Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
19
podkarpackie
msc. Zarzecze, wiadukt nad koleją
04-12-2018
31-03-2019
Roboty drogowe
Remont nawierzchni na wiadukcie kolejowym wraz z dojazdami. Brak kompletnego oznakowania poziomego po wykonanym remoncie. W związku z tym wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania znakami B-25 i B-33 oraz pozostawiono oznakowanie A-14.
Ograniczenie prędności: 50
0.57 km
28
podkarpackie
Siepietnica - Jasło
01-01-2019
31-07-2019
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 50
10.35 km
28
podkarpackie
Sanok
27-07-2018
29-11-2019
Roboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 40
0.5 km
77a
podkarpackie
Stalowa Wola, Trasa Podskarpowa
30-11-2018
31-07-2019
Roboty drogowe
Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77A - Etap I. Wyłączona z ruchu jezdnia prawa. Ruch odbywa się jezdnią lewą w obu kierunkach w km 3+020 do 4+600. Odcinki zmiany pasa ruchu oraz wyłączony z ruchu obszar od strony najazdu zabazpieczony tablicami U-21b z pulsującą falą świetlną i tablicami U-3c i U-3d.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 40
1.58 km
84
podkarpackie
Sanok ul. Lipińskiego
26-11-2018
30-04-2019
Roboty drogowe
0.3 km
84
podkarpackie
Lesko - Krościenko
20-09-2017
31-12-2019
Roboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne
0.05 km
94
podkarpackie
Łańcut - Przeworsk
20-04-2018
30-06-2019
Roboty drogowe
Budowa ronda w m. Gwizdaj oraz wyjazd z budowy drogi wojewódzkiej 835 odcinek od węzła A4 Przeworsk do DK 94 Gwizdaj
Ograniczenie skrajni poziomej: 7.0
Ograniczenie prędności: 50
0.35 km
94
podkarpackie
Przeworsk - Jarosław
04-01-2019
30-03-2019
Roboty drogowe
Przebudowa zatoki postojowej w m. Przeworsk. Możliwe zwężenie pasa ruchu.
Ograniczenie prędności: 50
0.15 km
94
podkarpackie
Radymno - Korczowa
14-01-2019
16-01-2019
Roboty drogowe
Roboty ziemne na poboczach w związku z budoą chodnika w m. Korczowa.Zwężenie pasa ruchu.
Ograniczenie prędności: 50
0.2 km
19
Odcinek
podkarpackie
msc. Zarzecze, wiadukt nad koleją
Czas trwania  
04-12-2018
31-03-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont nawierzchni na wiadukcie kolejowym wraz z dojazdami. Brak kompletnego oznakowania poziomego po wykonanym remoncie. W związku z tym wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania znakami B-25 i B-33 oraz pozostawiono oznakowanie A-14.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.57 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Siepietnica - Jasło
Czas trwania  
01-01-2019
31-07-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
10.35 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Sanok
Czas trwania  
27-07-2018
29-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa skrzyżowania.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.5 km
 
77a
Odcinek
podkarpackie
Stalowa Wola, Trasa Podskarpowa
Czas trwania  
30-11-2018
31-07-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77A - Etap I. Wyłączona z ruchu jezdnia prawa. Ruch odbywa się jezdnią lewą w obu kierunkach w km 3+020 do 4+600. Odcinki zmiany pasa ruchu oraz wyłączony z ruchu obszar od strony najazdu zabazpieczony tablicami U-21b z pulsującą falą świetlną i tablicami U-3c i U-3d.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 40
Długość
1.58 km
 
84
Odcinek
podkarpackie
Sanok ul. Lipińskiego
Czas trwania  
26-11-2018
30-04-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Długość
0.3 km
 
84
Odcinek
podkarpackie
Lesko - Krościenko
Czas trwania  
20-09-2017
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne
Skutki
Długość
0.05 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Łańcut - Przeworsk
Czas trwania  
20-04-2018
30-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ronda w m. Gwizdaj oraz wyjazd z budowy drogi wojewódzkiej 835 odcinek od węzła A4 Przeworsk do DK 94 Gwizdaj
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 7.0
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.35 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Przeworsk - Jarosław
Czas trwania  
04-01-2019
30-03-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa zatoki postojowej w m. Przeworsk. Możliwe zwężenie pasa ruchu.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.15 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Radymno - Korczowa
Czas trwania  
14-01-2019
16-01-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty ziemne na poboczach w związku z budoą chodnika w m. Korczowa.Zwężenie pasa ruchu.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.2 km
 

Mapa utrudnień na drogach