Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A4
podkarpackie
Węzeł Jarosław Wschód - Węzeł Przemyśl
10-05-2019
31-05-2019
Roboty drogowe
Awaria kanalizacji na MOP Zamiechów, zamknięte pomieszczenia sanitarne, strona lewa (kierunek Rzeszów)
0.5 km
9
podkarpackie
Tarnobrzeg - Głogów Małopolski
20-02-2019
31-07-2019
Roboty drogowe
Budowa Obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 w m. Kolbuszowa. Częściowo zajęty pas ruchu związany z wyjazdami samochodów z placu budowy. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zakaz wyprzedzania.
Ograniczenie prędności: 40
0.17 km
19
podkarpackie
Nisko - Sokołów Małopolski
03-04-2019
31-08-2019
Roboty drogowe
Budowa ronda łączącego DK 19 z DW 861 w miejscowości Jeżowe, prawostronne zwężenie jezdni, ograniczenie do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzenia.
Ograniczenie prędności: 40
0.27 km
19
podkarpackie
Kamień - Górno
24-04-2019
30-09-2019
Roboty drogowe
Remont drogi na odcinku DK 19 Kamień - Górno od km 442+330 do km 447+400. Roboty postępujące, ograniczenie prędkości do 50 km/h
5.07 km
28
podkarpackie
Siepietnica - Jasło
01-01-2019
31-07-2019
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
10.35 km
28
podkarpackie
Rymanów
24-04-2019
31-05-2019
Roboty drogowe
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 50
0.3 km
28
podkarpackie
Sanok
27-07-2018
29-11-2019
Roboty drogowe
Przebudowa skrzyżowania.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 40
0.5 km
28
podkarpackie
Bircza - Kuźmina
26-04-2019
07-06-2019
Roboty drogowe
Frezowanie nawierzchni bitumicznej. Umocnienie poboczy. Lewostronne i prawostronne zwężenie jezdni, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Na jezdni może występować sypki żwir.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
2.7 km
77a
podkarpackie
Stalowa Wola, Trasa Podskarpowa
30-11-2018
31-07-2019
Roboty drogowe
Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77A - Etap I. Wyłączona z ruchu jezdnia prawa. Ruch odbywa się jezdnią lewą w obu kierunkach w km 3+020 do 4+600. Odcinki zmiany pasa ruchu oraz wyłączony z ruchu obszar od strony najazdu zabazpieczony tablicami U-21b z pulsującą falą świetlną i tablicami U-3c i U-3d.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 40
2.3 km
84
podkarpackie
Sanok ul.Dworcowa
22-03-2019
28-06-2019
Roboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni w związku z remontem nawierzchni oraz remontem chodnika.
0.9 km
84
podkarpackie
Sanok ul. Lipińskiego
26-11-2018
28-06-2019
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 40
0.3 km
84
podkarpackie
Lesko - Krościenko
20-09-2017
31-12-2019
Roboty drogowe
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne
0.05 km
94
podkarpackie
Ropczyce - Rzeszów
26-04-2019
31-07-2019
Roboty drogowe
Budowa ronda w m. Sędziszów Małopolski. Zwężenie jezdni. Ruch przeniesiony na jezdnię lewą i odbywa się dwukierunkowo rozdzielony tymczasową organizacją z żółtym oznakowaniem poziomym. Ograniczenie prędkości do 50 km/h
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 50
0.1 km
94
podkarpackie
Łańcut - Przeworsk
20-04-2018
30-06-2019
Roboty drogowe
Budowa ronda w m. Gwizdaj oraz wyjazd z budowy drogi wojewódzkiej 835 odcinek od węzła A4 Przeworsk do DK 94 Gwizdaj
Ograniczenie skrajni poziomej: 7.0
Ograniczenie prędności: 50
0.35 km
94
podkarpackie
Przeworsk - Jarosław
01-04-2019
29-06-2019
Roboty drogowe
Przebudowa zatoki postojowej w m. Przeworsk. Możliwe zwężenie pasa ruchu.
Ograniczenie prędności: 50
0.15 km
94
podkarpackie
Radymno - Korczowa
02-04-2019
11-02-2020
Roboty drogowe
Ograniczenia w ruchu na moście w m. Duńkowice. Zwężenie jezdni do 4 m. Wprowadzono znaki pierwszeństwa na zwężonym odcinku.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 4.0
Ograniczenie prędności: 40
0.12 km
A4
Odcinek
podkarpackie
Węzeł Jarosław Wschód - Węzeł Przemyśl
Czas trwania  
10-05-2019
31-05-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Awaria kanalizacji na MOP Zamiechów, zamknięte pomieszczenia sanitarne, strona lewa (kierunek Rzeszów)
Skutki
Długość
0.5 km
 
