawy w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące, prowadzone naprzemiennie po stronie prawej lub lewej. W zależności od miejsca prowadzonych prac zwężenie prawostronne - zajęty pas awaryjny lub zwężenie lewostronne - zajęty lewy pas ruchu. Ograniczenie prędkości do 80 km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
57.79 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
węzeł Targowisko - węzeł Tarnów Centrum
Czas trwania  
01-07-2021
15-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty związane z utrzymaniem czystości na obiektach mostowych. Zajęcie pasa awaryjnego oraz lewego i prawego pasa ruchu naprzemiennie. Prace szybko postępujące. Ograniczenie prędkości do 80 km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
57.79 km
 
S7b
Odcinek
małopolskie
Myślenice - Pcim
Czas trwania  
01-07-2021
19-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wymiana nawierzchni na drodze S-7b, w dniach 14.06 - 23.06 prace prowadzone na jezdni prawej (relacja Kraków - Chyżne), w dniach 23.06 - 01.07 prace prowadzone na jezdni lewej (relacja Chyżne - Kraków), zajęcie poszczególnych pasów ruchu, ograniczenie prędkości do 80 km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
1.2 km
 
S52c
Odcinek
małopolskie
węzeł Modlniczka - węzeł Balice I
Czas trwania  
02-07-2021
23-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z wymianą nawierzchni drogi, prace prowadzone naprzemiennie po prawe lub lewej stronie na kierunku do w. Balice I. Wprowadzone zwężenie do jednego pasa ruchu, ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Prace uzależnione od warunków pogodowych.
Skutki
Długość
3.4 km
 
S52c
Odcinek
małopolskie
węzeł Balice I - węzeł Modlniczka
Czas trwania  
02-07-2021
23-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z wymianą nawierzchni drogi, prace prowadzone naprzemiennie po lewej lub prawej stronie drogi na kierunku do w. Balice I. Zwężenie do jednego pasa ruchu, ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Prace uzależnione od warunków pogodowych.
Skutki
Długość
3.4 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Moczydło
Czas trwania  
17-03-2021
31-08-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
W dniu 17.03.2021r. zostaną usunięte wysepki w ciągu DK7. W dniu 09.04.2021r. wprowadzono zawężenie jezdni i odsunięto tor jazdy w ciągu drogi krajowej nr 7 na kierunku do Warszawy. Wprowadzenie ww. zmiany związane jest z przystąpieniem do robót budowlanych na jezdni lewej realizowanej drogi S7 w rejonie granicy z woj. świętokrzyskim. W strefie robót obowiązuje ograniczenie prędkości na DK7 do 50 km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1.95 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Szczepanowice
Czas trwania  
06-11-2020
31-08-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu, ograniczenie prędkości do 50 km/h. W dniu 01.02.2021r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu w miejscowości Wielki Dół (przełożenie ruchu z funkcjonującego bypass-a na przebudowany ciąg DK7).
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Widoma
Czas trwania  
18-11-2019
31-08-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu od km 644+800 do 645+100. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch w obu kierunkach odbywa się przebudowanym ciągiem DK7.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Węgrzce
Czas trwania  
15-07-2020
30-11-2023
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową oraz funkcjonowaniem wyjazdów z budowy drogi ekspresowej S52c (odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - Węzeł Mistrzejowice) w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7. W miejscu utrudnień będzie występowało zawężenie obustronne poboczy bitumicznych oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.3 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Mogilany
Czas trwania  
07-07-2021
09-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wykonanie robót naprawczo-konserwacyjnych kładki dla pieszych.
Skutki
Długość
0.1 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Głogoczów - Myślenice
Czas trwania  
07-07-2021
19-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z odnową oznakowania poziomego, lokalne zajęcie poszczególnych pasów ruchu oraz ograniczenie prędkości do 70 km/h. Część pracy prowadzonych w porze nocnej.
Skutki
Ograniczenie prędności: 70
Długość
13.75 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Naprawa - Skomielna Biała
Czas trwania  
07-07-2021
19-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z odnową oznakowania poziomego, prace szybko postępujące, lokalne zajęcie poboczy i poszczególnych pasów ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h. W razie potrzeby ręczne kierowanie ruchem
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
3.55 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Skomielna Biała
Czas trwania  
08-06-2021
30-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28, strona lewa. Roboty będą prowadzone na poboczu, częściowo zawężenie lewego pasa ruch, w razie potrzeby ruch regulowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.4 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
Czas trwania  
05-07-2021
09-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont umocnień rowów, zwężenie jednostronne na długości 50 m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Długość
-
 
