Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
S19
podkarpackie
W.Rzeszów Wschód- W. Jasionka
07-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
Lokalne zamknięcie prawego pasa ruchu od km 467+030 do 465+880 ( kierunek Lublin) spowodowane wymianą ekranów dźwiękochłonnych. Prace prowadzone będą przez cały tydzień, ruch odbywa się pasem lewym.
Ograniczenie prędności: 80
1.15 km
9
podkarpackie
Tarnobrzeg - Kolbuszowa
25-08-2020
15-10-2020
Roboty drogowe
Remont mostu w m. Nowa Dęba. Zwężenie drogi do jednego pasa. Ruch odbywa się wahadłowo sterowany sygnalizacją świetlną. Ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 40
0.08 km
9
podkarpackie
Głogów Młp - Rudna Mała
29-10-2019
30-12-2020
Roboty drogowe
Przebudowa drogi związana z poszerzeniem jezdni do dwóch pasów, budową chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych. Prace odbywają się na poboczach. Lokalnie występuje zwężenie do jednej jezdni. Może wystąpić ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Ograniczenie prędności: 40
0.47 km
9
podkarpackie
DK19 Rzeszów - Miejsce Piastowe
07-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
58.4 km
9
podkarpackie
Domaradz
08-01-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 50
0.2 km
9
podkarpackie
Jasienica Rosielna
14-05-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Objazd drogą tymczasową
Ograniczenie prędności: 30
0.68 km
9
podkarpackie
Miejsce Piastowe - Barwinek
23-09-2020
05-10-2020
Roboty drogowe
roboty szybko postępujące
28.84 km
9
podkarpackie
Trzciana
29-06-2020
21-06-2021
Roboty drogowe
zabezpieczenie osuwiska
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 40
0.4 km
9
podkarpackie
Tylawa
03-08-2020
21-06-2021
Roboty drogowe
zabezpieczenie osuwiska
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 40
0.6 km
9
podkarpackie
m. Sędziszów Młp.
28-09-2020
29-09-2020
Roboty drogowe
Wymiana ekranów akustycznych. Prace prowadzone po lewej stronie drogi.
0.25 km
19
podkarpackie
granica woj. lubelskiego i podkarpackiego
28-02-2020
31-12-2021
Roboty drogowe
Wyjazd z budowy w km 400+431 str. L w ramach budowy drogi ekspresowej S19. Ograniczenie prędkości do 60km/h i zakaz wyprzedania na odcinku wyznaczonym oznakowaniem poziomym.
Ograniczenie prędności: 60
-
19
podkarpackie
Domostawa - Katy
21-05-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
Funcjonowanie zjazdu technologicznego w związku z budową drogi ekspresowej S19.
Ograniczenie prędności: 60
-
19
podkarpackie
granica województwa - Domostawa
02-04-2020
31-12-2021
Roboty drogowe
Wyjazd z budowy poprzez zjazd technologiczny w ramach budowy drogi S19
Ograniczenie prędności: 60
-
19
podkarpackie
Domostawa - Katy
02-04-2020
31-12-2021
Roboty drogowe
DK19, woj. podkarpackie, powiat niżański, wyjazd z budowy poprzez zjazdy technologiczne w km 402+680 str. L i w km 403+177 str. l w związku z realizacją drogi S19. Na podanym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 60km/h i zakaz wyprzedzania
Ograniczenie prędności: 60
0.65 km
19
podkarpackie
Domostawa - Katy
20-08-2020
30-04-2021
Roboty drogowe
DK19, odcinek między miejscowościami Domostawa i Katy, od km 402+664 do km 403+200 - przełożenie ruchu z DK19 na jezdnię tymczasową w związku z budową obiektu mostowego WD-6 w ramach realizacji drogi S19. Na jedni tymczasowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Ograniczenie prędności: 40
0.54 km
19
podkarpackie
Domostawa - Katy str. p
29-05-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Zwężenie DK 19 w związku z budową obiektu WD6 realizowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S19. Obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h
Ograniczenie prędności: 60
0.55 km
19
podkarpackie
msc. Zdziary
10-07-2020
31-03-2021
Roboty drogowe
Przełożenie ruchu z istn. DK 19 na jezdnię tymczasową w związku z budową ronda w m. Zdziary w ramach budowy drogi ekspresowej S19. Obowiązuję zakaz wyprzedzania.
Ograniczenie prędności: 40
0.37 km
19
podkarpackie
