Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
opolskie
w. Opole Płd.- w. Krapkowice
03-09-2018
06-09-2018
Roboty drogowe
W związku z planowanym rozpoczęciem ETAPU 2 remontu autostrady A4 w kierunku Wrocławia (jezdni północnej) na odcinku od km 249+260 do km 256+740, w dniach 03-06.09.2018 na jezdni w kierunku Katowic (południowej) ustawiane będą bariery separacyjne. W trakcie tych prac z ruchu zostanie wyłączony pas szybki (lewy), a ruch odbywać się będzie pasem wolnym (prawym).
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.7
Ograniczenie prędności: 90
7.48 km
A4
opolskie
węzeł Opole Południe- węzeł Krapkowice
03-09-2018
31-10-2018
Roboty drogowe
Od 07 września 2018 r. planowane jest rozpoczęcie ETAPU 2 remontu jezdni autostrady A4 w kierunku Wrocławia (północnej) na odcinku od km 249+260 do km 256+740 tj. od przejazdu awaryjnego za obiektem mostowym na rzece Odrze do przejazdu awaryjnego ok. 4 km za węzłem Krapkowice. Wówczas wraz z zamknięciem jezdni północnej zostaną wyłączone z ruchu łącznice północne węzła Krapkowice (w obrębie SPO Gogolin). Oznacza to, że z węzła nie będą mogli korzystać kierowcy jadący autostradą od strony Katowic do Krapkowic/Kędzierzyna-Koźla/Gogolina/Opola (DW 423, 409) oraz kierowcy, którzy od Krapkowic/Kędzierzyna-Koźla/Gogolina/Opola (DW 423/409) chcieliby wjechać na autostradę w kierunku Wrocławia. O objazdach będą informowały specjalne tablice przy drogach dojazdowych oraz komunikaty umieszczone na samej autostradzie. Planowany termin zamknięcia: od 7 września do 30 października br.
7.48 km
11
opolskie
obwodnica Kluczborka, wzdłuż m. Ligota Górna
06-08-2018
06-09-2018
Roboty drogowe
Odnowa nawierzchni - warstwa wiążąca, ruch kierowany ręcznie.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
2.3 km
38
opolskie
Karniów (CZ) - Głubczyce (PL)
28-05-2018
31-08-2018
Roboty drogowe
Na czas realizacji zadania :Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice od 0+000 do km. 2+750" aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego został poprowadzony objazd następującymi drogami: powiatowymi nr 1290 1218 przez m. Braciszów (od km 1+270 do km.4+200). Na każdym etapie robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowy i technicznym.
Droga zamknięta
1.48 km
40
opolskie
m. Prudnik, ul. Kościuszki
16-08-2018
31-08-2018
Roboty drogowe
Remont nawierzchni chodnika na odcinku po stronie prawej.
0.2 km
40
opolskie
Prudnik ul. Stefana Batorego
24-04-2018
30-11-2018
Roboty drogowe
GDDKiA Oddział Opole informuje o zamknięciu odcinka DK 40 w m. Prudnik w związku z przebudową obiektu mostowego w dniu 24.04.2018 od godziny 08:00. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.11.2018. Na okres zamknięcia wyżej opisanego odcinka DK 40 został wyznaczone 2 objazdy: Objazd dla pojazdów o ciężarze do 30 ton (mapka nr 1) przez: ul. Kolejową, ul. Nyską, ul. Piastowską (Pl. Wolności). Objazd dla pojazdów o ciężarze powyżej 30 ton (mapka nr 2) przez: DK 41, m. Niemysłowice, m. Rudziczka, m. Piorunkowice, m. Wierzbięcice, m. Niwnica, m. Nysa, DW 411, m Podkamień, m. Przełęk, m. Polski Świętów, m. Nowy Świętów, m. Bodzanów, m. Głuchołazy, DK 40, m. Charbielin, m. Wierzbiec, m. Łąka Prudnicka, m. Prudnik.
Droga zamknięta
0.3 km
40
opolskie
m. Głogówek
20-08-2018
24-08-2018
Roboty drogowe
Remont mostu. Prace wykonywanie głównie na poboczu drogi. Ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót. Między godziną 15.00 a godz. 8.00 bez utrudnień
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
-
40
opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle od skrzyżowania z ul. Szkolną - skrzyż z ul. Ludową
20-08-2018
24-08-2018
Roboty drogowe
Remont kanalizacji deszczowej. W miejscu prowadzonych robót skrajnia ograniczona do jednego pasa - ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
0.12 km
40b
opolskie
m. Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle
20-08-2018
21-08-2018
Roboty drogowe
Mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. W miejscu pracy wykaszarki jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
3.3 km
41
opolskie
odcinek Piorunkowice - Rudziczka
16-08-2018
21-08-2018
Roboty drogowe
Ścinka i uzupełnienei poboczy
0.5 km
42
opolskie
Wołczyn
13-08-2018
15-10-2018
Roboty drogowe
Remont mostu - utrudnienia w ruchu
Światła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.4
Ograniczenie prędności: 50
0.2 km
45
opolskie
Racibórz - Opole
06-08-2018
31-10-2019
Roboty drogowe
Na czas realizacji zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na doc. Reńska Wieś - Większyce - Poborszow" aby zapewnić płynny ruch na trasie Racibórz - Opole został poprowadzony objazd następującymi drogami: DW429 do m. Prószków - DW414 do m. Prudnik - DK40 do m. Głogówek - DW416 do m. Głubczyce - DK38 - DW417 Na każdym etapie robót wykonawca ma bezwzględy obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowym i technicznym.
Droga zamknięta
6.54 km
45
opolskie
WĘGRY - JEŁOWA
31-08-2018
31-08-2018
Roboty drogowe
RUCH WAHADŁOWY STEROWANY RĘCZNIE.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
2.15 km
94
opolskie
Łosiów - Buszyce
20-08-2018
22-08-2018
Roboty drogowe
Roboty szybkopostępujące - koszenie poboczy.
5.8 km
94
opolskie
m. Strzelce Opolskie
16-08-2018
21-08-2018
Roboty drogowe
Ustawianie ogrodzeń segmentowych U-12a. Roboty wykonywane na chodniku. Pojazd wykonawcy ustawiony będzie na poboczu i oznakowany tablicą zamykającą U-26a. Brak ograniczeń w ruchu pojazdów. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pieszych.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
0.45 km
A4
Odcinek
opolskie
w. Opole Płd.- w. Krapkowice
Czas trwania  
03-09-2018
06-09-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
W związku z planowanym rozpoczęciem ETAPU 2 remontu autostrady A4 w kierunku Wrocławia (jezdni północnej) na odcinku od km 249+260 do km 256+740, w dniach 03-06.09.2018 na jezdni w kierunku Katowic (południowej) ustawiane będą bariery separacyjne. W trakcie tych prac z ruchu zostanie wyłączony pas szybki (lewy), a ruch odbywać się będzie pasem wolnym (prawym).
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.7
Ograniczenie prędności: 90
Długość
7.48 km
 
