Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
małopolskie
jezdnia lewa kier. Katowice
03-08-2020
14-08-2020
Roboty drogowe
Zajęcie pasa rozdziału
2 km
A4
małopolskie
A 4 Katowice- Kraków kier. Kraków
17-06-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Zamkięty pas awaryjny i część prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
0.5 km
A4
małopolskie
A4 Kraków-Katowice
17-06-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Zamkięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym oraz lewym.
0.4 km
A4
małopolskie
A 4 Katowice-Kraków kier. Kraków
15-07-2020
30-11-2020
Roboty drogowe
Zamknięty pas awaryjny i prawy. Ruch odbywa się pasem lewym oraz pasem dedykowanym do bramki A4 Go( rozbudowa dodatkowych pasów ruchu i PPO)
0.55 km
A4
małopolskie
w. Kraków Południe
16-06-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
Prace remontowe wiaduktu drogowego w/c ul. Zakopiańskiej prowadzone z poziomu jezdni autostrady A4. Harmonogram zmian w stałej organizacji ruchu: Prace zostały podzielone na 3 etapy + etap 0 (przygotowawczy) Etap 0 16.06.2020r. godz. 19:00 - 20.06.2020r. Rozpoczęcie prac przygotowawczych do wprowadzenia zmiany w stałej organizacji ruchu na jezdni południowej autostrady (wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego, montaż urządzeń BRD) Etap 1 21.06.2020r. - 01.08.2020r. Prace remontowe wykonywane na jezdni północnej autostrady A4. W etapie tym zaplanowano układ pasów 2+1 na jezdni południowej i dodatkowo 1 pas ruchu w kierunku Katowic na jezdni północnej. Ruch na jezdni północnej w rejonie przedmiotowego wiaduktu będzie odbywał się środkiem jezdni (strefa robót po zewnętrznych stronach jezdni) W porze nocnej prace wykonywane na jezdni północnej z utrzymaniem ruchu jedynie na jezdni południowej autostrady. W związku z całkowitym zamknięciem jezdni północnej w porze nocy wyłączona z ruchu zostaje łącznica relacji Rzeszów - Chyżne na węźle Kraków Południe. Zaplanowany objazd do DK7 przez węzeł Skawina. Etap 2 02.08.2020 - 01.09.2020 Prace remontowe wykonywane na jezdni południowej autostrady A4. W etapie tym zaplanowano układ pasów 2+1 na jezdni północnej i dodatkowo 1 pas ruchu w kierunku Rzeszowa na jezdni południowej. Ruch na jezdni południowej w rejonie przedmiotowego wiaduktu będzie odbywał się środkiem jezdni (strefa robót po zewnętrznych stronach jezdni) W porze nocnej w godzinach 21:00 - 05:00 prace wykonywane na jezdni południowej z utrzymaniem ruchu jedynie na jezdni północnej autostrady. Etap 3 02.09.2020 -30.09.2020r. Prace remontowe wykonywane na jezdni południowej autostrady A4. W etapie tym przewidziano zawężenie jezdni w rejonie wiaduktu ul. Zakopiańskiej.
0.2 km
A4
małopolskie
w.Targowisko - w.Tarnów Centrum
03-08-2020
31-08-2020
Roboty drogowe
Utrzymanie czystości na obiektach inżynierskich.Roboty krótko trwałe. Naprzemienne zajęcie lewego i prawego pasa ruchu oraz pasa awaryjnego na obu nitkach autostrady. Ograniczenie prędkości do 80 km/h
Ograniczenie prędności: 80
57.79 km
S52c
małopolskie
Szczyglice
13-08-2020
21-08-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z naprawami gwarancyjnymi na obiektach mostowych. Ograniczenie prędkości do 80 km/h, zamknięcie lewego lub prawego pasa ruchu.
Ograniczenie prędności: 80
0.31 km
S52c
małopolskie
Szczyglice
13-08-2020
21-08-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z naprawami gwarancyjnymi na obiektach mostowych. Ograniczenie prędkości do 80 km/h, zamknięcie lewego pasa ruchu lub pasa awaryjnego.
