Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
opolskie
Węzeł Brzeg - Węzeł Kędzierzyn Koźle kier. Katowice
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Utrudnienia spowodowane myciem oznakowania pionowego. Zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady na czas wykonywania robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 110 km/godz
Ograniczenie prędności: 110
66.74 km
A4
opolskie
Węzeł Brzeg
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Prace związane z remontem barier betonowych. Roboty będą prowadzone po stronie lewej/prawej na wjeździe w kierunku Katowic na Węźle
-
A4
opolskie
Węzeł Opole Zachód
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Prace związane z konserwacją lamp oświetleniowych. Roboty będą prowadzone na łącznicy Węzła.
-
A4
opolskie
Węzeł Krapkowice łącznica
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Prace związane z konserwacją lamp oświetleniowych. Roboty będą prowadzone na łącznicy Węzła.
-
A4
opolskie
Węzęł Kędzierzyn Koźle łącznica
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Prace związane z konserwacją lamp oświetleniowych. Roboty będą prowadzone na łącznicy Węzła.
-
A4
opolskie
Węzeł Strzelce Opolskie łącznica
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Prace związane z konserwacją lamp oświetleniowych. Roboty będą prowadzone na łącznicy Węzła.
-
11
opolskie
Kostów - Byczyna
10-12-2018
17-12-2018
Roboty drogowe
Wykonawca Kuchtyn Andrzej tel.695 440 051
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
6.1 km
11
opolskie
m. Grodzisko na trasie Olesno - Lubliniec
22-11-2018
15-12-2018
Roboty drogowe
budowa ścieżki pieszorowerowej
Światła
Ograniczenie szerokości: 3.5
2.1 km
38
opolskie
Karniów (CZ) - Głubczyce (PL)
30-11-2018
15-12-2018
Roboty drogowe
Na czas realizacji zadania :Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice od 0+000 do km. 2+750" aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego został poprowadzony objazd następującymi drogami: powiatowymi nr 1290 1218 przez m. Braciszów (od km 1+270 do km.4+200). Na każdym etapie robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowy i technicznym.
Droga zamknięta
1.48 km
38
opolskie
skrzyż. na Braciszów - m. Zopowy Osiedle
10-12-2018
11-12-2018
Roboty drogowe
Odtworzenie rowów. W miejscu prowadzonych robót ograniczona skrajnia pozioma do jednego pasa ruchu. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywanych prac. Ograniczenia nie obowiązują w godzinach od 18.00 do 8.00.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
0.44 km
38
opolskie
skrzyż. na Braciszów - m. Zopowy Osiedle
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Wycinka drzew. W miejscu prac skrajnia ograniczona do jednego pasa ruchu- ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
3.6 km
38
opolskie
m. Głubczyce
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Wycinka drzew. W miejscu prac skrajnia ograniczona do jednego pasa ruchu- ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
0.2 km
39
opolskie
m. Brzeg
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie szerokości: 3.5
0.8 km
40
opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle ul. Jana Pawła II ( włączenie z ul. Łokietka)
03-12-2018
28-12-2018
Roboty drogowe
Przebudowa zatoki autobusowej oraz sąsiedniego włączenia ul. Łokietka do drogi krajowej. W miejscu prowadzonych robót skrajnia ograniczona do jednego pasa - ruch odbywa się wahadłowo.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
0.06 km
40
opolskie
Pyskowice - Kędzierzyn Kożle
29-11-2018
30-05-2019
Roboty drogowe
Kedzierzyn Kożle (DK40 rondo Milenijne) - DW 408 do miejscowośći Kotlarnia - Stara Kuźnia (ul. Spacerowa) do DK 40 (ul.Sławięcicka)
Droga zamknięta
3 km
40
opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Czyszczenie dylatacji mostowych. W miejscu pracy jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Roboty szybko postępujące. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
-
40b
opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Czyszczenie dylatacji mostowych. W miejscu pracy jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Roboty szybko postępujące. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
-
41
opolskie
odcinek m. Trzebina
13-11-2018
17-12-2018
Roboty drogowe
Remont nawierzchni chodnika
1.15 km
45
opolskie
granica woj. śląskiego - m. Reńska Wieś
10-12-2018
11-12-2018
Roboty drogowe
Mycie znaków drogowych. Roboty szybko postępujące. Pojazd oznakowany tablicą zamykającą U-26a wraz z lampami wczesnego ostrzegania. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywania robót.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
15.98 km
45
opolskie
m. Polska Cerekiew
13-11-2018
15-12-2018
Roboty drogowe
Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów na terenie woj. opolskiego w ciągu deogi krajowej nr 45 w miejscowości Polska Cerekiew w km 41+121-41+505
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
0.38 km
45
opolskie
Racibórz - Opole
06-08-2018
31-10-2019
Roboty drogowe
Na czas realizacji zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na doc. Reńska Wieś - Większyce - Poborszow" aby zapewnić płynny ruch na trasie Racibórz - Opole został poprowadzony objazd następującymi drogami: DW429 do m. Prószków - DW414 do m. Prudnik - DK40 do m. Głogówek - DK 40 do m. Kędzierzyn- Koźle- DW 418 do m. Reńska Wieś (rondo). Na rondzie w Reńskiej Wsi ruch odbywa się w kierunku: Głubczyc, Kędzierzyna Koźla oraz Raciborza. Na każdym etapie robót wykonawca ma bezwzględy obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowym i technicznym.
Droga zamknięta
6.54 km
46
opolskie
obręb skrzyżowania do m. Pakosławice
10-12-2018
10-12-2018
Roboty drogowe
Czyszczenie kratek ściekowych.
0.4 km
46
opolskie
odcinek m. Dąbrowa
10-12-2018
14-12-2018
Roboty drogowe
Wymiana skorodowanego ogrodzenia segmentowego U-12 na chodnikach.
0.2 km
A4
Odcinek
opolskie
Węzeł Brzeg - Węzeł Kędzierzyn Koźle kier. Katowice
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia spowodowane myciem oznakowania pionowego. Zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady na czas wykonywania robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 110 km/godz
Skutki
Ograniczenie prędności: 110
Długość
66.74 km
 