A4
Odcinek
opolskie
węzeł Opole Południe- węzeł Krapkowice
Czas trwania  
03-09-2018
31-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Od 07 września 2018 r. planowane jest rozpoczęcie ETAPU 2 remontu jezdni autostrady A4 w kierunku Wrocławia (północnej) na odcinku od km 249+260 do km 256+740 tj. od przejazdu awaryjnego za obiektem mostowym na rzece Odrze do przejazdu awaryjnego ok. 4 km za węzłem Krapkowice. Wówczas wraz z zamknięciem jezdni północnej zostaną wyłączone z ruchu łącznice północne węzła Krapkowice (w obrębie SPO Gogolin). Oznacza to, że z węzła nie będą mogli korzystać kierowcy jadący autostradą od strony Katowic do Krapkowic/Kędzierzyna-Koźla/Gogolina/Opola (DW 423, 409) oraz kierowcy, którzy od Krapkowic/Kędzierzyna-Koźla/Gogolina/Opola (DW 423/409) chcieliby wjechać na autostradę w kierunku Wrocławia. O objazdach będą informowały specjalne tablice przy drogach dojazdowych oraz komunikaty umieszczone na samej autostradzie. Planowany termin zamknięcia: od 7 września do 30 października br.
Skutki
Długość
7.48 km
 
11
Odcinek
opolskie
obwodnica Kluczborka, wzdłuż m. Ligota Górna
Czas trwania  
06-08-2018
06-09-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Odnowa nawierzchni - warstwa wiążąca, ruch kierowany ręcznie.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Długość
2.3 km
 