Ograniczenie prędności: 80
0.08 km
S52c
małopolskie
węzeł Balice I - węzeł Modlniczka
20-07-2020
27-08-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem nawierzchni drogi krajowej nr S-52c na kierunku w. Balice I - w. Modlniczka. Prace będą prowadzone odcinkami ze zwężeniem do lewego lub prawego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości do 80 km/h, możliwe czasowo krótkotrwałe zatrzymania w ruchu oraz ręczne sterowanie ruchem
Ograniczenie prędności: 80
3.4 km
7
małopolskie
Moczydło - Węgrzce
21-07-2020
11-08-2020
Roboty drogowe
Odnowa oznakowania poziomego. W zależności od miejsca prowadzonych robót zajęty lewy, środkowy lub prawy pas ruchu. Prace uzależnione od warunków atmosferycznych.
Ograniczenie prędności: 50
52.6 km
7
małopolskie
Szczepanowice
06-11-2019
30-11-2020
Roboty drogowe
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7
Ograniczenie prędności: 50
1 km
7
małopolskie
Widoma
18-11-2019
30-11-2020
Roboty drogowe
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7 na odcinku od km 644+800 do 645+100.
Ograniczenie prędności: 50
1 km
7
małopolskie
Węgrzce
15-07-2020
30-11-2023
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową oraz funkcjonowaniem wyjazdów z budowy drogi ekspresowej S52c (odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - Węzeł Mistrzejowice) w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7. W miejscu utrudnień będzie występowało zawężenie obustronne poboczy bitumicznych oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Ograniczenie prędności: 60
0.3 km
7
małopolskie
Rząska
27-04-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem wiaduktów. Etap V - prace rozbiórkowe i remontowe w zakresie wiaduktu południowego (pas środkowy i południowy) oraz przyległych skarp. Dla kierunku Zabierzów-Kraków ruch pojazdów o szerokości nieprzekraczającej 2,5m przekierowany na jezdnię południową wiaduktu północnego z wykorzystaniem przełączek. Ruch pozostałych pojazdów oraz pojazdów komunikacji miejskiej poprowadzony pasem nie objętym pracami w etapie V na wiadukcie południowym. Dla komunikacji zbiorowej obowiązują przystanki tymczasowe zlokalizowane przed skrzyżowaniem w ciągu DK7 i ul. Krakowskiej.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 50
0.2 km
28
małopolskie
Wadowice
10-08-2020
14-08-2020
Roboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące
2.1 km
28
małopolskie
Ptaszkowa - Szymbark
10-08-2020
21-08-2020
Roboty drogowe
Renowacja rowów przydrożnych, zwężenie jednostronne na długości do 50 m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości poza obszarem zabudowanym do 60 km/h. Roboty wykonywane w godzinach 7.30 do 17.00
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
20.1 km
44
małopolskie
Zaborze
18-06-2020
17-10-2020
Roboty drogowe
Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej 44 z droga powiatową 1897K W KM 57+719.51 wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Zaborze, w gminie Oświęcim oraz miejscowości Oświęcim. W dniach od 18.06.2020 do 17.10.2020 zamknięte zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 44 (ul. Chemików) i ul. Porębskiej w m. Zaborze/Oświęcim. Ruch na drodze krajowej nr 44 odbywał się będzie wahadłowo na odcinku około 300 m. przez cały okres trwania robót. Zostaną zamknięte wloty ulic Porębskiej, Jezioro i Granicznej. Objazd do m. Poręba Wielka odbywał się będzie DW 948, a następnie przez m. Grojec. Objazd do ul. Jezioro odbywał się będzie ul. Grojecką. Objazd do ul. Granicznej odbywał się będzie ul. Pod Borem
Ruch wahadłowy: Tak
0.3 km
49
małopolskie
Nowy Targ
20-07-2020
19-09-2020
