Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
małopolskie
A4 Katowice-Kraków kier. Kraków
26-10-2020
23-12-2020
Roboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
0.4 km
A4
małopolskie
A4 Kraków- Katowice kier. Katowice.
19-10-2020
23-12-2020
Roboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
0.55 km
A4
małopolskie
A4 Katowice-Kraków kier. Kraków
15-10-2020
23-12-2020
Roboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
0.4 km
A4
małopolskie
A4 Kraków- Katowice kier. Katowice
15-10-2020
23-12-2020
Roboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
0.5 km
A4
małopolskie
Katowice - Kraków
28-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Hydrodynamiczne usuwanie oznakowania poziomego w godzinach nocnych. Zajęcie pasa lewego i prawego obu jezdni w zależności od postępu prac.
-
A4
małopolskie
A 4 Katowice-Kraków kier. Kraków
15-07-2020
30-11-2020
Roboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i prawy. Ruch odbywa się pasem lewym oraz pasem dedykowanym do bramki A4 Go( rozbudowa dodatkowych pasów ruchu i PPO)
0.55 km
A4
małopolskie
w. Kraków Południe - w. Kraków Skawina
26-10-2020
28-10-2020
Roboty drogowe
Remont nawierzchni. Prace prowadzone na jezdni lewej - kierunek Katowice. W trakcie prac zajęcie jednego pasa ruchu. Organicznie prędkości do 80km/h.
Ograniczenie prędności: 80
1 km
A4
małopolskie
Wezel Targowisko - Wezel Tarnów Centrum
01-10-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Koszenie trawy w pasie drogowym. Roboty szybkopostepujace, prowadzone naprzemiennie po stronie lewej lub prawej. W zaleznosci od miejsca prowadzonych prac zwezenie prawostronne - zajety pas awaryjny lub zwezenie lewostronne - zajety lewy pas ruchu, ograniczenie predkosci do 80km/h.
57.79 km
A4
małopolskie
w. Targowisko - w. Tarnów Centrum
08-10-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na utrzymaniu obiektów mostowych. Zajęcie pasa awaryjnego, oraz lewego i prawego pasa ruchu naprzemiennie. Prace szybko postępujące. Ograniczenie prędkości do 80 km/h
Ograniczenie prędności: 80
57.79 km
7
małopolskie
Szczepanowice
06-11-2019
30-11-2020
Roboty drogowe
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7
Ograniczenie prędności: 50
1 km
7
małopolskie
Widoma
18-11-2019
30-11-2020
Roboty drogowe
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7 na odcinku od km 644+800 do 645+100.
Ograniczenie prędności: 50
1 km
7
małopolskie
Węgrzce
15-07-2020
30-11-2023
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową oraz funkcjonowaniem wyjazdów z budowy drogi ekspresowej S52c (odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - Węzeł Mistrzejowice) w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7. W miejscu utrudnień będzie występowało zawężenie obustronne poboczy bitumicznych oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Ograniczenie prędności: 60
0.3 km
7
małopolskie
Rząska
27-04-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem wiaduktów. Prace w obrębie całego wiaduktu południowego, części środkowej. Dla kierunku w stronę Zabierzowa, ruch pojazdów do 3,5 t (ograniczenie znakiem B-5) oraz pojazdów komunikacji miejskiej zostanie lokalnie przekierowany na drogę koło jednostki wojskowej, ruch pozostałych pojazdów zostanie poprowadzony pasem po wiadukcie północnym jednym pasem. Przystanek komunikacji zbiorowej w stronę Zabierzowa pozostanie w istniejącej zatoce autobusowej. Przystanek komunikacji zbiorowej w stronę Krakowa pozostanie według stałej organizacji ruchu w istniejącym miejscu. Pod wiaduktami lokalne i czasowe zawężenia pasów jezdni. W dniu 21.10.2020 r. o godz. 9.00 zostanie przywrócona stała organizacja ruchu.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 50
0.2 km
7
małopolskie
Skawa
25-08-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na budowie chodnika. Zajecie pobocza oraz części pasa ruch. W razie konieczności ruch kierowany ręcznie. Zwężenie z prawej lub lewej strony naprzemiennie.
