Utrudnienia na drogach

  Odcinek Czas trwania   Rodzaj Informacje Skutki Długość  
16
warmińsko-mazurskie
Mrągowo - Baranowo
06-02-2019
23-02-2019
Roboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem.
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 50
8.3 km
16
warmińsko-mazurskie
Grzegorze - Mikosze
16-12-2018
30-04-2019
Roboty drogowe
Brak oznakowania poziomego.
Ograniczenie prędności: 50
0.6 km
16
warmińsko-mazurskie
msc. Mikosze
02-01-2019
31-08-2019
Roboty drogowe
Przejazd mostem tymczasowym równoległym do przebudowywanego.mostu.
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie nośności: 20.0
Ograniczenie skrajni poziomej: 4.5
Ograniczenie prędności: 40
0.3 km
16
warmińsko-mazurskie
Ełk ul. Suwalska
22-02-2019
30-04-2019
Roboty drogowe
Roboty postępujące. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów.
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
0.4 km
51
warmińsko-mazurskie
m. Lidzbark Warmiński, skrzyż. ul. Orła Białego z ul. Wyszyńskiego
16-07-2018
30-04-2019
Roboty drogowe
Ograniczenie prędności: 30
0.21 km
53
warmińsko-mazurskie
Szczęsne - Klewki
27-03-2017
28-02-2019
Roboty drogowe
Wyjzad z budowy. Ruch kierowany przez sygnalistów ( chwilowe zatrzymania podczas wjazdu i wyjazdu pojazdów).
Ograniczenie prędności: 50
0.3 km
57
warmińsko-mazurskie
Biskupiec
24-08-2018
31-03-2019
Roboty drogowe
Możliwość występowania czasowego ręcznego kierowania ruchem przez sygnalistów.
Ograniczenie skrajni poziomej: 5.5
Ograniczenie prędności: 30
0.4 km
57
warmińsko-mazurskie
Linowo - Szczytno
21-02-2019
28-02-2019
Roboty drogowe
Ręczne kierowanie ruchem
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 60
2 km
59
warmińsko-mazurskie
m. Gizycko ul. Obwodowa
02-01-2019
31-05-2019
Roboty drogowe
Ograniczenie skrajni poziomej: 6.0
0.79 km
65
warmińsko-mazurskie
Golubki - Kukowo - Gąski
21-01-2019
25-02-2019
Roboty drogowe
Roboty posępujące przy wycince drzew poza koroną drogi. Wykonawca PGK Gołdap, tel. 87 615 12 29.
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 50
20.5 km
16
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Mrągowo - Baranowo
Czas trwania  
06-02-2019
23-02-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Ręczne kierowanie ruchem.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 50
Długość
8.3 km
 
16
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Grzegorze - Mikosze
Czas trwania  
16-12-2018
30-04-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Brak oznakowania poziomego.
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.6 km
 
16
Odcinek
warmińsko-mazurskie
msc. Mikosze
Czas trwania  
02-01-2019
31-08-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Przejazd mostem tymczasowym równoległym do przebudowywanego.mostu.
Skutki
Ruch wahadłowy: TakŚwiatła
Ograniczenie nośności: 20.0
Ograniczenie skrajni poziomej: 4.5
Ograniczenie prędności: 40
Długość
0.3 km
 
16
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Ełk ul. Suwalska
Czas trwania  
22-02-2019
30-04-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty postępujące. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Długość
0.4 km
 
51
Odcinek
warmińsko-mazurskie
m. Lidzbark Warmiński, skrzyż. ul. Orła Białego z ul. Wyszyńskiego
Czas trwania  
16-07-2018
30-04-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie prędności: 30
Długość
0.21 km
 
53
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Szczęsne - Klewki
Czas trwania  
27-03-2017
28-02-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Wyjzad z budowy. Ruch kierowany przez sygnalistów ( chwilowe zatrzymania podczas wjazdu i wyjazdu pojazdów).
Skutki
Ograniczenie prędności: 50
Długość
0.3 km
 
57
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Biskupiec
Czas trwania  
24-08-2018
31-03-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Możliwość występowania czasowego ręcznego kierowania ruchem przez sygnalistów.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 5.5
Ograniczenie prędności: 30
Długość
0.4 km
 
57
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Linowo - Szczytno
Czas trwania  
21-02-2019
28-02-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Ręczne kierowanie ruchem
Skutki
Ruch wahadłowy: TakOgraniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 60
Długość
2 km
 
59
Odcinek
warmińsko-mazurskie
m. Gizycko ul. Obwodowa
Czas trwania  
02-01-2019
31-05-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 6.0
Długość
0.79 km
 
65
Odcinek
warmińsko-mazurskie
Golubki - Kukowo - Gąski
Czas trwania  
21-01-2019
25-02-2019
Rodzaj
Roboty drogowe
Informacje
Roboty posępujące przy wycince drzew poza koroną drogi. Wykonawca PGK Gołdap, tel. 87 615 12 29.
Skutki
Ograniczenie skrajni poziomej: 3.0
Ograniczenie prędności: 50
Długość
20.5 km
 

Mapa utrudnień na drogach