28
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
Czas trwania  
02-07-2021
17-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
7 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
Czas trwania  
02-07-2021
17-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Odnowa poziomego oznakowania, roboty szybko postępujące, zajęcie części jezdni.
Skutki
Długość
1.5 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Zator - Wadowice
Czas trwania  
07-07-2021
14-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie traw w pasie drogowym ręcznie i mechanicznie.
Skutki
Długość
13.4 km
 
28a
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz Biecz
Czas trwania  
02-07-2021
17-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Odnowa poziomego oznakowania, roboty szybko postępujące, zajęcie części jezdni.
Skutki
Długość
1.9 km
 
28b
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
Czas trwania  
02-07-2021
17-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Odnowa poziomego oznakowania, roboty szybko postępujące, zajęcie części jezdni.
Skutki
Długość
4.6 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Babice - Zator
Czas trwania  
02-07-2021
10-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wykaszanie traw w pasie drogowym mechanicznie i recznie.
Skutki
Długość
22.5 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Przeciszów
Czas trwania  
08-07-2021
14-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Poprawa odwodnienia drogi. Montaż barier energochłonnych. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.1 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Jaśkowice
Czas trwania  
29-03-2021
31-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
-
 
44
Odcinek
małopolskie
Jaśkowice
Czas trwania  
29-03-2021
31-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
-
 
49
Odcinek
małopolskie
Nowy Targ
Czas trwania  
04-05-2021
06-08-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem mostu. Ruch wahadłowy
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.15 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Barwałd Średni
Czas trwania  
02-07-2021
15-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z zabezpieczeniem osuwiska. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.2 km
 
73
Odcinek
małopolskie
Lubasz
Czas trwania  
12-07-2021
23-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni drogi - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie - ruch wahadłowy (ręczne kierowanie ruchem).
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
1.32 km
 
73
Odcinek
małopolskie
Radwan
Czas trwania  
07-07-2021
23-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni drogi - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie - ruch wahadłowy (ręczne kierowanie ruchem).
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.82 km
 
73
Odcinek
małopolskie
Lisia Góra
Czas trwania  
05-07-2021
16-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni drogi - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie - ruch wahadłowy (ręczne kierowanie ruchem).
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
1.14 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Witowice Dolne
Czas trwania  
05-07-2021
17-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Uzupełnienie i umocnienie skarpy korpusu drogi. Zajęcie lewego pasa ruchu na odcinku 100 m (odcinkami po 25 m). Zwężenie lewostronne, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
0.1 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Kurów
Czas trwania  
22-07-2019
29-04-2022
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch dwukierunkowy po drodze objazdowej od strony Brzeska. W dniach 08.06 - 26.07.2021 na odcinku ok.90 m okresowo będą zamykane pojedyncze pasy ruchu i wprowadzany ruch wahadłowy.
Skutki
Długość
1.85 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Kurów
Czas trwania  
20-07-2020
31-12-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przeniesienie ruchu z ciągu DK 75 na drogę technologiczną/objazdową w związku z budową mostu na rzece Dunajec. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oznakowanie tymczasowe.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.53 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Wytrzyszczka - Nowy Sącz
Czas trwania  
29-06-2021
10-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni i poboczy w miejscowości Kurów, zwężenie obustronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 km/h
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
1 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Frycowa
Czas trwania  
06-07-2021
30-10-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika. Zajęcie części lewego pasa ruchu. Zwężenie lewostronne, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz wyprzedzania.
Skutki
Długość
0.85 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Maciejowa
Czas trwania  
22-06-2021
31-08-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Poprawa odwodnienia. Zajęcie lewego pasa ruchu i pobocza. Zwężenie lewostronne, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h , zakaz wyprzedzania. Ruch pieszych przechodzących na drugą stronę drogi.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
0.35 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Mochnaczka Niżna
Czas trwania  
15-06-2021
31-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
oprawa odwodnienia. Zajecie lewego pasa ruchu, ruch wahadłowy. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz wyprzedzania. Zajęcie pobocza, skierowanie pieszych na drugą stronę drogi.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
0.65 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Tylicz
Czas trwania  
10-05-2021
30-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem. Zajęcie prawego i lewego pasa ruchu na przemian odcinkami po około 80,00m. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz wyprzedzania. Skierowanie ruchu pieszego na drugą stronę jezdni.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
1.05 km
 
