Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
S16i
warmińsko-mazurskie
Węzeł Olsztyn Jaroty - Węzeł Olsztyn Pieczewo
27-11-2019
07-12-2019
Roboty drogowe
Zamknięcie prawego pasa ruchu. Jezdnia prawa, kierunek Augustów.
Ograniczenie skrajni poziomej: 4.0
Ograniczenie prędności: 80
2 km
16
warmińsko-mazurskie
Wysokie - Skomętno
29-10-2019
31-12-2019
Roboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S61 węzeł Wysokie - m. Raczki ( wyjazd z budowy )
Ograniczenie prędności: 50
0.6 km
16
warmińsko-mazurskie
m. Długie
13-11-2019
31-12-2019
Roboty drogowe
Budowa drogi ekspresowej S61 m. Długie ( wyjazd z budowy)
Ograniczenie prędności: 50
0.2 km
16g
warmińsko-mazurskie
Obwodnica Ostródy, strona lewa
04-12-2019
11-12-2019
Roboty drogowe
W czasie robót ruch kierowany ręcznie przez sygnalistów.
0.4 km
57
warmińsko-mazurskie
Dźwierzuty - Stankowo
26-11-2019
12-12-2020
Roboty drogowe
brak oznakowania poziomego
Ograniczenie prędności: 50
1.61 km
58
warmińsko-mazurskie
Pisz - Biała Pisska gr.woj
27-11-2019
10-12-2019
Roboty drogowe
Pielęgnacja drzew - redukcja i formowanie korony
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 50
16.63 km
59
warmińsko-mazurskie
m. Giżycko ul. Obwodowa
02-12-2019
31-03-2020
Roboty drogowe
Ograniczenie skrajni poziomej: 6.0
0.82 km
65
warmińsko-mazurskie
Oracze - Ełk
03-12-2019
20-12-2019
Roboty drogowe
Roboty przy wycince drzew poza koroną drogi. Wykonawca PGK Gołdap, tel. 87 615 12 29.
1.8 km
S16i
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Węzeł Olsztyn Jaroty - Węzeł Olsztyn Pieczewo
Czas trwania  
27-11-2019
07-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Zamknięcie prawego pasa ruchu. Jezdnia prawa, kierunek Augustów.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 4.0
Ograniczenie prędności: 80
Długość
2 km
 
16
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Wysokie - Skomętno
Czas trwania  
29-10-2019
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi ekspresowej S61 węzeł Wysokie - m. Raczki ( wyjazd z budowy )
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.6 km
 
16
Odcinek
warmińsko-mazurskie
m. Długie
Czas trwania  
13-11-2019
31-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Budowa drogi ekspresowej S61 m. Długie ( wyjazd z budowy)
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.2 km
 
16g
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Obwodnica Ostródy, strona lewa
Czas trwania  
04-12-2019
11-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
W czasie robót ruch kierowany ręcznie przez sygnalistów.
Skutki
Długość
0.4 km
 
57
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Dźwierzuty - Stankowo
Czas trwania  
26-11-2019
12-12-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
brak oznakowania poziomego
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
1.61 km
 
58
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Pisz - Biała Pisska gr.woj
Czas trwania  
27-11-2019
10-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Pielęgnacja drzew - redukcja i formowanie korony
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 50
Długość
16.63 km
 
59
Odcinek
warmińsko-mazurskie
m. Giżycko ul. Obwodowa
Czas trwania  
02-12-2019
31-03-2020
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 6.0
Długość
0.82 km
 
65
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Oracze - Ełk
Czas trwania  
03-12-2019
20-12-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty przy wycince drzew poza koroną drogi. Wykonawca PGK Gołdap, tel. 87 615 12 29.
Skutki
Długość
1.8 km
 

Mapa utrudnień na drogach