1.25 km
28
małopolskie
Rudze
27-10-2020
06-11-2020
Roboty drogowe
Remont nawierzchni jezdni - frezowanie plus układanie nowych warstw nawierzchni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie
Ruch wahadłowy: Tak
0.6 km
28
małopolskie
Osielec - Bystra Podhalańska
20-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Prace związane z remontem poboczy. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Ruch wahadłowy: Tak
2.3 km
28
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
05-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Remont przepustu, zwężenie jednostronne na długości 50 m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
0.1 km
44
małopolskie
Zaborze
18-06-2020
06-11-2020
Roboty drogowe
Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej 44 z droga powiatową 1897K W KM 57+719.51 wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Zaborze, w gminie Oświęcim oraz miejscowości Oświęcim. W dniach od 18.06.2020 do 17.10.2020 zamknięte zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 44 (ul. Chemików) i ul. Porębskiej w m. Zaborze/Oświęcim. Ruch na drodze krajowej nr 44 odbywał się będzie wahadłowo na odcinku około 300 m. przez cały okres trwania robót. Zostaną zamknięte wloty ulic Porębskiej, Jezioro i Granicznej. Objazd do m. Poręba Wielka odbywał się będzie DW 948, a następnie przez m. Grojec. Objazd do ul. Jezioro odbywał się będzie ul. Grojecką. Objazd do ul. Granicznej odbywał się będzie ul. Pod Borem
Ruch wahadłowy: Tak
0.3 km
44
małopolskie
Oświęcim ul. Fabryczna
28-08-2020
30-11-2020
Roboty drogowe
Budowa ronda. Ruch bypasem. Ograniczenie predkości.
0.4 km
44
małopolskie
Jaśkowice
19-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Wymiana nawierzchni jezdni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Ruch wahadłowy: Tak
0.8 km
47
małopolskie
Nowy Targ - Zakopane
27-10-2020
28-10-2020
Roboty drogowe
Czyszczenie dylatacji i wpustów na obiektach mostowych, lokalne zajęcie poboczy i poszczególnych pasów ruchu. W razie potrzeby ruch kierowany ręcznie.
20 km
47
małopolskie
Poronin
12-10-2020
30-11-2020
Roboty drogowe
Remont chodnika. Zawężenie prawego pasa ruchu. W razie konieczności ruch kierowany ręcznie.
0.5 km
49
małopolskie
Bukowina Tatrzańska
28-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Remont nawierzchni na obiekcie mostowym, zajęcie poszczególnych pasów ruchu, ruch kierowany ręcznie. Prace prowadzone w godzinach 7:00 - 17:00.
0.1 km
52
małopolskie
Wadowice
13-01-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem mostu. Ruch dwukierunkowy po wyremontowanym moście. Ograniczenie prędkości do 60 km/h. Lokalne i czasowe zawężenia poboczy.
0.09 km
52
małopolskie
Wadowice
12-11-2019
15-11-2020
Roboty drogowe
Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach. Etap 2: Zajęcie pasa prawego DK52 w km 46+210 do 46+350 (stary pas w kierunku Krakowa). Zajęcie pasa środkowego DK52 w km 46+350 do 46+470 (stary pas środkowy kierunek ul.Wałowa/ ul.Wenecja). Zajęcie pasa prawego DK52 w km 46+520 do 46+594 (stary pas w kierunku Krakowa). Ruch na drodze krajowej odbywa się dwukierunkowo, zwężenie obustronne. Utrudnienie w ruchu pieszych: przejście odbywać się będzie drugą stroną ulicy na całej długości inwestycji oraz prawą stroną ul. Wałowej. Przystanki autobusowe zostały przeniesione poza zakres budowy. Zajęcie części ul. Wałowej. Zwężenie obustronne na pasie prawym. Wyłączona relacja z ul. Wałowej w kierunku Krakowa - zawracanie na rondzie gen. Okulickiego. Wyłączona relacja z kierunku Kraków w ul. Wenecja - zawracanie na rondzie gen. Okulickiego. Wyłączona relacja z ul. Wenecja w kierunku miasta Wadowice. Na wlocie oraz wylocie z zakresu inwestycji następuje przekierowanie pasów ruchu,  oznaczone odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym.