9
Odcinek
podkarpackie
Tarnobrzeg - Głogów Małopolski
Czas trwania  
20-02-2019
31-07-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa Obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 w m. Kolbuszowa. Częściowo zajęty pas ruchu związany z wyjazdami samochodów z placu budowy. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zakaz wyprzedzania.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.17 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Nisko - Sokołów Małopolski
Czas trwania  
03-04-2019
31-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ronda łączącego DK 19 z DW 861 w miejscowości Jeżowe, prawostronne zwężenie jezdni, ograniczenie do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzenia.
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.27 km
 
19
Odcinek
podkarpackie
Kamień - Górno
Czas trwania  
24-04-2019
30-09-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont drogi na odcinku DK 19 Kamień - Górno od km 442+330 do km 447+400. Roboty postępujące, ograniczenie prędkości do 50 km/h
Skutki
Długość
5.07 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Siepietnica - Jasło
Czas trwania  
01-01-2019
31-07-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
10.35 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Rymanów
Czas trwania  
24-04-2019
31-05-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.3 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Sanok
Czas trwania  
27-07-2018
29-11-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa skrzyżowania.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.5 km
 
28
Odcinek
podkarpackie
Bircza - Kuźmina
Czas trwania  
26-04-2019
07-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Frezowanie nawierzchni bitumicznej. Umocnienie poboczy. Lewostronne i prawostronne zwężenie jezdni, ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Na jezdni może występować sypki żwir.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie prędności: 50
Długość
2.7 km
 
77a
Odcinek
podkarpackie
Stalowa Wola, Trasa Podskarpowa
Czas trwania  
30-11-2018
31-07-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77A - Etap I. Wyłączona z ruchu jezdnia prawa. Ruch odbywa się jezdnią lewą w obu kierunkach w km 3+020 do 4+600. Odcinki zmiany pasa ruchu oraz wyłączony z ruchu obszar od strony najazdu zabazpieczony tablicami U-21b z pulsującą falą świetlną i tablicami U-3c i U-3d.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 40
Długość
2.3 km
 
84
Odcinek
podkarpackie
Sanok ul.Dworcowa
Czas trwania  
22-03-2019
28-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Lewostronne zwężenie jezdni w związku z remontem nawierzchni oraz remontem chodnika.
Skutki
Długość
0.9 km
 
84
Odcinek
podkarpackie
Sanok ul. Lipińskiego
Czas trwania  
26-11-2018
28-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.3 km
 
84
Odcinek
podkarpackie
Lesko - Krościenko
Czas trwania  
20-09-2017
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne
Skutki
Długość
0.05 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Ropczyce - Rzeszów
Czas trwania  
26-04-2019
31-07-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ronda w m. Sędziszów Małopolski. Zwężenie jezdni. Ruch przeniesiony na jezdnię lewą i odbywa się dwukierunkowo rozdzielony tymczasową organizacją z żółtym oznakowaniem poziomym. Ograniczenie prędkości do 50 km/h
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.1 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Łańcut - Przeworsk
Czas trwania  
20-04-2018
30-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ronda w m. Gwizdaj oraz wyjazd z budowy drogi wojewódzkiej 835 odcinek od węzła A4 Przeworsk do DK 94 Gwizdaj
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 7.0
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.35 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Przeworsk - Jarosław
Czas trwania  
01-04-2019
29-06-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przebudowa zatoki postojowej w m. Przeworsk. Możliwe zwężenie pasa ruchu.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.15 km
 
94
Odcinek
podkarpackie
Radymno - Korczowa
Czas trwania  
02-04-2019
11-02-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Ograniczenia w ruchu na moście w m. Duńkowice. Zwężenie jezdni do 4 m. Wprowadzono znaki pierwszeństwa na zwężonym odcinku.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 4.0
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.12 km
 

Mapa utrudnień na drogach