Zdziary - Zarzecze
28-02-2020
30-11-2020
Roboty drogowe
Wyjazdy z budowy poprzez zjazdy technologiczne w trakcie realizacji odcinka drogi ekspresowej S19. Zjazdy w następujących lokalizacjach: km 407+490 str. P, 407+460, str. P+L, 408+040, str. P+L, 408+965, str. L, 409+590 str. L.
Ograniczenie prędności: 60
2.1 km
19
podkarpackie
Zarzecze - Nisko
21-09-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Prace prowadzone w ramach zadania "Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77" Przełożenie ruchu na projektowane rondo. Wptowadzenie ruchu okrężnego oznakowanego znakami A-7 oraz C-13. W obebie ronda wprowadzono wyjazdu z budowy w śladzie projektowanych wlotów Obwodnicy. Występowanie pojazdów budowy włączających się do ruchu jak i oczekujących na możliwość wjazdu na plac budowy. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania na odcinkach dojazdowych. Mogą pojawić się czasowe utrudnienia w ruchu polegające na zawężeniu pasa ruchu oraz wprowadzeniem ręcznego kierowania ruchem z uwagi na koniecznośc wykonania geometrii wysp kanalizujących ruch (roboty brukarskie).
Ograniczenie prędności: 50
0.27 km
19
podkarpackie
Nisko - Nowosielec
05-02-2020
31-12-2021
Roboty drogowe
Funkcjonowanie zjazdów technologicznych w związku z budową drogi ekspresowej S19 w ciagu DK19 w km 422+486 oraz w km 422+708
Ograniczenie prędności: 60
0.22 km
19
podkarpackie
msc. Nowosielec
25-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
Roboty szybkopostępujące. Oczyszczanie rowów z namułu przez msc. Nowosielec. Roboty wykonywane mechanicznie z poziomu jezdni. Zajęcie pasa ruchu przez wykonujący sprzęt. Roboty wygrodzone tablicą zamykającą U-26a. Ruch wahadłowy przy ręcznym kierowaniu przez uprawnionych pracowników. Ograniczenie do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Ograniczenie prędności: 50
2.8 km
19
podkarpackie
Nowosielec - Jeżowe
17-04-2020
31-05-2022
Roboty drogowe
Zjazd technologiczny do budowy drogi ekspresowej S19.
Ograniczenie prędności: 60
0.01 km
19
podkarpackie
Nowosielec - Jeżowe
17-04-2020
31-05-2022
Roboty drogowe
Zjazd technologiczny do budowy drogi ekspresowej S19
Ograniczenie prędności: 60
0.01 km
19
podkarpackie
Nisko - Sokołów Małopolski
12-05-2020
01-12-2020
Roboty drogowe
Miejscowość: Nowosielec, kierunek: Sokołów Małopolski, zmiana organizaacji ruchu. Zakaz wyprzedzania.
Ograniczenie prędności: 40
0.45 km
19
podkarpackie
Nowosielec - Jeżowe
17-04-2020
31-05-2022
Roboty drogowe
Zjazd technologiczny do budowy drogi ekspresowej S19.
Ograniczenie prędności: 60
0.01 km
19
podkarpackie
Kamień - Górno
18-09-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Nisko Południe" (bez węzła) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) w zakresie zadania C od węzła "Kamień" (z węzłem) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem" o długości ok. 7,9 km. Tymczasowa organizacja ruchu związana zmianą organizacji ruchu i zabezpieczeniem terenu budowy węzła drogowego w msc. Kamień. Wieloetapowa przebudowa sieci drogowej. Ruch po stronie prawej w kierunku Rzeszowa zostanie przekierowany na tymczasową jezdnię ogjazdową. Ruch po stronie lewej w kierunku Niska zostanie puszczony po dotychczasowym prawym pasie ruchu. Na całym odcinku robót zwężenie pasa ruchu do 3,0m. Ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania na długości odcinka robót.
Ograniczenie prędności: 40
0.7 km
19
podkarpackie
Kamień - Górno
27-08-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S19. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Wprowadzono wygrodzenia pobocza bitumicznego.
Ograniczenie prędności: 40
0.05 km
19
podkarpackie
Kamień - Górno
27-08-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S19. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Wprowadzono wygrodzenia pobocza bitumicznego.
Ograniczenie prędności: 40
0.1 km
19
podkarpackie
Kamień - Górno
31-03-2020
30-06-2022
Roboty drogowe
Wyjazd z budowy poprzez zjazd technologiczny w ramach budowy drogi S19