0.4 km
52
małopolskie
Klecza Dolna
09-10-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Roboty związane z remontem nawierzchni asfaltowej, poprawa odwodnienia, regulacja nawierzchni zjazdów. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Ruch wahadłowy: Tak
1.6 km
52
małopolskie
Barwałd Dolny
16-07-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Remont chodnika i odwodnienia. W razie potrzeby ruch wahadlowy sterowany recznie.
0.6 km
73
małopolskie
Szczucin - Tarnów
26-10-2020
14-11-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na koszeniu traw. Zajęcie pobocza i częściowo pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie. Ograniczenie prędkości do 50km/h
Ograniczenie prędności: 50
32.38 km
73
małopolskie
Lisia Góra
24-09-2020
31-07-2021
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na "budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 73". Wyłączenie z ruchu lewego pasa ruchu. ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacja świetlną.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 50
0.3 km
75
małopolskie
Niepołomice - Szarów
26-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na utrzymaniu obiektów mostowych. Zajęcie pobocza oraz możliwość zajęcia pasa ruchu, po stronie prawej i lewej naprzemiennie
8.81 km
75
małopolskie
Brzesko - Okocim
26-10-2020
10-11-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na wymiennie nawierzchni oraz budowy odcinka chodnika. Zajęcie pobocza, lewego i prawego pasa ruchu naprzemiennie. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Roboty od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt
0.46 km
75
małopolskie
Kurów
22-07-2019
29-10-2021
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zawężenie prawego pobocza na długości 400 m oraz zamknięcie wjazdu na drogę gminną DG 292450K. W dniu 09.10.2020 r. o godz. 13.00 ruch dwukierunkowy zostanie przeniesiony na drogę objazdową od strony Brzeska. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
1.85 km
75
małopolskie
Kurów
20-07-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Przeniesienie ruchu z ciągu DK 75 na drogę technologiczną/objazdową w związku z budową mostu na rzece Dunajec. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oznakowanie tymczasowe.
Ograniczenie prędności: 50
0.53 km
75
małopolskie
Nowa Wieś
06-04-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Kotowski. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Od godz. 12.00 dnia 06.04.2020 r. ruch dwukierunkowy zostanie poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym
Ograniczenie prędności: 40
0.09 km
75
małopolskie
Nowa Wieś
06-04-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Wiśnicz. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Od godz. 12.00 dnia 06.04.2020 r. ruch dwukierunkowy zostanie poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym.
Ograniczenie prędności: 40
0.08 km
75
małopolskie
Nowe Dwory - Brzeźnica
19-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Wymiana nawierzchni jezdni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.7 km
75
małopolskie
Nowa Wieś
27-11-2019
30-10-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Łosie. Ruch dwukierunkowy poprowadzony po nowym moście. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Czasowe i lokalne zawężenia pobocza.
Ograniczenie prędności: 50
0.1 km
75
małopolskie
Jaśkowice
19-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Wymiana nawierzchni jezdni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
0.5 km
79
małopolskie
Piotrowice - Pobiednik Wielki
19-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na remoncie poboczy. Zajecie pobocza oraz części pasa lewego oraz prawego naprzemiennie.
38.15 km
79
małopolskie
Koszyce
04-06-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Budowa obwodnicy Koszyc. Ograniczenie prędkości do 50km/h oraz zakaz wyprzedzania. W związku z budową wlotu od strony Krakowa ruch odbywać się będzie wahadłowo sterowany ręcznie
Ograniczenie prędności: 50
0.42 km
79
małopolskie
Kraków - Chrzanów
30-09-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Prace związane z remontem i pogłębieniem rowów, oczyszczeniem ścieków przydrożnych oraz ścięciem zawyżonych poboczy. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót. Lokalne ograniczenie prędkości do 50 km/h, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu.