A4
Odcinek
opolskie
Węzeł Brzeg
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z remontem barier betonowych. Roboty będą prowadzone po stronie lewej/prawej na wjeździe w kierunku Katowic na Węźle
Skutki
Długość
-
 
A4
Odcinek
opolskie
Węzeł Opole Zachód
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z konserwacją lamp oświetleniowych. Roboty będą prowadzone na łącznicy Węzła.
Skutki
Długość
-
 
A4
Odcinek
opolskie
Węzeł Krapkowice łącznica
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z konserwacją lamp oświetleniowych. Roboty będą prowadzone na łącznicy Węzła.
Skutki
Długość
-
 
A4
Odcinek
opolskie
Węzęł Kędzierzyn Koźle łącznica
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z konserwacją lamp oświetleniowych. Roboty będą prowadzone na łącznicy Węzła.
Skutki
Długość
-
 
A4
Odcinek
opolskie
Węzeł Strzelce Opolskie łącznica
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace związane z konserwacją lamp oświetleniowych. Roboty będą prowadzone na łącznicy Węzła.
Skutki
Długość
-
 
11
Odcinek
opolskie
Kostów - Byczyna
Czas trwania  
10-12-2018
17-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wykonawca Kuchtyn Andrzej tel.695 440 051
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 60
Długość
6.1 km
 
11
Odcinek
opolskie
m. Grodzisko na trasie Olesno - Lubliniec
Czas trwania  
22-11-2018
15-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
budowa ścieżki pieszorowerowej
Skutki
Światła
Ograniczenie szerokości: 3.5
Długość
2.1 km
 
38
Odcinek
opolskie
Karniów (CZ) - Głubczyce (PL)
Czas trwania  
30-11-2018
15-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Na czas realizacji zadania :Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice od 0+000 do km. 2+750" aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego został poprowadzony objazd następującymi drogami: powiatowymi nr 1290 1218 przez m. Braciszów (od km 1+270 do km.4+200). Na każdym etapie robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowy i technicznym.
Skutki
Droga zamknięta
Długość
1.48 km
 