Ograniczenie prędności: 60
-
19
podkarpackie
Kamień - Sokołów Młp.
21-07-2020
30-11-2020
Roboty drogowe
Lokalne zwężenie DK19 na odc. od km 448+000 do km 448+300 str. L oraz przełożenie ruchu głownego z S19 na DW878 na skrzyżowaniu w km 448+622 w ramach budowy drogi S19. Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się poprzez DW878 do Sokołowa Młp., dalej na skrzyżowaniu DW878 z DW875, drogą DW875 w kierunku węzła Sokołow Młp. Wschód do S19 w kieunku Rzeszowa. Objazd oznakowany tablicami typu F.
Ograniczenie prędności: 50
0.7 km
19
podkarpackie
Górno - Sokołów
18-09-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Usunięcie kolizji strefy robót z ruchem na drodze DK19 w ramach budowy węzła Sokołow Młp. Północ. Skierowanie ruchu z drogi krajowej i wojewódzkiej na tymczasowy objazd w śladzie docelowej drogi krajowej, w śladzie projektowanego ronda poprzez ruch okrężny, w śladzie drogi powiatowej DP1366R A oraz drogi dojazdowej DD 14.
Ograniczenie prędności: 50
0.85 km
28
podkarpackie
Siepietnica - Jasło
01-08-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
10.35 km
28
podkarpackie
Jasło
02-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
4.57 km
28
podkarpackie
Rymanów
21-08-2020
30-11-2021
Roboty drogowe
rewitalizacja rynku w m. Rymanów
0.4 km
28
podkarpackie
Sieniawa
14-05-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Wprowadzono objazd tymczasowy Ograniczenie do 40 km/h
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 40
0.2 km
28
podkarpackie
Przemyśl -Medyka
05-08-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Rozbudowa drogi. Ograniczenie prędkości. Prawostronne zwężenie jezdni.
Ograniczenie prędności: 50
1.5 km
28c
podkarpackie
Jasło
02-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
4.01 km
28f
podkarpackie
Sanok ul. Lipińskiego
10-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
Remont chodnika dla pieszych. Prawostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy.
Ruch wahadłowy: Tak
0.77 km
73
podkarpackie
Pilzno - Jasło
02-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
34.9 km
73
podkarpackie
Klecie
02-09-2020
02-11-2020
Roboty drogowe
0.8 km
73
podkarpackie
Krajowice
16-09-2020
07-10-2020
Roboty drogowe
roboty drogowe zakaz wyprzedzania zwężenie jednostronne drogi
Ograniczenie prędności: 50
0.2 km
73a
podkarpackie
Pilzno
02-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
0.92 km
73b
podkarpackie
Pilzno
02-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
0.12 km
77
podkarpackie
msc. Racławice
01-09-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Prace prowadzone w ramach zadania "Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77" Przełożenie ruchu na projektowane rondo pod projektowaną Obwodnicą. Wprowadzenie ruchu okrężnego oznakowanego znakami A-7 oraz C-13. W obrębie ronda wprowadzono wyjazdu z budowy w śladzie projektowanych wlotów dróg dojazdowych. Występowanie pojazdów budowy włączających się do ruchu jak i oczekujących na możliwość wjazdu na plac budowy. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania na odcinkach dojazdowych. Mogą pojawić się czasowe utrudnienia w ruchu polegające na zawężeniu pasa ruchu oraz wprowadzeniem ręcznego kierowania ruchem z uwagi na konieczność wykonania geometrii wysp kanalizujących ruch (roboty brukarskie). Z uwagi na występujące poprzeczne uskoki odcinek oznakowano znakami A-11.
Ograniczenie prędności: 50
-
77
podkarpackie
Wolina - Przędzel
18-09-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Oznakowanie ruchu na odcinku od km 62+489 do km 62+951 w związku z budową dwóch rond w ciągu DK77 stanowiacych elementy węzła Rudnik nad Sanem podczas realizacji odcinka drogi ekspresowej S19. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego poprzez nowe ronda docelowego układu komunikacyjnego stanowiacego elementy węzła Rudnik nad Sanem. Na odcinku występują wyjazdy z budowy. Ruch pojazdów budowy drogi S19 na wlotach podporządkowanych odbywa się poprzez ręczne kierowanie ruchem.