27.91 km
79
małopolskie
Kraków - Krzeszowice
12-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Prace związane z likwidacją spękań poprzecznych i podłużnych w nawierzchni jezdni. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót. Lokalne ograniczenie prędkości do 50 km/h, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu
Ruch wahadłowy: Tak
1.6 km
87
małopolskie
Barcice
19-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Remont chodnika. Zajęcie prawego pasa ruchu i pobocza, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Skierowanie pieszych na drugą stronę jezdni. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
0.15 km
94
małopolskie
Bolesław
12-10-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
W dniach 12.10.2020r. - 31.10.2020r. w m. Bolesław w km 289+400 - 289+850 strona prawa prowadzone będą prace związane z remontem nawierzchni. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od lokalizacji prowadzonych robót, ograniczenie prędkości.
0.45 km
94
małopolskie
Boelsław
12-10-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
W dniach 12.10.2020r. - 31.10.2020r. w m. Bolesław w km 290+790 - 291+140 strona prawa prowadzone będą prace związane z remontem nawierzchni. Zwęzenie prawo lub lewostronne w zależności od lokalizacji prowadzonych robót, ograniczenie prędkości.
0.35 km
94
małopolskie
Modlnica
28-09-2020
31-12-2021
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 50
1.5 km
94g
małopolskie
Jasień - Wojnicz
17-09-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na budowaie ekranów akustycznych. Zajęcie pobocza, chodnika i terenu zielonego po stronie lewej drogi. Ograniczenie do 50/60 km/h.
18.25 km
94g
małopolskie
Jasień - Wojnicz
24-09-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na budowaie ekranów akustycznych. Zajęcie pobocza, zieleni oraz chodnika do zewnętrznych granic pasa drogowego. Na cały zakres robót zakłada się utrzymanie ciągłości ruchu – możliwe zajęcie pobocza po stronie prawej drogi. Ograniczenie do 50/60 km/h
18.55 km
94g
małopolskie
Zgłobice
17-09-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na budowaie ekranów akustycznych. Zajęcie pobocza, chodnika i terenu zielonego po stronie lewej drogi. Ograniczenie do 50/60 km/h.
4.58 km
94g
małopolskie
Zgłobice - Zbylitowska Góra
08-10-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na budowie ekranów akustycznych. Zajęcie pobocza, chodnika i terenu zielonego po stronie prawej drogi. Ograniczenie do 50/60 km/h
Ograniczenie prędności: 50
4.52 km
A4
Odcinek
małopolskie
A4 Katowice-Kraków kier. Kraków
Czas trwania  
26-10-2020
23-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
Skutki
Długość
0.4 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 Kraków- Katowice kier. Katowice.
Czas trwania  
19-10-2020
23-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas awaryjny i część prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
Skutki
Długość
0.55 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 Katowice-Kraków kier. Kraków
Czas trwania  
15-10-2020
23-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
Skutki
Długość
0.4 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 Kraków- Katowice kier. Katowice
Czas trwania  
15-10-2020
23-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
Skutki
Długość
0.5 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
Katowice - Kraków
Czas trwania  
28-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Hydrodynamiczne usuwanie oznakowania poziomego w godzinach nocnych. Zajęcie pasa lewego i prawego obu jezdni w zależności od postępu prac.
Skutki
Długość
-
 
A4
Odcinek
małopolskie
A 4 Katowice-Kraków kier. Kraków
Czas trwania  
15-07-2020
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas awaryjny i prawy. Ruch odbywa się pasem lewym oraz pasem dedykowanym do bramki A4 Go( rozbudowa dodatkowych pasów ruchu i PPO)
Skutki
Długość
0.55 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
w. Kraków Południe - w. Kraków Skawina
Czas trwania  
26-10-2020
28-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni. Prace prowadzone na jezdni lewej - kierunek Katowice. W trakcie prac zajęcie jednego pasa ruchu. Organicznie prędkości do 80km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
1 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
Wezel Targowisko - Wezel Tarnów Centrum
Czas trwania  
01-10-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie trawy w pasie drogowym. Roboty szybkopostepujace, prowadzone naprzemiennie po stronie lewej lub prawej. W zaleznosci od miejsca prowadzonych prac zwezenie prawostronne - zajety pas awaryjny lub zwezenie lewostronne - zajety lewy pas ruchu, ograniczenie predkosci do 80km/h.