75
Odcinek
małopolskie
przejście graniczne Muszynka - Kurov
Czas trwania  
05-07-2021
30-06-2022
Rodzaj
Inne zdażenie
Informacje
Zamknięte przejście graniczne Muszynka - Kurov po stronie słowackiej z powodów związanych z Covid-19
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Uszkodzony most
Ruch dwukierunkowy
Droga zamknięta
Długość
-
 
79
Odcinek
małopolskie
Wawrzeńczyce
Czas trwania  
05-07-2021
12-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegajace na likwidacji skutków ulewnych deszczy. Zajęcie pobocza, po stronie prawej i lewej. Prace szybko postępujące
Skutki
Długość
0.55 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Kraków - Chrzanów
Czas trwania  
02-07-2021
21-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z odnową oznakowania poziomego, prace prowadzone naprzemiennie po obu stronach drogi. Ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Prace uzależnione od warunków pogodowych, praca prowadzone w porze nocnej.
Skutki
Długość
37.76 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Kraków - Chrzanów
Czas trwania  
12-07-2021
23-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem cząstkowym nawierzchni, prace prowadzone naprzemiennie po obu stronach drogi. Ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. Prace uzależnione od warunków pogodowych.
Skutki
Długość
36.3 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Chrzanów
Czas trwania  
16-04-2021
30-11-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięcie jezdni oraz chodnika dla pieszych, związane z przebudową wiaduktu kolejowego nad DK-79 ul. Krakowska m. Chrzanów Objazd prowadzony jest ulicami: Trzebińską, Europejską, Księdza Jakuba Kamieńskiego, Balińską, Księdza Jana Skorupki do ul. Śląskiej
Skutki
Droga zamknięta
Długość
0.05 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Olkusz
Czas trwania  
29-06-2021
12-10-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem wiaduktu. Zamknięcie jezdni prawej (w kierunku Krakowa) i wprowadzenie ruchu dwukierunkowego po nitce lewej. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
0.47 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Modlnica
Czas trwania  
28-09-2020
31-12-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
W związku z rozbudową jednojezdniowej drogi krajowej nr 94 na odcinku od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów, w podkrakowskiej gminie Wielka Wieś, od 9.10.2020 r. zamknięty wschodni pas jezdni, czyli pas od Krakowa w kierunku Olkusza. Ruch w dwóch kierunkach odbywa się po pasie zachodnim i poboczem, zgodnie z wymalowanymi liniami. Prędkość pojazdów ograniczona do 50 km/godz., wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK94 i ul. Jurajskiej oraz ul. Polnej. Zamknięty wlot ul. Lipowej w Modlnicy do DK94. Objazd wyznaczony jest ul. św. Wojciecha. W DNIU 24.04 w godzinach 8:00- 13:00 - RUCH WAHADŁOWY sterowany ręcznie
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1.5 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Brzesko
Czas trwania  
05-07-2021
31-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na remoncie obiektu mostowego. Zajęcie pobocza po stronie prawej i lewej naprzeminnie.
Skutki
Długość
0.5 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Pogórksa Wola - Zgłobice
Czas trwania  
02-07-2021
10-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty związane z utrzymaniem czystości na obiektach mostowych. Zajęcie pobocza lewego i prawego naprzeminnie. Prace szybko postepujące
Skutki
Długość
22.56 km
 

Mapa utrudnień na drogach