Ograniczenie prędności: 50
0.46 km
77
podkarpackie
Tarnogóra - Sarzyna
16-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
Roboty szybkopostępujące. Oczyszczanie rowów z namułu na odcinku Tarnogóra - Sarzyna. Roboty wykonywane mechanicznie z poziomu jezdni. Zajęcie pasa ruchu przez wykonujący sprzęt. Roboty wygrodzone tablicą zamykającą U-26a. Ruch wahadłowy przy ręcznym kierowaniu przez uprawnionych pracowników. Ograniczenie do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
3 km
77
podkarpackie
Leżajsk - Jarosław
28-09-2020
07-10-2020
Roboty drogowe
Zamknięta droga na odcinku 101+196 - 101+212. Remont nawierzchni na przejeździe kolejowym. Wyznaczono 2 trasy objazdowe: Objazd do Jarosławia : 1. zjazd z Obwodnicy Leżajska m. Giedlarowa na DW. 877 - Węzeł Łańcut(A4)-Węzeł Przeworsk(A4)-DW. 835- DK 77 (rondo Tryńcza) 2. zjazd z Obwodnicy Leżajska m. Giedlarowa na Dr. Pow. 1259R do Grodziska Górnego- Grodzisko Dolne - DK 77 Objazd do Leżajska : 1. na rondzie w Tryńczy zjazd na DW 835 - Węzeł Przeworsk(A4)-Węzeł Łańcut (A4)-Węzeł -DW. 835- DK 77 2. za rondem w Tryńczy zjazd w lewo na Dr. Pow. 1271R do Grodzisko Dolne- Grodzisko Górne-DK 77
Droga zamknięta
0.02 km
77
podkarpackie
Leżajsk - Jarosław
28-09-2020
16-11-2020
Roboty drogowe
Remont mostu w m. Tryńcza. Możliwe zwężenie pasa ruchu.
Ograniczenie prędności: 50
0.28 km
77
podkarpackie
Leżajsk - Jarosław
01-04-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Odcinkami zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Ruch wahadłowy. Sygnalizacja świetlna. Ograniczenie prędkości
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 50
8.4 km
77a
podkarpackie
msc. Stalowa Wola przy galerii VIVO
13-08-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Prace prowadzone w ramach zadania "Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77" Oznakowanie miejsca robót w związku z prowadzonym pracami przy budowie nowego ronda na DK 77a przy galerii VIVO w Stalowej Woli. Prace polegają na zajęciu pasa jezdni przedmiotowej drogi krajowej na odc. od km 4+438 do km 4+814 strona lewa w celu wykonania włączenia nowo budowanego wyjazdu z placu budowy.
Ograniczenie prędności: 50
0.38 km
84
podkarpackie
Lesko-Glinne
31-08-2020
31-12-2020
Roboty drogowe
Przebudowa drogi. Obustronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 50
2.45 km
84
podkarpackie
Lesko - Krościenko
20-09-2017
31-12-2020
Roboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne
0.05 km
84
podkarpackie
Brzegi Dolne
18-09-2020
30-09-2020
Roboty drogowe
Renowacja powłoki malarskiej balustrad obiektu mostowego. Lewostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy.
Ruch wahadłowy: Tak
0.1 km
94
podkarpackie
Łańcut - Przeworsk
12-08-2019
31-12-2020
Roboty drogowe
Rozbudowa drogi - budowa Obwodnicy Łańcuta. Zwężenie jezdni do 2 pasów ruchu. Ograniczenie prędkości
Ograniczenie skrajni poziomej: 6.0
Ograniczenie prędności: 50
5.9 km
94
podkarpackie
Przeworsk - Jarosław
06-09-2019
31-12-2020
Roboty drogowe
Przebudowa zatoki postojowej w m. Przeworsk. Możliwe zwężenie pasa ruchu.
0.15 km
94
podkarpackie
Radymno - Korczowa
03-09-2020
31-10-2020
Roboty drogowe
Remont mostu na rzece San w m. Radymno.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 40
0.5 km
94
podkarpackie
Radymno - Korczowa
02-04-2019
31-12-2020
Roboty drogowe
Ograniczenia w ruchu na moście w m. Duńkowice. Zwężenie jezdni do 4 m. Wprowadzono znaki pierwszeństwa na zwężonym odcinku.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 4.0
Ograniczenie prędności: 40
0.12 km
S19
Odcinek
podkarpackie
W.Rzeszów Wschód- W. Jasionka
Czas trwania  
07-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Lokalne zamknięcie prawego pasa ruchu od km 467+030 do 465+880 ( kierunek Lublin) spowodowane wymianą ekranów dźwiękochłonnych. Prace prowadzone będą przez cały tydzień, ruch odbywa się pasem lewym.
Skutki
Ograniczenie prędności: 80
Długość
1.15 km
 
