Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
małopolskie
A4 jezdnia prawa
17-12-2018
20-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięty pas lewy i prawy . Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz pasem lewym jezdni przeciwnej. ( remont obiektu mostowego)
Ograniczenie prędności: 50
1.1 km
A4
małopolskie
A4 jezdnia lewa
20-12-2018
20-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięty pas lewy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym (remont obiektu mostoweg
Ograniczenie prędności: 60
1.05 km
A4
małopolskie
A4 jezdnia prawa kier. Kraków
15-04-2019
31-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięta jezdnia kier. Kraków. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego i pasem lewym jezdni przeciwnej.
0.8 km
A4
małopolskie
A4 jezdnia lewa kier. Katowice
15-04-2019
31-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawy.
0.8 km
S52c
małopolskie
Szczyglice
23-04-2019
05-05-2019
Roboty drogowe
Roboty związane z naprawą dylatacji bitumicznych na obiekcie mostowym w km 0+235 drogi S52c na jezdni lewej i prawej. Czasowa organizacja ruchu z zajęciem jednego pasa ruchu w godzinach od 19:00-6:00.
0.5 km
28
małopolskie
Nowy Sącz - Gorlice
22-03-2019
30-04-2019
Roboty drogowe
Roboty porządkowe po zimowym utrzymaniu drogi, zwężenie jednostronne na długości 100m, ruch wahadłowy, prace szybko postępujące
33.6 km
28
małopolskie
Gorlice - Korczyn
22-03-2019
30-04-2019
Roboty drogowe
Roboty porządkowe po zimowym utrzymaniu dróg, prace szybko postępujące, zwężenie jednostronne na długości 100 m, ruch wahadłowy.
7 km
44
małopolskie
Jaśkowice - Wielkie Drogi
22-02-2019
31-05-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika po stronie prawej. Zwężenie jezdni na kierunku Brzeźnica-Skawina. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie
0.9 km
44
małopolskie
Zelczyna
02-01-2019
30-04-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika. Zajecie pobocza. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Ruch wahadłowy: Tak
1.1 km
44
małopolskie
Borek Szlachecki - Skawina
28-03-2019
28-06-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika po stronie prawej i lewej z budową zatoki autobusowej po stronie prawej. Zwężenie pasa ruchu. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie
0.8 km
47
małopolskie
Nowy Targ
27-02-2019
26-09-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem wiaduktów. W dniach 04.03-30.08.2019 r. zamknięcie odcinka ul.Grel przebiegającego pod wiaduktami. W dniach 18.03- 28.06.2019 r. zamknięcie lewego wiaduktu. Ruch dwukierunkowy poprowadzony będzie prawym wiaduktem.
Ruch dwukierunkowy
0.5 km
47
małopolskie
Biały Dunajec
05-03-2019
28-06-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch dwukierunkowy odbywa się po nowym moście, jednak trwają prace wokół obiektu. Ruch wahadłowy w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa, wyłączenie z ruchu jezdni w kierunku na Nowy Targ,wydłużenie odcinka z ruchem wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną.
0.15 km
52
małopolskie
Izdebnik
01-04-2019
28-06-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu, ruch dwukierunkowy poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym.
Ograniczenie prędności: 40
0.1 km
75
małopolskie
Niepołomice
31-08-2018
28-06-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch przełożony na drogę objazdową z tymczasowym mostem. Ruch dwukierunkowy.
Ograniczenie prędności: 50
0.15 km
75
małopolskie
Uszew
16-04-2019
30-04-2019
Roboty drogowe
Remont przepustów - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu.
1.38 km
75
małopolskie
Tymowa
05-03-2019
30-06-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej drogi, w razie konieczności wprowadzenie ruchu wahadłowego - reczne kierowanie ruchem
0.48 km
75
małopolskie
Jurków
05-03-2019
30-06-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej drogi, w razie konieczności wprowadzenie ruchu wahadłowego - reczne kierowanie ruchem
0.72 km
75
małopolskie
Jurków
05-03-2019
30-06-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej drogi, w razie konieczności wprowadzenie ruchu wahadłowego - reczne kierowanie ruchem
0.29 km
75
małopolskie
Czchów
05-03-2019
30-06-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie prawej, ruch wahadłowy - ręczne kierowanie ruchem, obszar zabudowany
0.07 km
75
małopolskie
Tęgoborze
23-07-2018
15-06-2019
Roboty drogowe