Roboty drogowe
Budowa fragmentu dróg gminnych KDL.1 i KDD.1 wraz z budową skrzyżowania z DK 49, ul. Jana Pawła II w Nowym Targu w km. 3+555
0.38 km
49
małopolskie
Nowy Targ
03-08-2020
28-08-2020
Roboty drogowe
Remont nawierzchni jezdni: Zakres prac obejmował będzie: - strona prawa, odcinek od km 0+000 – skrzyżowanie z DK 47 do km 0+557 – przejście dla pieszy przy kościele NSPJ wraz ze skrzyżowaniami (łącznik z DK 47, Kopernika, Krzystyniaka) - strona lewa , odcinek od km 0+000 – skrzyżowanie z DK 47 do km 0+698 – skrzyżowanie z ul. Szaflarską wraz ze skrzyżowaniami (Kilińskiego, Krzywa). Remont polegał będzie na wymianie nawierzchni, tj.: - frezowanie zniszczonej warstw bitumicznych, wymiana i regulacja włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wpustów ulicznych, układanie warstwy nawierzchni wiążącej oraz ścieralnej, montaż pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej. Harmonogram prac: - od 03.08.2020 do 07.08.2020 – frezowanie, prace przygotowawcze oraz układnie warstwy wiążącej jezdnie strona prawa - od 10.08.2020 do 14.08.2020 – frezowanie, prace przygotowawcze oraz układnie warstwy wiążącej jezdnie strona lewa - od 17.08.2020 do 21.08.2020 – układnie warstwy ścieralnej jezdnia strona prawa, jezdnia strona lewa. - od 24.08.2020 do 28.08.2020 – zakończenie prac, uporządkowanie terenu. Harmonogram może ulec w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Podczas prac utrudnienia obejmowały będą: - frezowanie, układnie warstwy wiążącej – wyłącznie jednego pasa ruchu, krótkie wstrzymanie ruchu na poszczególnych wlotach skrzyżowań na czas dokończenia robót drogowych w ich obrębie poprzez wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem. - układanie warstwy wierzchniej, ścieralnej – wyłącznie jednej jezdni, prowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni równoległej, krótkie wstrzymanie ruchu na poszczególnych wlotach skrzyżowań na czas dokończenia robót drogowych w ich obrębie poprzez wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem. Prace będą prowadzone w taki sposób, aby minimalizować utrudnienia, w ciągu głównym w godzinach wieczornych i nocnych.
0.7 km
52
małopolskie
Kęty - Wadowice
31-07-2020
11-08-2020
Roboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące.
21.5 km
52
małopolskie
Wadowice
13-01-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem mostu. Ruch dwukierunkowy po drodze tymczasowej
0.09 km
52
małopolskie
Wadowice
12-11-2019
13-08-2020
Roboty drogowe
Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach. Etap 2: Zajęcie pasa prawego DK52 w km 46+210 do 46+350 (stary pas w kierunku Krakowa). Zajęcie pasa środkowego DK52 w km 46+350 do 46+470 (stary pas środkowy kierunek ul.Wałowa/ul.Wenecja). Zajęcie pasa prawego DK52 w km 46+520 do 46+594 (stary pas w kierunku Krakowa). Ruch na drodze krajowej odbywa się dwukierunkowo, zwężenie obustronne. Utrudnienie w ruchu pieszych: przejście odbywać się będzie drugą stroną ulicy na całej długości inwestycji oraz prawą stroną ul. Wałowej. Przystanki autobusowe zostały przeniesione poza zakres budowy. Zajęcie części ul. Wałowej. Zwężenie obustronne na pasie prawym. Wyłączona relacja z ul. Wałowej w kierunku Krakowa - zawracanie na rondzie gen. Okulickiego. Wyłączona relacja z kierunku Kraków w ul. Wenecja - zawracanie na rondzie gen. Okulickiego. Wyłączona relacja z ul. Wenecja w kierunku miasta Wadowice. Na wlocie oraz wylocie z zakresu inwestycji następuje przekierowanie pasów ruchu,  oznaczone odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym. Czas trwania utrudnienia: 15.06.2020 - 20.07.2020.