38
Odcinek
opolskie
Karniów (CZ) - Głubczyce (PL)
Czas trwania  
28-05-2018
31-08-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Na czas realizacji zadania :Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice od 0+000 do km. 2+750" aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego został poprowadzony objazd następującymi drogami: powiatowymi nr 1290 1218 przez m. Braciszów (od km 1+270 do km.4+200). Na każdym etapie robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowy i technicznym.
Skutki
Droga zamknięta
Długość
1.48 km
 
40
Odcinek
opolskie
m. Prudnik, ul. Kościuszki
Czas trwania  
16-08-2018
31-08-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni chodnika na odcinku po stronie prawej.
Skutki
Długość
0.2 km
 
40
Odcinek
opolskie
Prudnik ul. Stefana Batorego
Czas trwania  
24-04-2018
30-11-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
GDDKiA Oddział Opole informuje o zamknięciu odcinka DK 40 w m. Prudnik w związku z przebudową obiektu mostowego w dniu 24.04.2018 od godziny 08:00. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.11.2018. Na okres zamknięcia wyżej opisanego odcinka DK 40 został wyznaczone 2 objazdy: Objazd dla pojazdów o ciężarze do 30 ton (mapka nr 1) przez: ul. Kolejową, ul. Nyską, ul. Piastowską (Pl. Wolności). Objazd dla pojazdów o ciężarze powyżej 30 ton (mapka nr 2) przez: DK 41, m. Niemysłowice, m. Rudziczka, m. Piorunkowice, m. Wierzbięcice, m. Niwnica, m. Nysa, DW 411, m Podkamień, m. Przełęk, m. Polski Świętów, m. Nowy Świętów, m. Bodzanów, m. Głuchołazy, DK 40, m. Charbielin, m. Wierzbiec, m. Łąka Prudnicka, m. Prudnik.
Skutki
Droga zamknięta
Długość
0.3 km
 
40
Odcinek
opolskie
m. Głogówek
Czas trwania  
20-08-2018
24-08-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont mostu. Prace wykonywanie głównie na poboczu drogi. Ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót. Między godziną 15.00 a godz. 8.00 bez utrudnień
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
-
 
40
Odcinek
opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle od skrzyżowania z ul. Szkolną - skrzyż z ul. Ludową
Czas trwania  
20-08-2018
24-08-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont kanalizacji deszczowej. W miejscu prowadzonych robót skrajnia ograniczona do jednego pasa - ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
0.12 km
 
40b
Odcinek
opolskie
m. Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle
Czas trwania  
20-08-2018
21-08-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. W miejscu pracy wykaszarki jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
3.3 km
 
41
Odcinek
opolskie
odcinek Piorunkowice - Rudziczka
Czas trwania  
16-08-2018
21-08-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Ścinka i uzupełnienei poboczy
Skutki
Długość
0.5 km
 
42
Odcinek
opolskie
Wołczyn
Czas trwania  
13-08-2018
15-10-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont mostu - utrudnienia w ruchu
Skutki
Światła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.4
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.2 km
 
45
Odcinek
opolskie
Racibórz - Opole
Czas trwania  
06-08-2018
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Na czas realizacji zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na doc. Reńska Wieś - Większyce - Poborszow" aby zapewnić płynny ruch na trasie Racibórz - Opole został poprowadzony objazd następującymi drogami: DW429 do m. Prószków - DW414 do m. Prudnik - DK40 do m. Głogówek - DW416 do m. Głubczyce - DK38 - DW417 Na każdym etapie robót wykonawca ma bezwzględy obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowym i technicznym.
Skutki
Droga zamknięta
Długość
6.54 km
 
45
Odcinek
opolskie
WĘGRY - JEŁOWA
Czas trwania  
31-08-2018
31-08-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
RUCH WAHADŁOWY STEROWANY RĘCZNIE.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
Długość
2.15 km
 
94
Odcinek
opolskie
Łosiów - Buszyce
Czas trwania  
20-08-2018
22-08-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty szybkopostępujące - koszenie poboczy.
Skutki
Długość
5.8 km
 
94
Odcinek
opolskie
m. Strzelce Opolskie
Czas trwania  
16-08-2018
21-08-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Ustawianie ogrodzeń segmentowych U-12a. Roboty wykonywane na chodniku. Pojazd wykonawcy ustawiony będzie na poboczu i oznakowany tablicą zamykającą U-26a. Brak ograniczeń w ruchu pojazdów. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pieszych.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
0.45 km
 

Mapa utrudnień na drogach