9
Odcinek
podkarpackie
Tarnobrzeg - Kolbuszowa
Czas trwania  
25-08-2020
15-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont mostu w m. Nowa Dęba. Zwężenie drogi do jednego pasa. Ruch odbywa się wahadłowo sterowany sygnalizacją świetlną. Ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.08 km
 
9
Odcinek
podkarpackie
Głogów Młp - Rudna Mała
Czas trwania  
29-10-2019
30-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa drogi związana z poszerzeniem jezdni do dwóch pasów, budową chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych. Prace odbywają się na poboczach. Lokalnie występuje zwężenie do jednej jezdni. Może wystąpić ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.47 km
 
9
Odcinek
podkarpackie
DK19 Rzeszów - Miejsce Piastowe
Czas trwania  
07-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
58.4 km
 
9
Odcinek
podkarpackie
Domaradz
Czas trwania  
08-01-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.2 km
 
9
Odcinek
podkarpackie
Jasienica Rosielna
Czas trwania  
14-05-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Objazd drogą tymczasową
Skutki
Ograniczenie prędności: 30
Długość
0.68 km
 
9
Odcinek
podkarpackie
Miejsce Piastowe - Barwinek
Czas trwania  
23-09-2020
05-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
roboty szybko postępujące
Skutki
Długość
28.84 km
 
9
Odcinek
podkarpackie
Trzciana
Czas trwania  
29-06-2020
21-06-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
zabezpieczenie osuwiska
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.4 km
 
9
Odcinek
podkarpackie
Tylawa
Czas trwania  
03-08-2020
21-06-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
zabezpieczenie osuwiska
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.6 km
 
9
Odcinek
podkarpackie
m. Sędziszów Młp.
Czas trwania  
28-09-2020
29-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wymiana ekranów akustycznych. Prace prowadzone po lewej stronie drogi.
Skutki
Długość
0.25 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
granica woj. lubelskiego i podkarpackiego
Czas trwania  
28-02-2020
31-12-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wyjazd z budowy w km 400+431 str. L w ramach budowy drogi ekspresowej S19. Ograniczenie prędkości do 60km/h i zakaz wyprzedania na odcinku wyznaczonym oznakowaniem poziomym.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
-
 
19
Odcinek
podkarpackie
Domostawa - Katy
Czas trwania  
21-05-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Funcjonowanie zjazdu technologicznego w związku z budową drogi ekspresowej S19.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
-
 
19
Odcinek
podkarpackie
granica województwa - Domostawa
Czas trwania  
02-04-2020
31-12-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wyjazd z budowy poprzez zjazd technologiczny w ramach budowy drogi S19
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
-
 