Ruch wahadłowy: Tak
0.4 km
52
małopolskie
Wadowice - Głogoczów
10-08-2020
14-08-2020
Roboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące
27.6 km
52
małopolskie
Klecza Dolna
01-10-2019
30-09-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową dwóch obiektów inżynierskich. Ruch dwukierunkowy poprowadzony po drodze tymczasowej.
0.35 km
52
małopolskie
Klecza Górna
06-08-2020
14-08-2020
Roboty drogowe
Utrudnienie związane z remontem zatoki autobusowej prawostronnej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowny ręcznie
Ruch wahadłowy: Tak
0.2 km
52
małopolskie
Barwałd Dolnu
16-07-2020
14-08-2020
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: Tak
0.6 km
52
małopolskie
Izdebnik
07-08-2020
24-08-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch poprowadzony po nowym moście. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, ruch pieszych przełożony na lewą stronę drogi, czasowe zajęcia pasów ruchu.
Ograniczenie prędności: 50
0.12 km
73
małopolskie
Tarnów - Szczucin
06-08-2020
25-08-2020
Roboty drogowe
Koszenie trawy - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie prawej i lewej naprzemiennie
32.38 km
73
małopolskie
Gruszów Mały
27-03-2020
31-08-2020
Roboty drogowe
Rozbudowa ul. Warszawskiej w ramach inwestycji "Budowa obw. Dąbrowy Tarnowskiej" zamkniecie lewego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości do 40km/h. Ruch wahadłowy, sterowany przez tymczasową sygnalizacje świetlną
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 40
0.5 km
73
małopolskie
Dąbrowa Tarnowska
28-02-2020
31-08-2020
Roboty drogowe
Rozbudowa ul. Piłsudskiego w ramach inwestycji "Budowa obw. Dąbrowy Tarnowskiej" Ograniczenie prędkości do 50km/h. Ruch odbywać się będzie po nowo powstałym rondzie
0.3 km
75
małopolskie
Kurów
22-07-2019
29-10-2021
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zawężenie prawego pobocza na długości 400 m oraz zamknięcie wjazdu na drogę gminną DG 292450K.
1.85 km
75
małopolskie
Kurów
20-07-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Przeniesienie ruchu z ciągu DK 75 na drogę technologiczną/objazdową w związku z budową mostu na rzece Dunajec. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oznakowanie tymczasowe.
Ograniczenie prędności: 50
0.53 km
75
małopolskie
Nowa Wieś
06-04-2020
31-08-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Kotowski. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Od godz. 12.00 dnia 06.04.2020 r. ruch dwukierunkowy zostanie poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym
Ograniczenie prędności: 40
0.09 km
75
małopolskie
Nowa Wieś
06-04-2020
31-08-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Wiśnicz. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Od godz. 12.00 dnia 06.04.2020 r. ruch dwukierunkowy zostanie poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym.
Ograniczenie prędności: 40
0.08 km
75
małopolskie
Nowa Wieś
27-11-2019
30-09-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Łosie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch dwukierunkowy po drodze tymczasowej
Ograniczenie prędności: 50
0.1 km
79
małopolskie
Pobiednik Wielki - Piotrowice
30-07-2020
19-08-2020
Roboty drogowe
Koszenie trawy - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie prawej i lewej naprzemiennie
38.66 km
79
małopolskie
Koszyce
04-06-2020
04-09-2020
Roboty drogowe
Budowa obwodnicy Koszyc. Puszczenie ruchu po tymczasowym nowo wybudowanym bajpasie. Ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania
Ograniczenie prędności: 40
0.42 km
79
małopolskie
Kraków - Chrzanów
29-07-2020
20-08-2020
Roboty drogowe
37.76 km
94
małopolskie
Sławków - Modlnica
10-08-2020
31-08-2020
Roboty drogowe
Koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od lokalizacji wykonywanych robót
42.46 km
94g
małopolskie
Wieliczka - Pogórska Wola
30-07-2020
14-08-2020
Roboty drogowe
Roboty drogowe polegające na utrzymaniu obiektów mostowych - zajęcie pobocza naprzemiennie po prawej i lewej stronie.
