Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
opolskie
Węzeł Brzeg - Węzeł Opole Zachód kier. Katowice
01-10-2020
01-10-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia w ruchu spowodowane koszeniem poboczy. Zajęcie lewego(szybkiego) pasa ruchu w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz.
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.7
Ograniczenie prędności: 80
16.04 km
A4
opolskie
Węzeł Opole Zachód - Węzeł Opole Południe kier. Katowice
01-10-2020
01-10-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia spowodowane regulacją poboczy ziemnych. Zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady na czas wykonywania robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 110 km/godz.
Ograniczenie prędności: 110
0.1 km
A4
opolskie
węzeł Krapkowice - węzeł Kędzierzyn-Koźle
08-08-2020
30-11-2020
Roboty drogowe
W związku z remontem w dniu 08.08.2020r. zostanie wyłączona z ruchu jezdnia północna autostrady A4 (na kierunku do Wrocławia) na odcinku od km 256+740 do km 264+035 (obręb Góry Św. Anny) pomiędzy węzłami Krapkowice i K-Koźle. Ruch z jezdni północnej zostanie przełożony na jezdnię południową. Na jezdni południowej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z wyznaczonymi pasami ruchu dla kierunku do Katowic oraz dla kierunku do Wrocławia (przekrój 2+1 pasy ruchu od km 256+740 do km 260+300 a przekrój 2+2 pasy ruchu od km 260+300 do km 269+575). Pasy ruchu rozdzielone będą barierami separacyjnymi.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
12.84 km
A4
opolskie
Węzeł Krapkowice - Węzeł Kędzierzyn Koźle kier. Wrocław
19-09-2020
01-10-2020
Roboty drogowe
Ruch z jezdni północnej zostanie przełożony na jezdnię południową. Na jezdni południowej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z wyznaczonymi pasami ruchu dla kierunku do Katowic oraz dla kierunku do Wrocławia. Pasy ruchu rozdzielone będą barierami separacyjnymi.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
3.08 km
11
opolskie
m. Olesno
30-09-2020
02-10-2020
Roboty drogowe
Remont chodnika - utrudnienia w ruchu pieszych.
0.2 km
39
opolskie
M. Brzeg
29-09-2020
14-10-2020
Roboty drogowe
Remont chodnika
0.34 km
40
opolskie
odcinek m. Trzebina
30-09-2020
01-10-2020
Roboty drogowe
Remont - naprawa zapadniętych odcinków nawierzchni chodnika
1 km
40
opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle
07-09-2020
21-10-2020
Roboty drogowe
Remont chodnika na obiekcie mostowym. Na przedmiotowym odcinku skrajnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót do 08.00-17.00.
Ograniczenie skrajni poziomej: 6.0
-
41
opolskie
odcinek Piorunkowice - Rudziczka
30-09-2020
01-10-2020
Roboty drogowe
Podcinka gałęzi drzew - możliwy chwilowy ruch wahadowy kierowany przez pracownika.
5.5 km
45
opolskie
Opole - Zawada
04-08-2020
30-10-2020
Roboty drogowe
Przebudowa mostu
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.1
Ograniczenie prędności: 60
0.2 km
46
opolskie
odcinek od Frydrychowa do Pakosłowic
30-09-2020
01-10-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia spowodowane pracami przy wykaszaniu traw z pasa drogowego
22.8 km
46
opolskie
odcinek Sosnówka - rodno Prądy (obręb skrzyżowania z DW 485) budowa węzła obwodnicy Niemodliba
25-05-2020
01-12-2020
Roboty drogowe
Prace przy budowie węzła obwodnicy Niemodlina .
Ograniczenie prędności: 50
0.6 km
46
opolskie
obręb skrzyżowania z DW 435
06-05-2020
06-05-2021
Roboty drogowe
Zamknięta droga wojewódzka Nr 435. Wytyczony objazd drogą krajową Nr 46. Budowa obwodnicy Niemodlina.
-
46
opolskie
m. Grodziec
11-09-2020
15-12-2020
Roboty drogowe
Przebudowa mostu. Dla mieszkańców będzie możliwy dojazd w okolice robót od strony Opola i Częstochowy, natomiast przejazd przez most będzie niemożliwy. Ze względu na zamknięcie odcinka DK 46 w m. Grodziec, ruch pojazdów w kierunku Częstochowy, będzie odbywał się objazdem drogami wojewódzkimi nr 463 (odcinek Ozimek – Zawadzkie) i 901 (odcinek Zawadzkie – Obwodnica Dobrodzienia) – długość objazdu – 35km. Ruch pojazdów z kierunku Częstochowy do Opola, będzie odbywał się analogicznymi odcinkami dróg wojewódzkich nr 901 (odcinek Obwodnica Dobrodzienia – Zawadzkie) i 463 (Zawadzkie – Ozimek)
Droga zamknięta
0.05 km
94
opolskie
Karczów - Opole
07-09-2020
07-10-2020
Roboty drogowe
Remont nawierzchni
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
0.56 km
A4
Odcinek
opolskie
Węzeł Brzeg - Węzeł Opole Zachód kier. Katowice
Czas trwania  
01-10-2020
01-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia w ruchu spowodowane koszeniem poboczy. Zajęcie lewego(szybkiego) pasa ruchu w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.7
Ograniczenie prędności: 80
Długość
16.04 km
 