Rozbudowa drogi. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i odwodnienie osuwiska. W dniu 21.12.2018r ruch został przywrócony z zakazem wyprzedzania dla wszystkich pojazdów, ograniczeniem prędkości do 40km/h oraz ograniczeniem tonażowym do 8t/oś. W dniach 08.05.2019 – 09.08.2019 droga krajowa nr 75 w m. Tęgoborze będzie zamknięta. Objazd zostanie poprowadzony drogą powiatową 1553K Tęgoborze – Wronowice i 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne o dopuszczalnym nacisku 80kN/oś. Zalecane objazdy dla samochodów ciężarowych: - z Krakowa do Nowego Sącza - od węzła Kraków Południe ciągiem dk7-S7-dk28, czyli Kraków - Myślenice - Skomielna Biała - Limanowa - Nowy Sącz, - z Dębicy do Nowego Sącza - od węzła Dębica Pustynia dk94-dk73-dk28, czyli Dębica - Pilzno - Jasło - Gorlice - Nowy Sącz.
Droga zamknięta
Ograniczenie nacisku: 8.0
Ograniczenie prędności: 40
1.4 km
75
małopolskie
Nowy Sącz - Muszynka
27-02-2019
28-06-2019
Roboty drogowe
Wykonanie nawierzchni, odwodnienia i chodnika w miejcowości Frycowa.Zwężenie lewostronne. Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7:00- 18:00.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
0.4 km
75
małopolskie
Nowy Sącz - Muszynka
27-02-2019
28-06-2019
Roboty drogowe
Wykonanie nawierzchni, odwodnienia i chodnika w m. Łabowa. Zwężenie lewostronne. Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7:00- 18:00.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
1.1 km
75
małopolskie
Nowa Wieś
10-04-2019
30-06-2019
Roboty drogowe
Wykonywanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowa Wieś, zwężenie lewostronne.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
1.7 km
79
małopolskie
Hebdów - Nowe Brzesko
12-04-2019
30-06-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz w razie konieczności części pasa ruchu po stronie prawej drogi
1.09 km
79
małopolskie
Kraków - Krzeszowice
10-10-2018
30-04-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika w miejscowości Młynka wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową, remontem istniejących zjazdów. Zajęta lewa strona drogi na kierunku Kraków - Krzeszowice km 362+000 do 363+000. Możliwe ręczne sterowanie ruchem, krótkotrwałe zatrzymania ruchu.
1 km
79
małopolskie
Trzebinia
12-02-2018
31-05-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z remontem wiaduktu. Ruch poprowadzony dwukierunkowo, pasy rozgraniczone znakami U-21.
Ograniczenie prędności: 40
0.6 km
94
małopolskie
Bolesław
01-04-2019
31-05-2019
Roboty drogowe
Utrudnienia związane z budową oświetlenia zatok autobusowych w miejscowości Bolesław, km 289+950 - 290+100 strona prawa i lewa
0.15 km
94
małopolskie
Biały kościół
20-03-2019
30-04-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika. Zajęcie pobocza przy jezdni w kierunku Olkusza.
0.37 km
94
małopolskie
Modlnica
06-05-2019
30-11-2019
Roboty drogowe
Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 w km 325+299,78 do km 326+048,37 ,wraz z rozbudową skrzyżowania DK 94 z drogą powiatową nr 2132K w formie ronda w km 325+802,61, rozbudową skrzyżowania i drogi gminnej w km 325+516,79, budową skrzyżowania i drogi gminnej w km 325+696,14 ,przebudową i budową infrastruktury technicznej w miejscowości Modlnica na terenie gminy Wielka Wieś, powiat krakowski, województwo małopolskie.
0.75 km
94g
małopolskie
Wieliczka
15-04-2019
31-07-2019
Roboty drogowe
Budowa wiaduktu w km 1+560 - jezdnia prawa (kierunek Tarnów) zamknięcie pasa włączania ze stacji paliw, pasa prawego i pasa lewego - prowadzenie ruchu pasem do skrętu w lewo, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Ograniczenie prędności: 40
0.2 km
94g
małopolskie
Jasień
05-03-2019
15-05-2019
Roboty drogowe
Budowa chodnika - zajęcie pobocza, pobocza bitumicznego po stronie prawej drogi
1.2 km
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia prawa
Czas trwania  
17-12-2018
20-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas lewy i prawy . Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz pasem lewym jezdni przeciwnej. ( remont obiektu mostowego)
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1.1 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia lewa
Czas trwania  
20-12-2018
20-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty pas lewy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym (remont obiektu mostoweg
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
1.05 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia prawa kier. Kraków
Czas trwania  
15-04-2019
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięta jezdnia kier. Kraków. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego i pasem lewym jezdni przeciwnej.
Skutki
Długość
0.8 km
 