87.11 km
94g
małopolskie
Zgłobice - Pogórska Wola
06-08-2020
25-08-2020
Roboty drogowe
Koszenie trawy - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie prawej i lewej naprzemiennie
23.46 km
A4
Odcinek
małopolskie
jezdnia lewa kier. Katowice
Czas trwania  
03-08-2020
14-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zajęcie pasa rozdziału
Skutki
Długość
2 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A 4 Katowice- Kraków kier. Kraków
Czas trwania  
17-06-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamkięty pas awaryjny i część prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym i lewym.
Skutki
Długość
0.5 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 Kraków-Katowice
Czas trwania  
17-06-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamkięty pas awaryjny i część pasa prawego. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami: prawym oraz lewym.
Skutki
Długość
0.4 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A 4 Katowice-Kraków kier. Kraków
Czas trwania  
15-07-2020
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas awaryjny i prawy. Ruch odbywa się pasem lewym oraz pasem dedykowanym do bramki A4 Go( rozbudowa dodatkowych pasów ruchu i PPO)
Skutki
Długość
0.55 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
w. Kraków Południe
Czas trwania  
16-06-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace remontowe wiaduktu drogowego w/c ul. Zakopiańskiej prowadzone z poziomu jezdni autostrady A4. Harmonogram zmian w stałej organizacji ruchu: Prace zostały podzielone na 3 etapy + etap 0 (przygotowawczy) Etap 0 16.06.2020r. godz. 19:00 - 20.06.2020r. Rozpoczęcie prac przygotowawczych do wprowadzenia zmiany w stałej organizacji ruchu na jezdni południowej autostrady (wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego, montaż urządzeń BRD) Etap 1 21.06.2020r. - 01.08.2020r. Prace remontowe wykonywane na jezdni północnej autostrady A4. W etapie tym zaplanowano układ pasów 2+1 na jezdni południowej i dodatkowo 1 pas ruchu w kierunku Katowic na jezdni północnej. Ruch na jezdni północnej w rejonie przedmiotowego wiaduktu będzie odbywał się środkiem jezdni (strefa robót po zewnętrznych stronach jezdni) W porze nocnej prace wykonywane na jezdni północnej z utrzymaniem ruchu jedynie na jezdni południowej autostrady. W związku z całkowitym zamknięciem jezdni północnej w porze nocy wyłączona z ruchu zostaje łącznica relacji Rzeszów - Chyżne na węźle Kraków Południe. Zaplanowany objazd do DK7 przez węzeł Skawina. Etap 2 02.08.2020 - 01.09.2020 Prace remontowe wykonywane na jezdni południowej autostrady A4. W etapie tym zaplanowano układ pasów 2+1 na jezdni północnej i dodatkowo 1 pas ruchu w kierunku Rzeszowa na jezdni południowej. Ruch na jezdni południowej w rejonie przedmiotowego wiaduktu będzie odbywał się środkiem jezdni (strefa robót po zewnętrznych stronach jezdni) W porze nocnej w godzinach 21:00 - 05:00 prace wykonywane na jezdni południowej z utrzymaniem ruchu jedynie na jezdni północnej autostrady. Etap 3 02.09.2020 -30.09.2020r. Prace remontowe wykonywane na jezdni południowej autostrady A4. W etapie tym przewidziano zawężenie jezdni w rejonie wiaduktu ul. Zakopiańskiej.
Skutki
Długość
0.2 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
w.Targowisko - w.Tarnów Centrum
Czas trwania  
03-08-2020
31-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrzymanie czystości na obiektach inżynierskich.Roboty krótko trwałe. Naprzemienne zajęcie lewego i prawego pasa ruchu oraz pasa awaryjnego na obu nitkach autostrady. Ograniczenie prędkości do 80 km/h
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
57.79 km
 
S52c
Odcinek
małopolskie
Szczyglice
Czas trwania  
13-08-2020
21-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z naprawami gwarancyjnymi na obiektach mostowych. Ograniczenie prędkości do 80 km/h, zamknięcie lewego lub prawego pasa ruchu.