38
Odcinek
opolskie
skrzyż. na Braciszów - m. Zopowy Osiedle
Czas trwania  
10-12-2018
11-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Odtworzenie rowów. W miejscu prowadzonych robót ograniczona skrajnia pozioma do jednego pasa ruchu. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywanych prac. Ograniczenia nie obowiązują w godzinach od 18.00 do 8.00.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
0.44 km
 
38
Odcinek
opolskie
skrzyż. na Braciszów - m. Zopowy Osiedle
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wycinka drzew. W miejscu prac skrajnia ograniczona do jednego pasa ruchu- ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
3.6 km
 
38
Odcinek
opolskie
m. Głubczyce
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wycinka drzew. W miejscu prac skrajnia ograniczona do jednego pasa ruchu- ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
0.2 km
 
39
Odcinek
opolskie
m. Brzeg
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont cząstkowy nawierzchni.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie szerokości: 3.5
Długość
0.8 km
 
40
Odcinek
opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle ul. Jana Pawła II ( włączenie z ul. Łokietka)
Czas trwania  
03-12-2018
28-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa zatoki autobusowej oraz sąsiedniego włączenia ul. Łokietka do drogi krajowej. W miejscu prowadzonych robót skrajnia ograniczona do jednego pasa - ruch odbywa się wahadłowo.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
0.06 km
 
40
Odcinek
opolskie
Pyskowice - Kędzierzyn Kożle
Czas trwania  
29-11-2018
30-05-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Kedzierzyn Kożle (DK40 rondo Milenijne) - DW 408 do miejscowośći Kotlarnia - Stara Kuźnia (ul. Spacerowa) do DK 40 (ul.Sławięcicka)
Skutki
Droga zamknięta
Długość
3 km
 
40
Odcinek
opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Czyszczenie dylatacji mostowych. W miejscu pracy jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Roboty szybko postępujące. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
-
 
40b
Odcinek
opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Czyszczenie dylatacji mostowych. W miejscu pracy jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Roboty szybko postępujące. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
-
 
41
Odcinek
opolskie
odcinek m. Trzebina
Czas trwania  
13-11-2018
17-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni chodnika
Skutki
Długość
1.15 km
 
45
Odcinek
opolskie
granica woj. śląskiego - m. Reńska Wieś
Czas trwania  
10-12-2018
11-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Mycie znaków drogowych. Roboty szybko postępujące. Pojazd oznakowany tablicą zamykającą U-26a wraz z lampami wczesnego ostrzegania. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywania robót.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
15.98 km
 
45
Odcinek
opolskie
m. Polska Cerekiew
Czas trwania  
13-11-2018
15-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów na terenie woj. opolskiego w ciągu deogi krajowej nr 45 w miejscowości Polska Cerekiew w km 41+121-41+505
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Długość
0.38 km
 
45
Odcinek
opolskie
Racibórz - Opole
Czas trwania  
06-08-2018
31-10-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Na czas realizacji zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na doc. Reńska Wieś - Większyce - Poborszow" aby zapewnić płynny ruch na trasie Racibórz - Opole został poprowadzony objazd następującymi drogami: DW429 do m. Prószków - DW414 do m. Prudnik - DK40 do m. Głogówek - DK 40 do m. Kędzierzyn- Koźle- DW 418 do m. Reńska Wieś (rondo). Na rondzie w Reńskiej Wsi ruch odbywa się w kierunku: Głubczyc, Kędzierzyna Koźla oraz Raciborza. Na każdym etapie robót wykonawca ma bezwzględy obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowym i technicznym.
Skutki
Droga zamknięta
Długość
6.54 km
 
46
Odcinek
opolskie
obręb skrzyżowania do m. Pakosławice
Czas trwania  
10-12-2018
10-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Czyszczenie kratek ściekowych.
Skutki
Długość
0.4 km
 
46
Odcinek
opolskie
odcinek m. Dąbrowa
Czas trwania  
10-12-2018
14-12-2018
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wymiana skorodowanego ogrodzenia segmentowego U-12 na chodnikach.
Skutki
Długość
0.2 km
 

Mapa utrudnień na drogach