19
Odcinek
podkarpackie
Domostawa - Katy
Czas trwania  
02-04-2020
31-12-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
DK19, woj. podkarpackie, powiat niżański, wyjazd z budowy poprzez zjazdy technologiczne w km 402+680 str. L i w km 403+177 str. l w związku z realizacją drogi S19. Na podanym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 60km/h i zakaz wyprzedzania
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.65 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Domostawa - Katy
Czas trwania  
20-08-2020
30-04-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
DK19, odcinek między miejscowościami Domostawa i Katy, od km 402+664 do km 403+200 - przełożenie ruchu z DK19 na jezdnię tymczasową w związku z budową obiektu mostowego WD-6 w ramach realizacji drogi S19. Na jedni tymczasowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.54 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Domostawa - Katy str. p
Czas trwania  
29-05-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zwężenie DK 19 w związku z budową obiektu WD6 realizowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S19. Obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.55 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
msc. Zdziary
Czas trwania  
10-07-2020
31-03-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przełożenie ruchu z istn. DK 19 na jezdnię tymczasową w związku z budową ronda w m. Zdziary w ramach budowy drogi ekspresowej S19. Obowiązuję zakaz wyprzedzania.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.37 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Zdziary - Zarzecze
Czas trwania  
28-02-2020
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wyjazdy z budowy poprzez zjazdy technologiczne w trakcie realizacji odcinka drogi ekspresowej S19. Zjazdy w następujących lokalizacjach: km 407+490 str. P, 407+460, str. P+L, 408+040, str. P+L, 408+965, str. L, 409+590 str. L.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
2.1 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Zarzecze - Nisko
Czas trwania  
21-09-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace prowadzone w ramach zadania "Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77" Przełożenie ruchu na projektowane rondo. Wptowadzenie ruchu okrężnego oznakowanego znakami A-7 oraz C-13. W obebie ronda wprowadzono wyjazdu z budowy w śladzie projektowanych wlotów Obwodnicy. Występowanie pojazdów budowy włączających się do ruchu jak i oczekujących na możliwość wjazdu na plac budowy. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania na odcinkach dojazdowych. Mogą pojawić się czasowe utrudnienia w ruchu polegające na zawężeniu pasa ruchu oraz wprowadzeniem ręcznego kierowania ruchem z uwagi na koniecznośc wykonania geometrii wysp kanalizujących ruch (roboty brukarskie).
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.27 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Nisko - Nowosielec
Czas trwania  
05-02-2020
31-12-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Funkcjonowanie zjazdów technologicznych w związku z budową drogi ekspresowej S19 w ciagu DK19 w km 422+486 oraz w km 422+708
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.22 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
msc. Nowosielec
Czas trwania  
25-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty szybkopostępujące. Oczyszczanie rowów z namułu przez msc. Nowosielec. Roboty wykonywane mechanicznie z poziomu jezdni. Zajęcie pasa ruchu przez wykonujący sprzęt. Roboty wygrodzone tablicą zamykającą U-26a. Ruch wahadłowy przy ręcznym kierowaniu przez uprawnionych pracowników. Ograniczenie do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
2.8 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Nowosielec - Jeżowe
Czas trwania  
17-04-2020
31-05-2022
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zjazd technologiczny do budowy drogi ekspresowej S19.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.01 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Nowosielec - Jeżowe
Czas trwania  
17-04-2020
31-05-2022
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zjazd technologiczny do budowy drogi ekspresowej S19
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.01 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Nisko - Sokołów Małopolski
Czas trwania  
12-05-2020
01-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Miejscowość: Nowosielec, kierunek: Sokołów Małopolski, zmiana organizaacji ruchu. Zakaz wyprzedzania.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.45 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Nowosielec - Jeżowe
Czas trwania  
17-04-2020
31-05-2022
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zjazd technologiczny do budowy drogi ekspresowej S19.
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
0.01 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Kamień - Górno
Czas trwania  
18-09-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Nisko Południe" (bez węzła) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) w zakresie zadania C od węzła "Kamień" (z węzłem) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem" o długości ok. 7,9 km. Tymczasowa organizacja ruchu związana zmianą organizacji ruchu i zabezpieczeniem terenu budowy węzła drogowego w msc. Kamień. Wieloetapowa przebudowa sieci drogowej. Ruch po stronie prawej w kierunku Rzeszowa zostanie przekierowany na tymczasową jezdnię ogjazdową. Ruch po stronie lewej w kierunku Niska zostanie puszczony po dotychczasowym prawym pasie ruchu. Na całym odcinku robót zwężenie pasa ruchu do 3,0m. Ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania na długości odcinka robót.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.7 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Kamień - Górno
Czas trwania  
27-08-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi ekspresowej S19. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Wprowadzono wygrodzenia pobocza bitumicznego.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.05 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Kamień - Górno
Czas trwania  
27-08-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi ekspresowej S19. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Wprowadzono wygrodzenia pobocza bitumicznego.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.1 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Kamień - Górno
Czas trwania  
31-03-2020
30-06-2022
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wyjazd z budowy poprzez zjazd technologiczny w ramach budowy drogi S19
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Długość
-
 