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
0.31 km
 
S52c
Odcinek
małopolskie
Szczyglice
Czas trwania  
13-08-2020
21-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z naprawami gwarancyjnymi na obiektach mostowych. Ograniczenie prędkości do 80 km/h, zamknięcie lewego pasa ruchu lub pasa awaryjnego.
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
0.08 km
 
S52c
Odcinek
małopolskie
węzeł Balice I - węzeł Modlniczka
Czas trwania  
20-07-2020
27-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem nawierzchni drogi krajowej nr S-52c na kierunku w. Balice I - w. Modlniczka. Prace będą prowadzone odcinkami ze zwężeniem do lewego lub prawego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości do 80 km/h, możliwe czasowo krótkotrwałe zatrzymania w ruchu oraz ręczne sterowanie ruchem
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
3.4 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Moczydło - Węgrzce
Czas trwania  
21-07-2020
11-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Odnowa oznakowania poziomego. W zależności od miejsca prowadzonych robót zajęty lewy, środkowy lub prawy pas ruchu. Prace uzależnione od warunków atmosferycznych.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
52.6 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Szczepanowice
Czas trwania  
06-11-2019
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Widoma
Czas trwania  
18-11-2019
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi S7. Zmiana organizacji ruchu. Ruch przełożony na drogę tymczasową przebiegającą równolegle do DK 7 na odcinku od km 644+800 do 645+100.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Węgrzce
Czas trwania  
15-07-2020
30-11-2023
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową oraz funkcjonowaniem wyjazdów z budowy drogi ekspresowej S52c (odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - Węzeł Mistrzejowice) w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7. W miejscu utrudnień będzie występowało zawężenie obustronne poboczy bitumicznych oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.3 km
 
7
Odcinek
małopolskie
Rząska
Czas trwania  
27-04-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem wiaduktów. Etap V - prace rozbiórkowe i remontowe w zakresie wiaduktu południowego (pas środkowy i południowy) oraz przyległych skarp. Dla kierunku Zabierzów-Kraków ruch pojazdów o szerokości nieprzekraczającej 2,5m przekierowany na jezdnię południową wiaduktu północnego z wykorzystaniem przełączek. Ruch pozostałych pojazdów oraz pojazdów komunikacji miejskiej poprowadzony pasem nie objętym pracami w etapie V na wiadukcie południowym. Dla komunikacji zbiorowej obowiązują przystanki tymczasowe zlokalizowane przed skrzyżowaniem w ciągu DK7 i ul. Krakowskiej.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.2 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Wadowice
Czas trwania  
10-08-2020
14-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące
Skutki
Długość
2.1 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Ptaszkowa - Szymbark
Czas trwania  
10-08-2020
21-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Renowacja rowów przydrożnych, zwężenie jednostronne na długości do 50 m, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości poza obszarem zabudowanym do 60 km/h. Roboty wykonywane w godzinach 7.30 do 17.00
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Długość
20.1 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Zaborze
Czas trwania  
18-06-2020
17-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej 44 z droga powiatową 1897K W KM 57+719.51 wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Zaborze, w gminie Oświęcim oraz miejscowości Oświęcim. W dniach od 18.06.2020 do 17.10.2020 zamknięte zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 44 (ul. Chemików) i ul. Porębskiej w m. Zaborze/Oświęcim. Ruch na drodze krajowej nr 44 odbywał się będzie wahadłowo na odcinku około 300 m. przez cały okres trwania robót. Zostaną zamknięte wloty ulic Porębskiej, Jezioro i Granicznej. Objazd do m. Poręba Wielka odbywał się będzie DW 948, a następnie przez m. Grojec. Objazd do ul. Jezioro odbywał się będzie ul. Grojecką. Objazd do ul. Granicznej odbywał się będzie ul. Pod Borem
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.3 km
 
49
Odcinek
małopolskie
