Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
A1a
śląskie
Węzeł Mszana - DW933
09-01-2020
01-07-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia w związku z przebudową DW933 w m. Mszana: - brak możliwości zjazdu z łącznicy autostradowej w kier. Wodzisławia Śląskiego - objazd od skrzyżowania łącznicy autostradowej z DW933  w kierunku Wodzisławia Śl. wyznaczono drogami wojewódzkimi: DW933, DW930 oraz DW932.
-
A4
śląskie
Katowice
25-05-2019
27-05-2020
Roboty drogowe
Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do rozbudowywanego węzła DK81 i DK86 w rejonie Giszowca w Katowicach na okres prowadzonych robót zamknięto łącznicę relacji Wrocław-Tychy na węźle Murckowska
-
S52
śląskie
Cieszyn- Jasienica
21-01-2020
27-01-2020
Roboty drogowe
Na czas robót zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu lub pasa awaryjnego w zależności od potrzeb.
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
24.52 km
S52b
śląskie
Cieszyn - Bielsko-Biała
16-01-2020
29-02-2020
Roboty drogowe
Utrudnienia na węźle Cieszyn Zachód, związane z przebudową skrzyżowania łącznicy drogi ekspresowej S52 z ul. Katowicką
-
1
śląskie
m. Kościelec - m. Wikłów
14-08-2019
30-04-2020
Roboty drogowe
Budowa autostrady A1 odc. E. Ruch odbywa się jedną jezdnią w układzie 2+1: od km 463+700 do 453+800 2 pasy w kier. Łodzi, 1 pas w kier. Katowic, od km 453+800 do gr. woj. łódzkiego 2 pasy w kier. Katowic, 1 pas w kier. Łodzi.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
16.55 km
1
śląskie
m. Kościelec - m. Rząsawa
07-05-2019
31-01-2020
Roboty drogowe
Wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku na Warszawę. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni w kierunku na Częstochowę.
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
2.46 km
43
śląskie
LIBIDZA. Budowa dróg gminnych wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej KDL z DK 43 w m. Libidza (skrzyżowanie typu rondo)
03-10-2019
30-05-2020
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 5.5
0.6 km
46
śląskie
DK46 m. Wyrazów
28-08-2018
31-03-2020
Roboty drogowe
Wyjazd z budowy autostrady A1 w m. Wyrazów
Światła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 40
0.3 km
81
śląskie
Łaziska Górne
14-01-2020
31-01-2020
Roboty drogowe
Budowa ekranów zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Skoczowa
Ograniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
0.18 km
81
śląskie
Łaziska Górne
14-01-2020
31-01-2020
Roboty drogowe
Budowa ekranów zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Skoczowa
Ograniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
0.3 km
81
śląskie
Pawłowice
27-01-2020
28-01-2020
Roboty drogowe
Usuwanie samosiejek wywrotów złomów drzew dla,których wymagana jest decyzja na wycinkę roboty szybko postępujące zajęcie pobocza na jezdni prawej w kierunku Wisły
Ograniczenie prędności: 70
1 km
81
śląskie
Zbytków- Harbutowice
21-01-2020
27-01-2020
Roboty drogowe
Na czas robót zajęcie lewego lub prawego pasa ruchu w zależności od potrzeb.
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
17.74 km
A1a
Odcinek
śląskie
Węzeł Mszana - DW933
Czas trwania  
09-01-2020
01-07-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia w związku z przebudową DW933 w m. Mszana: - brak możliwości zjazdu z łącznicy autostradowej w kier. Wodzisławia Śląskiego - objazd od skrzyżowania łącznicy autostradowej z DW933  w kierunku Wodzisławia Śl. wyznaczono drogami wojewódzkimi: DW933, DW930 oraz DW932.
Skutki
Długość
-
 
A4
Odcinek
śląskie
Katowice
Czas trwania  
25-05-2019
27-05-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do rozbudowywanego węzła DK81 i DK86 w rejonie Giszowca w Katowicach na okres prowadzonych robót zamknięto łącznicę relacji Wrocław-Tychy na węźle Murckowska
Skutki
Długość
-
 
S52
Odcinek
śląskie
Cieszyn- Jasienica
Czas trwania  
21-01-2020
27-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Na czas robót zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu lub pasa awaryjnego w zależności od potrzeb.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Długość
24.52 km
 
S52b
Odcinek
śląskie
Cieszyn - Bielsko-Biała
Czas trwania  
16-01-2020
29-02-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Utrudnienia na węźle Cieszyn Zachód, związane z przebudową skrzyżowania łącznicy drogi ekspresowej S52 z ul. Katowicką
Skutki
Długość
-
 
1
Odcinek
śląskie
m. Kościelec - m. Wikłów
Czas trwania  
14-08-2019
30-04-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa autostrady A1 odc. E. Ruch odbywa się jedną jezdnią w układzie 2+1: od km 463+700 do 453+800 2 pasy w kier. Łodzi, 1 pas w kier. Katowic, od km 453+800 do gr. woj. łódzkiego 2 pasy w kier. Katowic, 1 pas w kier. Łodzi.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
Długość
16.55 km
 
1
Odcinek
śląskie
m. Kościelec - m. Rząsawa
Czas trwania  
07-05-2019
31-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku na Warszawę. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni w kierunku na Częstochowę.
Skutki
Ruch dwukierunkowy
Ograniczenie prędności: 60
Długość
2.46 km
 
43
Odcinek
śląskie
LIBIDZA. Budowa dróg gminnych wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej KDL z DK 43 w m. Libidza (skrzyżowanie typu rondo)
Czas trwania  
03-10-2019
30-05-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 5.5
Długość
0.6 km
 
46
Odcinek
śląskie
DK46 m. Wyrazów
Czas trwania  
28-08-2018
31-03-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wyjazd z budowy autostrady A1 w m. Wyrazów
Skutki
Światła
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.3 km
 
81
Odcinek
śląskie
Łaziska Górne
Czas trwania  
14-01-2020
31-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ekranów zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Skoczowa
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
Długość
0.18 km
 
81
Odcinek
śląskie
Łaziska Górne
Czas trwania  
14-01-2020
31-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa ekranów zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Skoczowa
Skutki
Ograniczenie prędności: 60
Ograniczenie szerokości: 3.5
Długość
0.3 km
 
81
Odcinek
śląskie
Pawłowice
Czas trwania  
27-01-2020
28-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Usuwanie samosiejek wywrotów złomów drzew dla,których wymagana jest decyzja na wycinkę roboty szybko postępujące zajęcie pobocza na jezdni prawej w kierunku Wisły
Skutki
Ograniczenie prędności: 70
Długość
1 km
 
81
Odcinek
śląskie
Zbytków- Harbutowice
Czas trwania  
21-01-2020
27-01-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Na czas robót zajęcie lewego lub prawego pasa ruchu w zależności od potrzeb.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.5
Ograniczenie prędności: 60
Długość
17.74 km
 

Mapa utrudnień na drogach