19
Odcinek
podkarpackie
Kamień - Sokołów Młp.
Czas trwania  
21-07-2020
30-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Lokalne zwężenie DK19 na odc. od km 448+000 do km 448+300 str. L oraz przełożenie ruchu głownego z S19 na DW878 na skrzyżowaniu w km 448+622 w ramach budowy drogi S19. Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się poprzez DW878 do Sokołowa Młp., dalej na skrzyżowaniu DW878 z DW875, drogą DW875 w kierunku węzła Sokołow Młp. Wschód do S19 w kieunku Rzeszowa. Objazd oznakowany tablicami typu F.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.7 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Górno - Sokołów
Czas trwania  
18-09-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Usunięcie kolizji strefy robót z ruchem na drodze DK19 w ramach budowy węzła Sokołow Młp. Północ. Skierowanie ruchu z drogi krajowej i wojewódzkiej na tymczasowy objazd w śladzie docelowej drogi krajowej, w śladzie projektowanego ronda poprzez ruch okrężny, w śladzie drogi powiatowej DP1366R A oraz drogi dojazdowej DD 14.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.85 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Siepietnica - Jasło
Czas trwania  
01-08-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
10.35 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Jasło
Czas trwania  
02-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
4.57 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Rymanów
Czas trwania  
21-08-2020
30-11-2021
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
rewitalizacja rynku w m. Rymanów
Skutki
Długość
0.4 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Sieniawa
Czas trwania  
14-05-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wprowadzono objazd tymczasowy Ograniczenie do 40 km/h
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 40
Długość
0.2 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Przemyśl -Medyka
Czas trwania  
05-08-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa drogi. Ograniczenie prędkości. Prawostronne zwężenie jezdni.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1.5 km
 
28c
Odcinek
podkarpackie
Jasło
Czas trwania  
02-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
4.01 km
 
28f
Odcinek
podkarpackie
Sanok ul. Lipińskiego
Czas trwania  
10-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont chodnika dla pieszych. Prawostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.77 km
 
73
Odcinek
podkarpackie
Pilzno - Jasło
Czas trwania  
02-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
34.9 km
 
73
Odcinek
podkarpackie
Klecie
Czas trwania  
02-09-2020
02-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
0.8 km
 
73
Odcinek
podkarpackie
Krajowice
Czas trwania  
16-09-2020
07-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
roboty drogowe zakaz wyprzedzania zwężenie jednostronne drogi
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.2 km
 
73a
Odcinek
podkarpackie
Pilzno
Czas trwania  
02-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
0.92 km
 
73b
Odcinek
podkarpackie
Pilzno
Czas trwania  
02-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
0.12 km
 
77
Odcinek
podkarpackie
msc. Racławice
Czas trwania  
01-09-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace prowadzone w ramach zadania "Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77" Przełożenie ruchu na projektowane rondo pod projektowaną Obwodnicą. Wprowadzenie ruchu okrężnego oznakowanego znakami A-7 oraz C-13. W obrębie ronda wprowadzono wyjazdu z budowy w śladzie projektowanych wlotów dróg dojazdowych. Występowanie pojazdów budowy włączających się do ruchu jak i oczekujących na możliwość wjazdu na plac budowy. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania na odcinkach dojazdowych. Mogą pojawić się czasowe utrudnienia w ruchu polegające na zawężeniu pasa ruchu oraz wprowadzeniem ręcznego kierowania ruchem z uwagi na konieczność wykonania geometrii wysp kanalizujących ruch (roboty brukarskie). Z uwagi na występujące poprzeczne uskoki odcinek oznakowano znakami A-11.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
-
 
77
Odcinek
podkarpackie
Wolina - Przędzel
Czas trwania  
18-09-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Oznakowanie ruchu na odcinku od km 62+489 do km 62+951 w związku z budową dwóch rond w ciągu DK77 stanowiacych elementy węzła Rudnik nad Sanem podczas realizacji odcinka drogi ekspresowej S19. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego poprzez nowe ronda docelowego układu komunikacyjnego stanowiacego elementy węzła Rudnik nad Sanem. Na odcinku występują wyjazdy z budowy. Ruch pojazdów budowy drogi S19 na wlotach podporządkowanych odbywa się poprzez ręczne kierowanie ruchem.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.46 km
 