Nowy Targ
Czas trwania  
20-07-2020
19-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa fragmentu dróg gminnych KDL.1 i KDD.1 wraz z budową skrzyżowania z DK 49, ul. Jana Pawła II w Nowym Targu w km. 3+555
Skutki
Długość
0.38 km
 
49
Odcinek
małopolskie
Nowy Targ
Czas trwania  
03-08-2020
28-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni jezdni: Zakres prac obejmował będzie: - strona prawa, odcinek od km 0+000 – skrzyżowanie z DK 47 do km 0+557 – przejście dla pieszy przy kościele NSPJ wraz ze skrzyżowaniami (łącznik z DK 47, Kopernika, Krzystyniaka) - strona lewa , odcinek od km 0+000 – skrzyżowanie z DK 47 do km 0+698 – skrzyżowanie z ul. Szaflarską wraz ze skrzyżowaniami (Kilińskiego, Krzywa). Remont polegał będzie na wymianie nawierzchni, tj.: - frezowanie zniszczonej warstw bitumicznych, wymiana i regulacja włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wpustów ulicznych, układanie warstwy nawierzchni wiążącej oraz ścieralnej, montaż pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej. Harmonogram prac: - od 03.08.2020 do 07.08.2020 – frezowanie, prace przygotowawcze oraz układnie warstwy wiążącej jezdnie strona prawa - od 10.08.2020 do 14.08.2020 – frezowanie, prace przygotowawcze oraz układnie warstwy wiążącej jezdnie strona lewa - od 17.08.2020 do 21.08.2020 – układnie warstwy ścieralnej jezdnia strona prawa, jezdnia strona lewa. - od 24.08.2020 do 28.08.2020 – zakończenie prac, uporządkowanie terenu. Harmonogram może ulec w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Podczas prac utrudnienia obejmowały będą: - frezowanie, układnie warstwy wiążącej – wyłącznie jednego pasa ruchu, krótkie wstrzymanie ruchu na poszczególnych wlotach skrzyżowań na czas dokończenia robót drogowych w ich obrębie poprzez wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem. - układanie warstwy wierzchniej, ścieralnej – wyłącznie jednej jezdni, prowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni równoległej, krótkie wstrzymanie ruchu na poszczególnych wlotach skrzyżowań na czas dokończenia robót drogowych w ich obrębie poprzez wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem. Prace będą prowadzone w taki sposób, aby minimalizować utrudnienia, w ciągu głównym w godzinach wieczornych i nocnych.
Skutki
Długość
0.7 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Kęty - Wadowice
Czas trwania  
31-07-2020
11-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące.
Skutki
Długość
21.5 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Wadowice
Czas trwania  
13-01-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem mostu. Ruch dwukierunkowy po drodze tymczasowej
Skutki
Długość
0.09 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Wadowice
Czas trwania  
12-11-2019
13-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach. Etap 2: Zajęcie pasa prawego DK52 w km 46+210 do 46+350 (stary pas w kierunku Krakowa). Zajęcie pasa środkowego DK52 w km 46+350 do 46+470 (stary pas środkowy kierunek ul.Wałowa/ul.Wenecja). Zajęcie pasa prawego DK52 w km 46+520 do 46+594 (stary pas w kierunku Krakowa). Ruch na drodze krajowej odbywa się dwukierunkowo, zwężenie obustronne. Utrudnienie w ruchu pieszych: przejście odbywać się będzie drugą stroną ulicy na całej długości inwestycji oraz prawą stroną ul. Wałowej. Przystanki autobusowe zostały przeniesione poza zakres budowy. Zajęcie części ul. Wałowej. Zwężenie obustronne na pasie prawym. Wyłączona relacja z ul. Wałowej w kierunku Krakowa - zawracanie na rondzie gen. Okulickiego. Wyłączona relacja z kierunku Kraków w ul. Wenecja - zawracanie na rondzie gen. Okulickiego. Wyłączona relacja z ul. Wenecja w kierunku miasta Wadowice. Na wlocie oraz wylocie z zakresu inwestycji następuje przekierowanie pasów ruchu,  oznaczone odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym. Czas trwania utrudnienia: 15.06.2020 - 20.07.2020.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.4 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Wadowice - Głogoczów
Czas trwania  
10-08-2020
14-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące
Skutki
Długość
27.6 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Klecza Dolna
Czas trwania  
01-10-2019
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową dwóch obiektów inżynierskich. Ruch dwukierunkowy poprowadzony po drodze tymczasowej.