Skutki
Długość
57.79 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
w. Targowisko - w. Tarnów Centrum
Czas trwania  
08-10-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na utrzymaniu obiektów mostowych. Zajęcie pasa awaryjnego, oraz lewego i prawego pasa ruchu naprzemiennie. Prace szybko postępujące. Ograniczenie prędkości do 80 km/h
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
57.79 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Szczepanowice
Czas trwania  
06-11-2019
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Widoma
Czas trwania  
18-11-2019
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7 na odcinku od km 644+800 do 645+100.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Węgrzce
Czas trwania  
15-07-2020
30-11-2023
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową oraz funkcjonowaniem wyjazdów z budowy drogi ekspresowej S52c (odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - Węzeł Mistrzejowice) w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7. W miejscu utrudnień będzie występowało zawężenie obustronne poboczy bitumicznych oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.3 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Rząska
Czas trwania  
27-04-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem wiaduktów. Prace w obrębie całego wiaduktu południowego, części środkowej. Dla kierunku w stronę Zabierzowa, ruch pojazdów do 3,5 t (ograniczenie znakiem B-5) oraz pojazdów komunikacji miejskiej zostanie lokalnie przekierowany na drogę koło jednostki wojskowej, ruch pozostałych pojazdów zostanie poprowadzony pasem po wiadukcie północnym jednym pasem. Przystanek komunikacji zbiorowej w stronę Zabierzowa pozostanie w istniejącej zatoce autobusowej. Przystanek komunikacji zbiorowej w stronę Krakowa pozostanie według stałej organizacji ruchu w istniejącym miejscu. Pod wiaduktami lokalne i czasowe zawężenia pasów jezdni. W dniu 21.10.2020 r. o godz. 9.00 zostanie przywrócona stała organizacja ruchu.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.2 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Skawa
Czas trwania  
25-08-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na budowie chodnika. Zajecie pobocza oraz części pasa ruch. W razie konieczności ruch kierowany ręcznie. Zwężenie z prawej lub lewej strony naprzemiennie.
Skutki
Długość
1.25 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Rudze
Czas trwania  
27-10-2020
06-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni jezdni - frezowanie plus układanie nowych warstw nawierzchni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.6 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Osielec - Bystra Podhalańska
Czas trwania  
20-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z remontem poboczy. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
2.3 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz - Biecz
Czas trwania  
05-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont przepustu, zwężenie jednostronne na długości 50 m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
0.1 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Zaborze
Czas trwania  
18-06-2020
06-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej 44 z droga powiatową 1897K W KM 57+719.51 wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Zaborze, w gminie Oświęcim oraz miejscowości Oświęcim. W dniach od 18.06.2020 do 17.10.2020 zamknięte zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 44 (ul. Chemików) i ul. Porębskiej w m. Zaborze/Oświęcim. Ruch na drodze krajowej nr 44 odbywał się będzie wahadłowo na odcinku około 300 m. przez cały okres trwania robót. Zostaną zamknięte wloty ulic Porębskiej, Jezioro i Granicznej. Objazd do m. Poręba Wielka odbywał się będzie DW 948, a następnie przez m. Grojec. Objazd do ul. Jezioro odbywał się będzie ul. Grojecką. Objazd do ul. Granicznej odbywał się będzie ul. Pod Borem
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.3 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Oświęcim ul. Fabryczna
Czas trwania  
28-08-2020
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ronda. Ruch bypasem. Ograniczenie predkości.
Skutki
Długość
0.4 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Jaśkowice
Czas trwania  
19-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wymiana nawierzchni jezdni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.8 km
 
47
Odcinek
małopolskie
Nowy Targ - Zakopane
Czas trwania  
27-10-2020
28-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Czyszczenie dylatacji i wpustów na obiektach mostowych, lokalne zajęcie poboczy i poszczególnych pasów ruchu. W razie potrzeby ruch kierowany ręcznie.