A4
Odcinek
małopolskie
A4 jezdnia lewa kier. Katowice
Czas trwania  
15-04-2019
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawy.
Skutki
Długość
0.8 km
 
S52c
Odcinek
małopolskie
Szczyglice
Czas trwania  
23-04-2019
05-05-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty związane z naprawą dylatacji bitumicznych na obiekcie mostowym w km 0+235 drogi S52c na jezdni lewej i prawej. Czasowa organizacja ruchu z zajęciem jednego pasa ruchu w godzinach od 19:00-6:00.
Skutki
Długość
0.5 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz - Gorlice
Czas trwania  
22-03-2019
30-04-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty porządkowe po zimowym utrzymaniu drogi, zwężenie jednostronne na długości 100m, ruch wahadłowy, prace szybko postępujące
Skutki
Długość
33.6 km
 
28
Odcinek
małopolskie
Gorlice - Korczyn
Czas trwania  
22-03-2019
30-04-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty porządkowe po zimowym utrzymaniu dróg, prace szybko postępujące, zwężenie jednostronne na długości 100 m, ruch wahadłowy.
Skutki
Długość
7 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Jaśkowice - Wielkie Drogi
Czas trwania  
22-02-2019
31-05-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika po stronie prawej. Zwężenie jezdni na kierunku Brzeźnica-Skawina. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie
Skutki
Długość
0.9 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Zelczyna
Czas trwania  
02-01-2019
30-04-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika. Zajecie pobocza. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
1.1 km
 
44
Odcinek
małopolskie
Borek Szlachecki - Skawina
Czas trwania  
28-03-2019
28-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika po stronie prawej i lewej z budową zatoki autobusowej po stronie prawej. Zwężenie pasa ruchu. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie
Skutki
Długość
0.8 km
 
47
Odcinek
małopolskie
Nowy Targ
Czas trwania  
27-02-2019
26-09-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem wiaduktów. W dniach 04.03-30.08.2019 r. zamknięcie odcinka ul.Grel przebiegającego pod wiaduktami. W dniach 18.03- 28.06.2019 r. zamknięcie lewego wiaduktu. Ruch dwukierunkowy poprowadzony będzie prawym wiaduktem.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Długość
0.5 km
 
47
Odcinek
małopolskie
Biały Dunajec
Czas trwania  
05-03-2019
28-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch dwukierunkowy odbywa się po nowym moście, jednak trwają prace wokół obiektu. Ruch wahadłowy w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa, wyłączenie z ruchu jezdni w kierunku na Nowy Targ,wydłużenie odcinka z ruchem wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną.
Skutki
Długość
0.15 km
 