A4
Odcinek
opolskie
Węzeł Opole Zachód - Węzeł Opole Południe kier. Katowice
Czas trwania  
01-10-2020
01-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia spowodowane regulacją poboczy ziemnych. Zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady na czas wykonywania robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 110 km/godz.
Skutki
Ograniczenie prędności: 110
Długość
0.1 km
 
A4
Odcinek
opolskie
węzeł Krapkowice - węzeł Kędzierzyn-Koźle
Czas trwania  
08-08-2020
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
W związku z remontem w dniu 08.08.2020r. zostanie wyłączona z ruchu jezdnia północna autostrady A4 (na kierunku do Wrocławia) na odcinku od km 256+740 do km 264+035 (obręb Góry Św. Anny) pomiędzy węzłami Krapkowice i K-Koźle. Ruch z jezdni północnej zostanie przełożony na jezdnię południową. Na jezdni południowej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z wyznaczonymi pasami ruchu dla kierunku do Katowic oraz dla kierunku do Wrocławia (przekrój 2+1 pasy ruchu od km 256+740 do km 260+300 a przekrój 2+2 pasy ruchu od km 260+300 do km 269+575). Pasy ruchu rozdzielone będą barierami separacyjnymi.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
Długość
12.84 km
 
A4
Odcinek
opolskie
Węzeł Krapkowice - Węzeł Kędzierzyn Koźle kier. Wrocław
Czas trwania  
19-09-2020
01-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Ruch z jezdni północnej zostanie przełożony na jezdnię południową. Na jezdni południowej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z wyznaczonymi pasami ruchu dla kierunku do Katowic oraz dla kierunku do Wrocławia. Pasy ruchu rozdzielone będą barierami separacyjnymi.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
Długość
3.08 km
 
11
Odcinek
opolskie
m. Olesno
Czas trwania  
30-09-2020
02-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika - utrudnienia w ruchu pieszych.
Skutki
Długość
0.2 km
 
39
Odcinek
opolskie
M. Brzeg
Czas trwania  
29-09-2020
14-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika
Skutki
Długość
0.34 km
 
40
Odcinek
opolskie
odcinek m. Trzebina
Czas trwania  
30-09-2020
01-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont - naprawa zapadniętych odcinków nawierzchni chodnika
Skutki
Długość
1 km
 
40
Odcinek
opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle
Czas trwania  
07-09-2020
21-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika na obiekcie mostowym. Na przedmiotowym odcinku skrajnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót do 08.00-17.00.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 6.0
Długość
-
 
41
Odcinek
opolskie
odcinek Piorunkowice - Rudziczka
Czas trwania  
30-09-2020
01-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Podcinka gałęzi drzew - możliwy chwilowy ruch wahadowy kierowany przez pracownika.
Skutki
Długość
5.5 km
 
45
Odcinek
opolskie
Opole - Zawada
Czas trwania  
04-08-2020
30-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa mostu
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.1
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.2 km
 
46
Odcinek
opolskie
odcinek od Frydrychowa do Pakosłowic
Czas trwania  
30-09-2020
01-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia spowodowane pracami przy wykaszaniu traw z pasa drogowego
Skutki
Długość
22.8 km
 
46
Odcinek
opolskie
odcinek Sosnówka - rodno Prądy (obręb skrzyżowania z DW 485) budowa węzła obwodnicy Niemodliba
Czas trwania  
25-05-2020
01-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace przy budowie węzła obwodnicy Niemodlina .
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.6 km
 
46
Odcinek
opolskie
obręb skrzyżowania z DW 435
Czas trwania  
06-05-2020
06-05-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięta droga wojewódzka Nr 435. Wytyczony objazd drogą krajową Nr 46. Budowa obwodnicy Niemodlina.
Skutki
Długość
-
 
46
Odcinek
opolskie
m. Grodziec
Czas trwania  
11-09-2020
15-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa mostu. Dla mieszkańców będzie możliwy dojazd w okolice robót od strony Opola i Częstochowy, natomiast przejazd przez most będzie niemożliwy. Ze względu na zamknięcie odcinka DK 46 w m. Grodziec, ruch pojazdów w kierunku Częstochowy, będzie odbywał się objazdem drogami wojewódzkimi nr 463 (odcinek Ozimek – Zawadzkie) i 901 (odcinek Zawadzkie – Obwodnica Dobrodzienia) – długość objazdu – 35km. Ruch pojazdów z kierunku Częstochowy do Opola, będzie odbywał się analogicznymi odcinkami dróg wojewódzkich nr 901 (odcinek Obwodnica Dobrodzienia – Zawadzkie) i 463 (Zawadzkie – Ozimek)
Skutki
Droga zamknięta
Długość
0.05 km
 
94
Odcinek
opolskie
Karczów - Opole
Czas trwania  
07-09-2020
07-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.56 km
 

Mapa utrudnień na drogach