Skutki
Długość
20 km
 
47
Odcinek
małopolskie
Poronin
Czas trwania  
12-10-2020
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika. Zawężenie prawego pasa ruchu. W razie konieczności ruch kierowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.5 km
 
49
Odcinek
małopolskie
Bukowina Tatrzańska
Czas trwania  
28-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni na obiekcie mostowym, zajęcie poszczególnych pasów ruchu, ruch kierowany ręcznie. Prace prowadzone w godzinach 7:00 - 17:00.
Skutki
Długość
0.1 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Wadowice
Czas trwania  
13-01-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem mostu. Ruch dwukierunkowy po wyremontowanym moście. Ograniczenie prędkości do 60 km/h. Lokalne i czasowe zawężenia poboczy.
Skutki
Długość
0.09 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Wadowice
Czas trwania  
12-11-2019
15-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach. Etap 2: Zajęcie pasa prawego DK52 w km 46+210 do 46+350 (stary pas w kierunku Krakowa). Zajęcie pasa środkowego DK52 w km 46+350 do 46+470 (stary pas środkowy kierunek ul.Wałowa/ ul.Wenecja). Zajęcie pasa prawego DK52 w km 46+520 do 46+594 (stary pas w kierunku Krakowa). Ruch na drodze krajowej odbywa się dwukierunkowo, zwężenie obustronne. Utrudnienie w ruchu pieszych: przejście odbywać się będzie drugą stroną ulicy na całej długości inwestycji oraz prawą stroną ul. Wałowej. Przystanki autobusowe zostały przeniesione poza zakres budowy. Zajęcie części ul. Wałowej. Zwężenie obustronne na pasie prawym. Wyłączona relacja z ul. Wałowej w kierunku Krakowa - zawracanie na rondzie gen. Okulickiego. Wyłączona relacja z kierunku Kraków w ul. Wenecja - zawracanie na rondzie gen. Okulickiego. Wyłączona relacja z ul. Wenecja w kierunku miasta Wadowice. Na wlocie oraz wylocie z zakresu inwestycji następuje przekierowanie pasów ruchu,  oznaczone odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym.
Skutki
Długość
0.4 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Klecza Dolna
Czas trwania  
09-10-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty związane z remontem nawierzchni asfaltowej, poprawa odwodnienia, regulacja nawierzchni zjazdów. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
1.6 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Barwałd Dolny
Czas trwania  
16-07-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika i odwodnienia. W razie potrzeby ruch wahadlowy sterowany recznie.
Skutki
Długość
0.6 km
 
73
Odcinek
małopolskie
Szczucin - Tarnów
Czas trwania  
26-10-2020
14-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na koszeniu traw. Zajęcie pobocza i częściowo pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie. Ograniczenie prędkości do 50km/h
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
32.38 km
 
73
Odcinek
małopolskie
Lisia Góra
Czas trwania  
24-09-2020
31-07-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na "budowie ronda w ciągu drogi krajowej nr 73". Wyłączenie z ruchu lewego pasa ruchu. ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacja świetlną.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.3 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Niepołomice - Szarów
Czas trwania  
26-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na utrzymaniu obiektów mostowych. Zajęcie pobocza oraz możliwość zajęcia pasa ruchu, po stronie prawej i lewej naprzemiennie
Skutki
Długość
8.81 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Brzesko - Okocim
Czas trwania  
26-10-2020
10-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na wymiennie nawierzchni oraz budowy odcinka chodnika. Zajęcie pobocza, lewego i prawego pasa ruchu naprzemiennie. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Roboty od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt
Skutki
Długość
0.46 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Kurów
Czas trwania  
22-07-2019
29-10-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zawężenie prawego pobocza na długości 400 m oraz zamknięcie wjazdu na drogę gminną DG 292450K. W dniu 09.10.2020 r. o godz. 13.00 ruch dwukierunkowy zostanie przeniesiony na drogę objazdową od strony Brzeska. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Skutki
Długość
1.85 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Kurów
Czas trwania  
20-07-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przeniesienie ruchu z ciągu DK 75 na drogę technologiczną/objazdową w związku z budową mostu na rzece Dunajec. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oznakowanie tymczasowe.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.53 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowa Wieś
Czas trwania  
06-04-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Kotowski. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Od godz. 12.00 dnia 06.04.2020 r. ruch dwukierunkowy zostanie poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.09 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowa Wieś
Czas trwania  
06-04-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Wiśnicz. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Od godz. 12.00 dnia 06.04.2020 r. ruch dwukierunkowy zostanie poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.08 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowe Dwory - Brzeźnica
Czas trwania  
19-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wymiana nawierzchni jezdni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.7 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowa Wieś
Czas trwania  
27-11-2019
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Łosie. Ruch dwukierunkowy poprowadzony po nowym moście. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Czasowe i lokalne zawężenia pobocza.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.1 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Jaśkowice
Czas trwania  
19-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wymiana nawierzchni jezdni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Długość
0.5 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Piotrowice - Pobiednik Wielki
Czas trwania  
19-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na remoncie poboczy. Zajecie pobocza oraz części pasa lewego oraz prawego naprzemiennie.