Skutki
Długość
0.35 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Klecza Górna
Czas trwania  
06-08-2020
14-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienie związane z remontem zatoki autobusowej prawostronnej. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowny ręcznie
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.2 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Barwałd Dolnu
Czas trwania  
16-07-2020
14-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.6 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Izdebnik
Czas trwania  
07-08-2020
24-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch poprowadzony po nowym moście. Ograniczenie prędkości do 50 km/h, ruch pieszych przełożony na lewą stronę drogi, czasowe zajęcia pasów ruchu.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.12 km
 
73
Odcinek
małopolskie
Tarnów - Szczucin
Czas trwania  
06-08-2020
25-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie trawy - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie prawej i lewej naprzemiennie
Skutki
Długość
32.38 km
 
73
Odcinek
małopolskie
Gruszów Mały
Czas trwania  
27-03-2020
31-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa ul. Warszawskiej w ramach inwestycji "Budowa obw. Dąbrowy Tarnowskiej" zamkniecie lewego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości do 40km/h. Ruch wahadłowy, sterowany przez tymczasową sygnalizacje świetlną
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 40
Długość
0.5 km
 
73
Odcinek
małopolskie
Dąbrowa Tarnowska
Czas trwania  
28-02-2020
31-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa ul. Piłsudskiego w ramach inwestycji "Budowa obw. Dąbrowy Tarnowskiej" Ograniczenie prędkości do 50km/h. Ruch odbywać się będzie po nowo powstałym rondzie
Skutki
Długość
0.3 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Kurów
Czas trwania  
22-07-2019
29-10-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zawężenie prawego pobocza na długości 400 m oraz zamknięcie wjazdu na drogę gminną DG 292450K.
Skutki
Długość
1.85 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Kurów
Czas trwania  
20-07-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przeniesienie ruchu z ciągu DK 75 na drogę technologiczną/objazdową w związku z budową mostu na rzece Dunajec. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oznakowanie tymczasowe.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.53 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowa Wieś
Czas trwania  
06-04-2020
31-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Kotowski. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Od godz. 12.00 dnia 06.04.2020 r. ruch dwukierunkowy zostanie poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.09 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowa Wieś
Czas trwania  
06-04-2020
31-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Wiśnicz. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Od godz. 12.00 dnia 06.04.2020 r. ruch dwukierunkowy zostanie poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.08 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowa Wieś
Czas trwania  
27-11-2019
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu na potoku Łosie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch dwukierunkowy po drodze tymczasowej
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.1 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Pobiednik Wielki - Piotrowice
Czas trwania  
30-07-2020
19-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie trawy - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie prawej i lewej naprzemiennie
Skutki
Długość
38.66 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Koszyce
Czas trwania  
04-06-2020
04-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa obwodnicy Koszyc. Puszczenie ruchu po tymczasowym nowo wybudowanym bajpasie. Ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.42 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Kraków - Chrzanów
Czas trwania  
29-07-2020
20-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
37.76 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Sławków - Modlnica
Czas trwania  
10-08-2020
31-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od lokalizacji wykonywanych robót
Skutki
Długość
42.46 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Wieliczka - Pogórska Wola
Czas trwania  
30-07-2020
14-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty drogowe polegające na utrzymaniu obiektów mostowych - zajęcie pobocza naprzemiennie po prawej i lewej stronie.
Skutki
Długość
87.11 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Zgłobice - Pogórska Wola
Czas trwania  
06-08-2020
25-08-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Koszenie trawy - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie prawej i lewej naprzemiennie
Skutki
Długość
23.46 km
 

Mapa utrudnień na drogach