52
Odcinek
małopolskie
Izdebnik
Czas trwania  
01-04-2019
28-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu, ruch dwukierunkowy poprowadzony po drodze objazdowej z mostem tymczasowym.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.1 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Niepołomice
Czas trwania  
31-08-2018
28-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch przełożony na drogę objazdową z tymczasowym mostem. Ruch dwukierunkowy.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.15 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Uszew
Czas trwania  
16-04-2019
30-04-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont przepustów - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu.
Skutki
Długość
1.38 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Tymowa
Czas trwania  
05-03-2019
30-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej drogi, w razie konieczności wprowadzenie ruchu wahadłowego - reczne kierowanie ruchem
Skutki
Długość
0.48 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Jurków
Czas trwania  
05-03-2019
30-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej drogi, w razie konieczności wprowadzenie ruchu wahadłowego - reczne kierowanie ruchem
Skutki
Długość
0.72 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Jurków
Czas trwania  
05-03-2019
30-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej drogi, w razie konieczności wprowadzenie ruchu wahadłowego - reczne kierowanie ruchem
Skutki
Długość
0.29 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Czchów
Czas trwania  
05-03-2019
30-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie prawej, ruch wahadłowy - ręczne kierowanie ruchem, obszar zabudowany
Skutki
Długość
0.07 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Tęgoborze
Czas trwania  
23-07-2018
15-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa drogi. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i odwodnienie osuwiska. W dniu 21.12.2018r ruch został przywrócony z zakazem wyprzedzania dla wszystkich pojazdów, ograniczeniem prędkości do 40km/h oraz ograniczeniem tonażowym do 8t/oś. W dniach 08.05.2019 – 09.08.2019 droga krajowa nr 75 w m. Tęgoborze będzie zamknięta. Objazd zostanie poprowadzony drogą powiatową 1553K Tęgoborze – Wronowice i 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne o dopuszczalnym nacisku 80kN/oś. Zalecane objazdy dla samochodów ciężarowych: - z Krakowa do Nowego Sącza - od węzła Kraków Południe ciągiem dk7-S7-dk28, czyli Kraków - Myślenice - Skomielna Biała - Limanowa - Nowy Sącz, - z Dębicy do Nowego Sącza - od węzła Dębica Pustynia dk94-dk73-dk28, czyli Dębica - Pilzno - Jasło - Gorlice - Nowy Sącz.
Skutki
Droga zamknięta
Ograniczenie nacisku: 8.0
Ograniczenie prędności: 40
Długość
1.4 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz - Muszynka
Czas trwania  
27-02-2019
28-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wykonanie nawierzchni, odwodnienia i chodnika w miejcowości Frycowa.Zwężenie lewostronne. Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7:00- 18:00.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Długość
0.4 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowy Sącz - Muszynka
Czas trwania  
27-02-2019
28-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wykonanie nawierzchni, odwodnienia i chodnika w m. Łabowa. Zwężenie lewostronne. Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7:00- 18:00.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Długość
1.1 km
 
75
Odcinek
małopolskie
Nowa Wieś
Czas trwania  
10-04-2019
30-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wykonywanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowa Wieś, zwężenie lewostronne.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Długość
1.7 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Hebdów - Nowe Brzesko
Czas trwania  
12-04-2019
30-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz w razie konieczności części pasa ruchu po stronie prawej drogi
Skutki
Długość
1.09 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Kraków - Krzeszowice
Czas trwania  
10-10-2018
30-04-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika w miejscowości Młynka wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową, remontem istniejących zjazdów. Zajęta lewa strona drogi na kierunku Kraków - Krzeszowice km 362+000 do 363+000. Możliwe ręczne sterowanie ruchem, krótkotrwałe zatrzymania ruchu.
Skutki
Długość
1 km
 
79
Odcinek
małopolskie
Trzebinia
Czas trwania  
12-02-2018
31-05-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z remontem wiaduktu. Ruch poprowadzony dwukierunkowo, pasy rozgraniczone znakami U-21.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.6 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Bolesław
Czas trwania  
01-04-2019
31-05-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia związane z budową oświetlenia zatok autobusowych w miejscowości Bolesław, km 289+950 - 290+100 strona prawa i lewa
Skutki
Długość
0.15 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Biały kościół
Czas trwania  
20-03-2019
30-04-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika. Zajęcie pobocza przy jezdni w kierunku Olkusza.
Skutki
Długość
0.37 km
 
94
Odcinek
małopolskie
Modlnica
Czas trwania  
06-05-2019
30-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 w km 325+299,78 do km 326+048,37 ,wraz z rozbudową skrzyżowania DK 94 z drogą powiatową nr 2132K w formie ronda w km 325+802,61, rozbudową skrzyżowania i drogi gminnej w km 325+516,79, budową skrzyżowania i drogi gminnej w km 325+696,14 ,przebudową i budową infrastruktury technicznej w miejscowości Modlnica na terenie gminy Wielka Wieś, powiat krakowski, województwo małopolskie.
Skutki
Długość
0.75 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Wieliczka
Czas trwania  
15-04-2019
31-07-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa wiaduktu w km 1+560 - jezdnia prawa (kierunek Tarnów) zamknięcie pasa włączania ze stacji paliw, pasa prawego i pasa lewego - prowadzenie ruchu pasem do skrętu w lewo, ograniczenie prędkości do 40 km/h
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.2 km
 
94g
Odcinek
małopolskie
Jasień
Czas trwania  
05-03-2019
15-05-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa chodnika - zajęcie pobocza, pobocza bitumicznego po stronie prawej drogi
Skutki
Długość
1.2 km
 

Mapa utrudnień na drogach