Skutki
Długość
38.15 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Koszyce
Czas trwania  
04-06-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa obwodnicy Koszyc. Ograniczenie prędkości do 50km/h oraz zakaz wyprzedzania. W związku z budową wlotu od strony Krakowa ruch odbywać się będzie wahadłowo sterowany ręcznie
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.42 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Kraków - Chrzanów
Czas trwania  
30-09-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z remontem i pogłębieniem rowów, oczyszczeniem ścieków przydrożnych oraz ścięciem zawyżonych poboczy. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót. Lokalne ograniczenie prędkości do 50 km/h, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu.
Skutki
Długość
27.91 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Kraków - Krzeszowice
Czas trwania  
12-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z likwidacją spękań poprzecznych i podłużnych w nawierzchni jezdni. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót. Lokalne ograniczenie prędkości do 50 km/h, ręczne sterownie ruchem oraz możliwe czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
1.6 km
 
87
Odcinek
małopolskie
Barcice
Czas trwania  
19-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika. Zajęcie prawego pasa ruchu i pobocza, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Skierowanie pieszych na drugą stronę jezdni. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Skutki
Długość
0.15 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Bolesław
Czas trwania  
12-10-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
W dniach 12.10.2020r. - 31.10.2020r. w m. Bolesław w km 289+400 - 289+850 strona prawa prowadzone będą prace związane z remontem nawierzchni. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od lokalizacji prowadzonych robót, ograniczenie prędkości.
Skutki
Długość
0.45 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Boelsław
Czas trwania  
12-10-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
W dniach 12.10.2020r. - 31.10.2020r. w m. Bolesław w km 290+790 - 291+140 strona prawa prowadzone będą prace związane z remontem nawierzchni. Zwęzenie prawo lub lewostronne w zależności od lokalizacji prowadzonych robót, ograniczenie prędkości.
Skutki
Długość
0.35 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Modlnica
Czas trwania  
28-09-2020
31-12-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1.5 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Jasień - Wojnicz
Czas trwania  
17-09-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na budowaie ekranów akustycznych. Zajęcie pobocza, chodnika i terenu zielonego po stronie lewej drogi. Ograniczenie do 50/60 km/h.
Skutki
Długość
18.25 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Jasień - Wojnicz
Czas trwania  
24-09-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na budowaie ekranów akustycznych. Zajęcie pobocza, zieleni oraz chodnika do zewnętrznych granic pasa drogowego. Na cały zakres robót zakłada się utrzymanie ciągłości ruchu – możliwe zajęcie pobocza po stronie prawej drogi. Ograniczenie do 50/60 km/h
Skutki
Długość
18.55 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Zgłobice
Czas trwania  
17-09-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na budowaie ekranów akustycznych. Zajęcie pobocza, chodnika i terenu zielonego po stronie lewej drogi. Ograniczenie do 50/60 km/h.
Skutki
Długość
4.58 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Zgłobice - Zbylitowska Góra
Czas trwania  
08-10-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na budowie ekranów akustycznych. Zajęcie pobocza, chodnika i terenu zielonego po stronie prawej drogi. Ograniczenie do 50/60 km/h
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
4.52 km
 

Mapa utrudnień na drogach