77
Odcinek
podkarpackie
Tarnogóra - Sarzyna
Czas trwania  
16-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty szybkopostępujące. Oczyszczanie rowów z namułu na odcinku Tarnogóra - Sarzyna. Roboty wykonywane mechanicznie z poziomu jezdni. Zajęcie pasa ruchu przez wykonujący sprzęt. Roboty wygrodzone tablicą zamykającą U-26a. Ruch wahadłowy przy ręcznym kierowaniu przez uprawnionych pracowników. Ograniczenie do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
3 km
 
77
Odcinek
podkarpackie
Leżajsk - Jarosław
Czas trwania  
28-09-2020
07-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięta droga na odcinku 101+196 - 101+212. Remont nawierzchni na przejeździe kolejowym. Wyznaczono 2 trasy objazdowe: Objazd do Jarosławia : 1. zjazd z Obwodnicy Leżajska m. Giedlarowa na DW. 877 - Węzeł Łańcut(A4)-Węzeł Przeworsk(A4)-DW. 835- DK 77 (rondo Tryńcza) 2. zjazd z Obwodnicy Leżajska m. Giedlarowa na Dr. Pow. 1259R do Grodziska Górnego- Grodzisko Dolne - DK 77 Objazd do Leżajska : 1. na rondzie w Tryńczy zjazd na DW 835 - Węzeł Przeworsk(A4)-Węzeł Łańcut (A4)-Węzeł -DW. 835- DK 77 2. za rondem w Tryńczy zjazd w lewo na Dr. Pow. 1271R do Grodzisko Dolne- Grodzisko Górne-DK 77
Skutki
Droga zamknięta
Długość
0.02 km
 
77
Odcinek
podkarpackie
Leżajsk - Jarosław
Czas trwania  
28-09-2020
16-11-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont mostu w m. Tryńcza. Możliwe zwężenie pasa ruchu.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.28 km
 
77
Odcinek
podkarpackie
Leżajsk - Jarosław
Czas trwania  
01-04-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Odcinkami zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Ruch wahadłowy. Sygnalizacja świetlna. Ograniczenie prędkości
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 50
Długość
8.4 km
 
77a
Odcinek
podkarpackie
msc. Stalowa Wola przy galerii VIVO
Czas trwania  
13-08-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Prace prowadzone w ramach zadania "Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77" Oznakowanie miejsca robót w związku z prowadzonym pracami przy budowie nowego ronda na DK 77a przy galerii VIVO w Stalowej Woli. Prace polegają na zajęciu pasa jezdni przedmiotowej drogi krajowej na odc. od km 4+438 do km 4+814 strona lewa w celu wykonania włączenia nowo budowanego wyjazdu z placu budowy.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.38 km
 
84
Odcinek
podkarpackie
Lesko-Glinne
Czas trwania  
31-08-2020
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa drogi. Obustronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 50
Długość
2.45 km
 
84
Odcinek
podkarpackie
Lesko - Krościenko
Czas trwania  
20-09-2017
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne
Skutki
Długość
0.05 km
 
84
Odcinek
podkarpackie
Brzegi Dolne
Czas trwania  
18-09-2020
30-09-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Renowacja powłoki malarskiej balustrad obiektu mostowego. Lewostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy.
Skutki
Ruch wahadłowy: Tak
Długość
0.1 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Łańcut - Przeworsk
Czas trwania  
12-08-2019
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa drogi - budowa Obwodnicy Łańcuta. Zwężenie jezdni do 2 pasów ruchu. Ograniczenie prędkości
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 6.0
Ograniczenie prędności: 50
Długość
5.9 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Przeworsk - Jarosław
Czas trwania  
06-09-2019
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa zatoki postojowej w m. Przeworsk. Możliwe zwężenie pasa ruchu.
Skutki
Długość
0.15 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Radymno - Korczowa
Czas trwania  
03-09-2020
31-10-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont mostu na rzece San w m. Radymno.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.5 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Radymno - Korczowa
Czas trwania  
02-04-2019
31-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Ograniczenia w ruchu na moście w m. Duńkowice. Zwężenie jezdni do 4 m. Wprowadzono znaki pierwszeństwa na zwężonym odcinku.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 4.0
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.12 km
 

Mapa utrudnień na drogach